مدل نیم تنه دخترانه

خرید انواع مدل نیم تنه دخترانه [120+ مدل جذاب]

نیم تنه دخترانه مجلسی

نیم تنه مجلسی دخترانه

عکس نیم تنه دخترانه شیک

نیم تنه دخترانه شیک

خرید نیم تنه و دامن مجلسی دخترانه

خرید نیم تنه دخترانه مجلسی

لباس نیم تنه دخترانه

مدل نیم تنه مجلسی

عکس نیم تنه دخترانه مجلسی

مدل تاپ نیم تنه مجلسی

 • مدل نیم تنه دخترانه
 • نیم تنه مجلسی دخترانه با شلوار
 • انواع نیم تنه
 • لباس نیم تنه مجلسی دخترانه
 • لباس مجلسی نیم تنه و دامن کوتاه دخترانه
 • مدل نیم تنه دخترانه مجلسی
 • مدل نیم تنه دخترانه جدید
 • نیم تنه مجلسی
 • عکس نیم تنه دخترانه
 • بلوز نیم تنه دخترانه
 • عکس نیم تنه مجلسی
 • نیم تنه دخترانه برای رقص
 • مدل لباس نیم تنه
 • نیم تنه مجلسی دخترانه شیک
 • نیم تن دخترانه
 • مدل نیم تنه دخترانه اسپرت
 • نیم تنه شیک
 • مدل نیم تنه مجلسی پولکی
 • لباس های نیم تنه دخترانه
 • نیم تنه مجلسی با دامن کوتاه
 • انواع نیم تنه دخترانه
 • قیمت نیم تنه مجلسی
 • مدل های نیم تنه
 • مدل نیم کت دخترانه
 • لباس نیم تنه دخترانه شیک
 • مدل لباس نیم تنه دخترانه اسپرت
 • لباس نیم تنه دخترانه اسپرت
 • مدل نیم تنه و شلوار مجلسی دخترانه
 • مدل نیم تنه مجلسی دخترانه جدید
 • انواع مدل نیم تنه
 • عکس مدل نیم تنه
 • لباس مجلسی کوتاه نیم تنه
 • نیم تنه مجلسی جدید
 • جدیدترین نیم تنه های دخترانه
 • عکس نیم تنه دخترانه شیک مشکی
 • عکس نیمتنه دخترانه
 • لباس نیم تنه
 • عکس نیم تنه
 • عکس لباس نیم تنه
 • عکس لباس نیم تنه با شلوار
 • لباس نیم تنه دخترانه اسپرت مشکی
 • نیم تنه دخترانه مجلسی شیک
 • نیم تنه دخترانه اسپرت مجلسی
 • مدل نیم تنه مجلسی دخترانه
 • پیراهن نیم تنه دخترانه
 • نیم تنه و دامن کوتاه مجلسی
 • مدل لباس نیم تنه با دامن کوتاه دخترانه
 • لباس های نیم تنه
 • لباس دخترانه نیم تنه
 • نیم تنه زنانه شیک
 • نیم تنه با دامن کوتاه
 • زنان با لباس نیم تنه
 • نیم تنه شیک دخترانه
 • نیم تنه حریر
 • نیم تنه زنانه مجلسی
 • مدل نیم تنه مجلسی گیپور
 • نیم تنه های دخترانه
 • عکس نیم تنه دخترانه شیک مجلسی
 • مدل شومیز نیم تنه مجلسی شیک
 • مدل تاپ دامن مجلسی لمه
 • نیم تنه با دامن
 • لباس نیم تنه دخترانه مجلسی
 • عکس لباس نیم تنه دخترانه
 • بلوز نیم تنه دخترانه اسپرت
 • مدل لباس نیم تنه دخترانه
 • نیم تنه جدید
 • مدل بلوز نیم تنه
 • نیم تنه شیک مجلسی
 • مدل لباس نیم تنه مجلسی
 • نیم تنه مشکی مجلسی
 • شومیز نیم تنه دخترانه
 • مدل نیمتنه
 • مدل شومیز نیم تنه مجلسی
 • مدل بلوز نیم تنه مجلسی
 • نیم تنه دخترانه در تن
 • مدل نیم تنه شلوار مجلسی
 • مدل لباس دخترانه نیم تنه
 • نیم تنه دخترانه جدید
 • نیم تنه مجلسی پولکی دخترانه
 • نیم تنه آستین دار مجلسی
 • نیم تنه های مجلسی دخترانه
 • نیم تنه مجلسی با شلوار
 • مدل نیم تنه دخترانه شیک
 • نيم تنه لباس فانتزی دخترانه مجلسی
 • انواع نیم تنه مجلسی
 • نیم تنه زیبا
 • پیراهن نیم تنه
 • نیم تنه جذاب
 • عکس نیم تن دخترانه
 • بلوز نیم تنه مجلسی
 • مدل نیم تنه مجلسی شیک
 • نیم تنه دخترانه شیک مجلسی
 • نیم تنه دامن دخترانه
 • زیباترین نیم تنه دخترانه
 • مدل نیم تنه حریر
 • عکس نیم تنه مجلسی دخترانه
 • نیم تنه حریر مجلسی
 • مدل نیم تنه دخترونه
 • تاپ نیم تنه دخترانه
 • لباس نیم تن دخترانه
 • نیم تنه جدید دخترانه
 • لباس نیم تنه مجلسی
 • نیم تنه مجلسی پولکی
 • لباس نیم تن
 • مدل نیم تنه زنانه
 • لباس مجلسی نیم تنه دخترانه
 • نیم تنه بلند دخترانه
 • نیم تنه حریر دخترانه
 • بلوز نیم تنه دخترانه مجلسی
 • لباس دخترانه نیم تنه با دامن
 • مدل نیم تنه دخترانه مجلسی شیک
 • نیم تنه و شلوار مجلسی دخترانه
 • مدل شومیز نیم تنه دخترانه
 • مدل نیم تنه و دامن کوتاه مجلسی دخترانه
 • مدل نیم تنه مجلسی لمه
 • نیم تنه و دامن کوتاه
 • عکس بلوز نیم تنه دخترانه
 • نیم تنه و دامن مجلسی دخترانه
 • مدل نیم تنه مجلسی دخترانه شیک
 • طرح نیم تنه دخترانه
 • لباس نیم تنه شیک
 • لباس مجلسی دخترانه شلوارو نیم تنه
 • عکس نیم تن
 • مدل نیم تنه لمه
 • نیم تنه دخترانه
 • عکس بلوز نیم تنه
 • نیم تنه دخترانه زیبا
 • عکس نیم تنه و شلوار مجلسی دخترانه
 • تاپ نیم تنه مجلسی
 • نیم تنه خیلی کوتاه
 • مدل نیم تنه اسپرت دخترانه
 • مدل نیم تنه با پارچه پولکی
 • عکس نیم تنه دخترانه اسپرت
 • نیم تنه و دامن اسپرت دخترانه
 • نیم تنه های مجلسی
 • مدل لباس نیم تنه گیپور با دامن کوتاه
 • بلوز مجلسی نیم تنه
 • مدل نیم تنه با پارچه حریر
 • مدل نیم تنه جدید
 • نیم تنه دخترانه خوشگل
 • تاپ نیم تنه دخترانه مجلسی
 • ست لباس نیم تنه دخترانه
 • نیم تنه مجلسی مشکی
 • نیم تنه مجلسی دخترونه
 • نیم تنه کوتاه
 • نیم‌تنه مجلسی
 • مدل نيم تنه
 • مدل پیراهن نیم تنه
 • عکس های نیم تنه دخترانه
 • لباس های دخترانه نیم تنه
 • لباس نیم تنه با دامن کوتاه دخترانه
 • نیم تنه دامن کوتاه
 • لباس مجلسی دخترانه نوجوان نیم تنه
 • مدل نیم تنه پولکی
 • نیم تنه پولکی با دامن
 • نیم تنه با دامن کوتاه دخترانه
 • مدل لباس مجلسی نیم تنه
 • مدل لباس نیم تنه گیپور
 • مدل نیم تنه دامن
 • مدل لباس نیم تنه مجلسی دخترانه
 • نیم تنه زیبا دخترانه
 • نیم تنه مجلسی زنانه
 • مدل نیم تنه دامن مجلسی دخترانه
 • مدل نیم تنه آستین دار با دامن بلند
 • مدل شومیز نیم تنه
 • نیم تنه لمه مجلسی
 • خرید نیم تنه مجلسی دخترانه
 • مدل نیم تنه مجلسی جدید
 • نیم تنه کوتاه دخترانه
 • مدل نیم تنه و شورتک مجلسی
 • عکس لباس های نیم تنه
 • نیم تنه دامن دخترانه مجلسی
 • نیم تنه مجلسی حریر
 • نیم تنه قشنگ
 • مدل لباس مجلسی نیم تنه پولکی
 • نیم تنه پولکی دخترانه
 • نیم تنه مجلسی شیک
 • مدل نیم‌تنه
 • ست نیم تنه و دامن مجلسی دخترانه
 • بلوز نیم تنه دخترانه با شلوار
 • مدل بلوز نیم تنه دخترانه
 • عکس لباس نیم تنه با دامن کوتاه دخترانه
 • لباس نیم تنه شیک دخترانه
 • عکس بلوز های نیم تنه
 • مدل لباس نیم تنه و شلوار مجلسی دخترانه
 • نيم تنه مدل تاپ و شلوارک اسپرت دخترانه مجلسی
 • عکس نیم تنه دخترونه
 • مدل نیم تنه با دامن کوتاه
 • مدل نیم تنه مجلسی بچه گانه
 • خرید نیم تنه مجلسی
 • نیم تنه با دامن مجلسی
 • نیم تنه شیک مجلسی دخترانه
 • نیم تنه با شرتک
 • لباس مجلسی نیم تنه و دامن کوتاه
 • لباس نیم تنه دخترونه
 • عکس نیم تنه با دامن کوتاه
 • نیم تنه و دامن کوتاه دخترانه
 • عکس لباس دخترانه نیم تنه
 • عکس تاپ نیم تنه دخترانه
 • لباس های نیم تنه زنانه
 • عکس نیم تنه مشکی
 • نیم تنه دخترانه مجلسی لمه
 • مدل نیم تنه ساده
 • طرح نیم تنه
 • دامن و نیم تنه دخترانه
 • نیم تنه و دامن دخترانه
 • پیراهن نیم تنه مجلسی
 • مدل لباس مجلسی دخترانه نیم تنه با دامن کوتاه
 • مدل تاپ نیم تنه
 • عکس نیم تنه با شلوار مجلسی
 • نیم تنه دخترونه مجلسی
 • نیم تنه لمه دخترانه
 • مدل لباس نیم تنه با دامن کوتاه
 • مدل تاپ نیم تنه دخترانه مجلسی
 • مدل نیم تنه مجلسی حریر
 • مدل نیم تنه شیک
 • نیم تنه مجلسی با پارچه لمه
 • نیم تنه مجلس
 • لباس مجلسی دخترانه نیم تنه
 • نیم تنه مجلسی لمه
 • مدل نیم تنه و دامن مجلسی دخترانه
 • لباس دخترانه نیم تنه با شلوار
 • مدل لباس مجلسی دخترانه نیم تنه با دامن بلند
 • نیم تنه مجلسی زنانه شیک

نیم تنه و دامن مجلسی و شیک ترین ست لباس نیم تن

دامن های کوتاه کلوش مجلسی تر بوده و بیشتر مورد استقبال هستند دامن های پیلی یک حس زنانه و خانمی رابه شما میدهد و اندام افراد لاغر را جذابتر نشان می‌دهد بلندی دامن را

لباس مجلسی کوتاه نیم تنه

با انواع مدل نیم‌ تنه مجلسی لمه و پولکی بدرخشید! و مجله مد و فشن

لباس مجلسی کوتاه نیم تنه گیپور

مدل لباس مجلسی نیم تنه زنانه و دخترانه در انواع طراحی شیک

لباس مجلسی دامن کوتاه ونیم تنه

مدل پیراهن کوتاه و ست نیم تنه با دامن دخترانه تصاویر

ست های مجلسی دخترانه انتخاب لباس مجلسی دخترانه برای دخترهای جوان شاید کمی سخت باشد، یک لباس مناسب برای استفاده در مجالس مهم باید رسمی و شیک باشد،​

لباس مجلسی نیم تنه با دامن کوتاه

خرید جدیدترین مدل های نیم تنه و مجلسی استایل و لباس مجلس

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: خرید انواع مدل بلوز مجلسی [۱۰۰+ مدل مخصوص خانم های خاص]

لباس مجلسی نیم تنه و دامن کوتاه دخترانه

مدل لباس مجلسی کوتاه دخترانه و زنانه فوق العاده زیب

انواع لباس مجلسی کوتاه شیک و خاص گیپور ،حریر، گلدار، لمه،ساده و زیباترین مدلهای لباس مجلسی کوتاه جذاب دخترانه و زنانه نیم تنه آستین دار شیک

لباس مجلسی نیم تنه با دامن کوتاه دخترانه

مدل شومیز نیم تنه مجلسی شیک و مجله اینترنتی آراس

مدل های زیبای لباس مجلسی فانتزی برای دختران و خانم های جوان مدل نیم تنه مجلسی را می توان با دامن کوتاه یا شلوار و یا شلوارک ست کرد و استایل شیک و خاصی داشت

لباس مجلسی نیم تنه و دامن کوتاه بچه گانه

مدل های نیم تنه دامن دخترانه جوان مجلسی کوتاه و بلند و نیک ش

لباس نیم تنه و دامن کوتاه مجلسی

جدیدترین ست لباس مجلسی دخترانه خاص و شیک برای مهمان

مدل لباس های عالی از جمله: ست های نیم تنه و دامن، پیراهن کوتاه کلوش، بلوز دامن شیک، تاپ دامن های فانتزی و که توسط برترین طراحان مدل دنیا طراحی شده اند؛ که فوق

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: انواع مدل تونیک مهمانی [۱۹۹+ مدلی که جای ندیدید!]

مدل لباس مجلسی نیم تنه با دامن کوتاه

جدیدترین ست لباس مجلسی دخترانه خاص و شیک برای مهمان

مدل لباس های عالی از جمله: ست های نیم تنه و دامن، پیراهن کوتاه کلوش، بلوز دامن شیک، تاپ دامن های فانتزی و که توسط برترین طراحان مدل دنیا طراحی شده اند؛ که فوق

 

نیم تنه و دامن کوتاه مجلسی

خرید و قیمت نیم تنه مجلسی زنانه و ترب

خرید نیم تنه مجلسی زنانه ، لیست قیمت نیم تنه مجلسی زنانه ، ارزانترین قیمت نیم تنه مجلسی زنانه تصویر لباس مجلسی نیم تنه و دامن مدل ماهی زرشکی رنگ سایز​تافری سایز لباس مجلسی زنانه کوتاه برند رنگ مشکی کد

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: زیباترین مدل لباس دخترانه [جدید]

نیم تنه مجلسی با شلوار

مدل نیم تنه مجلسی جدید و شیک برای مهمانی های مختلف و ترجمه علم

لباس نیم تنه مجلسی

ست لباس مجلسی با دامن کوتاه تصاویر و تخفیف خوب

ست لباس مجلسی بسیار شیک دامن کوتاه را میتوانید با انواع نیم تنه های آستین دار و بدون آستین ست کنید، این سبک از ست های لباس مجلسی برای دخترخانم ها نوجوان و

نیم تنه دامن مجلسی

ست نیم تنه و دامن دخترانه مجلسی و لباس مجلسی زنانه و تینا بلاگ

لباس مجلسی با ست دامن کوتاه داشتن ست مجلسی شیک و بی عیب و نقص نیاز به مهارت خاصی دارد و شما نمیتوانید هر چیزی که دم دست تان بود را با هم ست کنید

نیم تنه مجلسی پولکی

پیراهن مجلسی دو تکه شامل نیم تنه و دامن بلند و فروشگاه مد و استایل

پس می تونیم لباس مجلسی آبی کمرنگ رو با کیف و کفش سفید و یا کرم ست کنیم

 

مقاله پیشنهادی برای مطالعه:  مدل لباس بارداری فانتزی [برای مامانای خاص]

مدل نیم تنه مجلسی

نیم تنه و دامن مجلسی و شیک ترین ست لباس نیم تنه و بهار باکس

راسته تا زانو، کوتاه کلوش، کوتاه پیلی دار، دامن های ماکسی وجود دارند که نوع آنرا باید بسته به اندام و سن خود انتخاب کنید

مدل تاپ نیم تنه مجلسی

بهترین های مدل لباس مجلسی کوتاه / لباس مجلسی دختران

مدل لباس نیم تنه با دامن کوتاه دخترانه

نیم تنه و دامن مجلسی و بوتیک

بوتیک ، جستجوگر لباس ایجاد فروشگاه ست نیم تنه دامن شیک و مجلسی زرد _ دامن کوتاه مجلسی موجودی یکعدد مشکی · ​

مدل نیم تنه مجلسی پولکی

نیم تنه مجلسی و بوتیک

خرید لباس بوتیک : اولین و تنها جستجوگر لباس از بین هزاران لباس و صد ها فروشنده، لباس، کیف و کفش، اکسسوری و مناسب با قیمت ، موقعیت جغرافیایی و

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: مدل مانتو جدید بلند [۱۰۰۰+ مدلی ک جایی ندیدید!]

نیم تنه مجلسی پولکی

جدیدترین ست لباس مجلسی دخترانه خاص و شیک برای مهمان

مدل لباس های عالی از جمله: ست های نیم تنه و دامن، پیراهن کوتاه کلوش، بلوز دامن شیک، تاپ دامن های فانتزی و که توسط برترین طراحان مدل دنیا طراحی شده اند؛ که فوق

نیم تنه و دامن مجلسی

خرید و قیمت نیم تنه مجلسی زنانه و ترب

خرید نیم تنه مجلسی زنانه ، لیست قیمت نیم تنه مجلسی زنانه ، ارزانترین قیمت نیم تنه مجلسی زنانه تصویر لباس مجلسی نیم تنه و دامن مدل ماهی زرشکی رنگ سایز​تافری سایز لباس مجلسی زنانه کوتاه برند رنگ مشکی کد

عکس نیم تنه مجلسی

مدل نیم تنه مجلسی جدید و شیک برای مهمانی های مختلف و ترجمه علم

مدل نیم تنه مجلسی

ست لباس مجلسی با دامن کوتاه تصاویر و تخفیف خوب

ست لباس مجلسی بسیار شیک دامن کوتاه را میتوانید با انواع نیم تنه های آستین دار و بدون آستین ست کنید، این سبک از ست های لباس مجلسی برای دخترخانم ها نوجوان و

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: مدل مانتو جلو باز دخترانه [۲۰۲۱]

نیم تنه و دامن کوتاه مجلسی

ست نیم تنه و دامن دخترانه مجلسی و لباس مجلسی زنانه و تینا بلاگ

لباس مجلسی با ست دامن کوتاه داشتن ست مجلسی شیک و بی عیب و نقص نیاز به مهارت خاصی دارد و شما نمیتوانید هر چیزی که دم دست تان بود را با هم ست کنید

نیم تنه مجلسی پولکی دخترانه

پیراهن مجلسی دو تکه شامل نیم تنه و دامن بلند و فروشگاه مد و استایل

پس می تونیم لباس مجلسی آبی کمرنگ رو با کیف و کفش سفید و یا کرم ست کنیم

نیم تنه مجلسی با شلوار

نیم تنه و دامن مجلسی و شیک ترین ست لباس نیم تنه و بهار باکس

راسته تا زانو، کوتاه کلوش، کوتاه پیلی دار، دامن های ماکسی وجود دارند که نوع آنرا باید بسته به اندام و سن خود انتخاب کنید

نیم تنه مجلسی دخترانه با شلوار

بهترین های مدل لباس مجلسی کوتاه / لباس مجلسی دختران

ست نیم تنه و شلوار مجلسی

نیم تنه و دامن مجلسی و بوتیک

بوتیک ، جستجوگر لباس ایجاد فروشگاه ست نیم تنه دامن شیک و مجلسی زرد _ دامن کوتاه مجلسی موجودی یکعدد مشکی · ​

——.

امروزه لباس های مجلسی و لباس های اسپرت بسیاری برای خانم ها در بازار وجود دارد که هر شخصی با توجه به اندام و ظاهر خود زیباترین و شیک ترین مدلهای لباس را انتخاب می کند.

مدلهای نیم تنه، نیز یکی از انواع لباس هایی است که بسیار مورد توجه خانم ها قرار گرفته و از طرح های مختلف آن استقبال می نمایند. در ادامه زیباترین مدلهای تاپ های نیمه اسپرت و مجلسی جدید و به روز را مشاهده می فرمایید.

گالری انواع مدل نیم تنه مجلسی

زیباترین و جدیدترین مدل نیم تنه مجلسی و اسپرت دخترانه و زنانه :

تاپ های زنانه دارای تنوع بسیاری می باشند و انواع مختلفی دارند که شامل: تاپ های نیمه بافتنی، تاپ های پهلوانی اسپرت، مدل کت دخترانه نیم تنه، تاپ و دامن و… می شوند.

در این بخش با انواع تاپ های نیمه زیبا و شیک آشنا می شوید. با ما همراه باشید.

انواع دامن وتاپ نیم تنه دخترانه

انواع نیم تنه و دامن مجلسی دخترانه

انواع تاپ شیک و اسپرت دخترانه

زیباترین مدل نیم تنه زنانه

تاپ نیم تنه اسپرت دخترانه

انواع تاپ و شورتک های اسپرت دخترانه و زنانه:

در فصل تابستان به علت گرمی بیش از حد هوا، لباس های نخی و نازک و لباس های باز به شدت مورد استقبال خانم ها قرار می گیرند.

تاپ و شلوارک، تاپ نیم تنه، و شورتک می توانند انتخاب مناسبی برای مهار کردن گرما باشند حتی از این مدلهای لباس نیز اغلب در باشگاه ها نیز استفاده می کنند.

انواع تاپ نیم تنه و شورتک اسپرت

انواع تاپ نیم تنه و شورتک دخترانه

مدل تاپ نیم تنه و شورتک اسپرت

تاپ های نیمه و اسپرت دخترانه برای باشگاه :

امروزه مدل تاپ دخترانه و زنانه بسیار شیک و زیبایی برای خانم های خوش استیل و خوش سلیقه در بازار وجود دارد. تاپ های نیمه نیز یکی از انواع مدل تاپ می باشد که نسبتا کوتاه تر است

و ورزشکاران بیشتر از این نوع تاپ استفاده می کنند. در ادامه نمونه هایی زیبا از انواع مدلهای تاپ نیمه را ملاحظه می فرمایید.

مدل تاپ نیم تنه خال دار

انواع تاپ نیم تنه زنانه

انواع تاپ های نیم تنه زنانه

مدل تاپ نیم تنه اسپرت دخترانه

جدیدترین انواع مدل نیم تنه دخترانه

انواع تاپ نیم تنه زنانه

انواع نیم تنه اسپرت دخترانه

انواع نیم تنه اسپرت زیبای دخترانه

مدل های تاپ و دامن مجلسی زیبا :

یکی از زیباترین مدلهای لباس مجلسی که امروزه خانم ها در مجالس و مهمانی های خود به تن دارند، نیم تنه و دامن و یا تاپ و دامن می باشند که بسیار زیبا و شیک هستند.

در ادامه زیباترین مدلهای دامن و تاپ های نیمه مجلسی و اسپرت را مشاهده خواهید کرد.

مدل تاپ نیم تنه ودامن مجلسی

 

مدل نیم تنه و دامن مجلسی

 

انواع تاپ نیم تنه گیپور

 

انواع دامن و نیم تنه شیک مجلسی

 

 

مدل تاپ و نیم تنه مجلسی

تاپ نیم تنه به همراه دامن مجلسی

 

تاپ نیم تنه فانتزی و دامن مجلسی

 

انواع مدل نیم تنه مجلسی زیبا

 

انواع نیم تنه های شیک مجلسی

مدلهای شومیز نیم تنه شیک و دخترانه

شومیز ها لباسهایی زیبا و جدید هستند که در انواع طرحهای متنوع و شیک با جنس پارچه های گیپور، حریر، نخی، ریون و … طراحی و تولید می شوند و بسیار مناسب برای انتخاب لباس به عنوان مدل بلوز مجلسی شیک هستند،

بنابراین در صورتی که به دنبال انتخاب لباسهای فانتزی شیک و زیبای مجلسی هستید، در ادامه تصاویری از جدیدترین مدل شومیز دخترانه نیمه و آستین دار با طرح های جذاب را گردآوری کرده ایم که امیدورایم مورد توجهتان قرار گیرند.

مدلی از نیم تنه

لباسهای نیم تنه معمولا برای فصل تابستان و گرما طراحی می شوند و این نوع لباسها به خصوص مدلهای حریر بدون آستین و یقه باز دارای جنس خنکی هستند،

از این رو با پوشیدن آن در شلوغی مراسم هرگز گرمتان نخواهد شد، حال هر کسی می تواند متناسب با سلیقه اش از بین انواع نیم تنه حریر، گیپور، کرپ و در طرح های آستین دار، بدون آستین، یقه باز، یقه اسکی و …

بهترین مدلهای این لباس مجلسی شیک و زیبا را انتخاب نماید و بدرخشد، البته ناگفته نماند که این نوع لباسها بیشتر برای افراد با بالاتنه خوش فرم مناسب بوده و لازم است

طرح و رنگ نیم تنه را متناسب با فرم بدن و رنگ پوست خود انتخاب نماید، در اینجا می توانید از انواع شومیز مجلسی جدید و دخترانه دیدن کنید.

لباس نیم تنه

انواع مدلهای نیم تنه

مدلی از نیم تنه زیبا

مدلی از نیم تنه مجلسی حریر

جدیدترین مدلهای نیم تنه

مدلی از نیم تنه مجلسی

مدلی از نیم تنه چهارخانه

مدل نیم تنه جذاب

مدلی از نیم تنه شیک

مدلی از نیم تنه طرحدار

مدل نیم تن طرحدار

مدلی از نیم تنه دخترانه

مدلی از نیم تنه حریر

مدلی زیبا از نیم تنه

مدل نیم تنه مجلسی

——.

مدل نیم تنه مجلسی شیک و زیبا

نیم تنه از انواع طرح های پرطرفدار لباس در بین خانم ها و دختران جوان محسوب می شود و شما می توانید از این طرح لباس در مهمانی ها و مجالس مختلف استفاده نمایید.

نیم تنه ساده

طرح نیم تنه زنانه و دخترانه

تاپ های نیمه مجلسی به صورت آستین دار و بدون آستین دوخته می شوند و شما می توانید این طرح لباس مجلسی را به همراه دامن های کوتاه یا بلند و شلوارهای مجلسی بپوشید.

برای دوخت لباس های نیم تنه از پارچه های طرح دار و ساده استفاده می شود که انتخاب طرح و رنگ پارچه به فرم اندام شما بستگی دارد.

لباس های نیم تنه برای خانم ها و دختران جوانی که دارای بالاتنه ای خوش فرم و جذاب هستند انتخابی مناسب و ایده آل محسوب می شوند

توجه داشته باشید که اگر شکم شما بزرگ می باشد بهتر است این طرح لباس ها را برای پوشیدن انتخاب نکنید زیرا فرم اندام تان نامطلوب به نظر می رسد.

مدل لباس مجلسی زیبا و شیک

تاپ و شلوارک شیک و مجلسی

نیم تنه مجلسی و شیک

نیم تنه مشکی

نیم تنه شیک و طرح دار

طرح نیم تنه دخترانه

دامن و نیم تنه مجلسی

دامن و نیم تنه دخترانه

نیم تنه شیک و گیپور

نیم تنه گیپور آستین دار

بلوز و نیم تنه شیک و مجلسی

ست لباس مجلسی دخترانه

نیم تنه و دامن زرشکی

طرح نیم تنه شیک

نیم تنه و دامن مجلسی

نیم تنه مشکی جذاب

نیم تنه طرح دار و زیبا

نیم تنه طرح دار

نیم تنه گیپور

نیم تنه گیپور

نیم تنه آستین دار

نیم تنه شیک و مشکی

نیم تنه و دامن

طرح نیم تنه شیک

نیم تنه و دامن مجلسی

دامن و نیم تنه دخترانه

نیم تنه آستین دار

نیم تنه آستین دار

نیم تنه و دامن

دامن و نیم تنه گلدار

نیم تنه مجلسی و شیک

ست دامن و نیم تنه گیپور

نیم تنه ها را می توانید به همراه دامن و شلوار یا ساپورت بپوشید همچنین بهتر است در هنگام پوشیدن این طرح لباس به رنگ سایر لباس هایتان توجه داشته باشید.

در صورت تمایل می توانید رنگ نیم تنه را با رنگ دامن یا شلوار خود ست کنید همچنین می توانید رنگ نیم تنه را متضاد با رنگ سایر لباس هایتان انتخاب نمایید.

در صورت تمایل به استفاده از دامن می توانید این طرح لباس ها را با دامن های کوتاه یا متوسط بپوشید و جذابیت ظاهری خود را افزایش دهید.

اگر تمایل دارید تیپی متفاوت و جذاب داشته باشید بهتر است به همراه این طرح لباس از اکسسوری ها و جواهرات زیبا استفاده نمایید همچنین این طرح لباس را می توانید با کفش های پاشنه بلند مجلسی بپوشید و شیک پوش و جذاب تر به نظر برسید.

مل نیم تنه صورتی

نیم تنه کار شده

دامن و نیم تنه شیک

تاپ و دامن مجلسی دخترانه

نیم تنه شیک و مجلسی

ست لباس مجلسی

دامن و نیم تنه

ست لباس مجلسی زنانه

نیم تنه ساده

نیم تنه دخترانه

طرح نیم تنه مجلسی و طرح دار

نیم تنه طرح دار و شیک

نیم تنه مجلسی و ساده

نیم تنه زنانه و دخترانه

نیم تنه آستین دار

نیم تنه شیک و دخترانه

نیم تنه آستین دار

نیم تنه زرد دخترانه

ست نیم تنه و دامن

نیم تنه شیک و کار شده

نیم تنه زیبا و شیک

نیم تنه زیبا و دخترانه

نیم تنه زیبا و شیک

ست دامن و نیم تنه

نیم تنه شیک و مجلسی

 

حتما ببینید

مدل لباس ساحلی

130+ مدل لباس ساحلی شیک [1400 جدید]

همانطور که می دانید آیتم های خنک و آزاد در فصل تابستان گزینه ایده آلی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *