مدل بلوز شلوار دخترانه

مدل بلوز شلوار دخترانه [190+ مدل برای افراد خاص]

مدل بلوز شلوار دخترانه

بلوز شلوار مجلسی دخترانه

مدل بلوز و شلوار دخترانه

مدل بلوز شلوار

مدل بلوز شلوار مجلسی

مدل بلوز شلوار مجلسی 2021

بلوز و شلوار دخترانه مجلسی

مدل لباس بلوز شلوار دخترانه

مدل بلوز شلوار زنانه

لباس مجلسی دخترانه بلوز شلوار

 • مدل بلوز وشلوار دخترانه
 • لباس دخترانه بلوز شلوار
 • مدل لباس دخترانه بلوز شلوار
 • مدل بلوز شلوار زنانه مجلسی
 • بلوز و شلوار دخترانه شیک
 • بلوز شلوار گشاد مجلسی
 • مدل بلوز شلوار دخترونه
 • بلوز شلوار مجلسی
 • مدل بلوز شلوار دخترانه مجلسی
 • بلوز و شلوار مجلسی دخترانه
 • مدل بلوز و شلوار زنانه
 • ست بلوز شلوار دخترانه مجلسی
 • مدل بلوز شلوار مجلسی دخترانه
 • بلوز شلوار مجلسی زنانه
 • لباس بلوز شلوار دخترانه
 • ست بلوز شلوار زنانه مجلسی جدید
 • بلوز و شلوار مجلسی
 • مدل بلوز شلوار دخترانه نوجوان نخی
 • طرح بلوز شلوار دخترانه
 • بلوز شلوار مجلسی دخترانه شیک
 • بلوز شلوار دخترانه جدید
 • مدل بلیز شلوار
 • مدل لباس و شلوار دخترانه
 • مدل بلوز و شلوار مجلسی دخترانه
 • مدل بلوز شلوار زنانه شیک
 • مدل بلوز شلوار ست دخترانه
 • مدل بلوز شلوار مجلسی دخترانه نوجوان
 • مدل لباس مجلسی دخترانه بلوز و شلوار
 • مدل بلوزوشلوار دخترانه
 • بلوز وشلوار دخترانه
 • مدل بلوز شلوار شیک
 • مدل بلیز شلوار دخترانه
 • مدل بلوز شلوار دخترانه شیک
 • مدل بلوز شلوار دخترانه جدید
 • مدل بلوز و شلوار زنانه شیک
 • مدل بلوز و شلوار مجلسی شیک دخترانه
 • بلوز شلوار نخی دخترانه مجلسی
 • مدل شلوار بلوز دخترانه
 • مدل بلوز شلوار جدید دخترانه
 • مدل بلوز شلوار پارچه ای دخترانه
 • مدل بلوز شلوار ساده زنانه
 • مدل بلوز شلوار دامنی
 • مدل لباس دخترانه شیک بلوز شلوار
 • مدل کت شلوار دخترانه ۱۲ساله
 • عکس مدل لباس بلوز شلوار دخترانه
 • مدل بلوز و شلوار ست
 • مدل بولیز شلوار دخترانه
 • بلوز شلوار دو رنگ دخترانه
 • مدل جدید بلوز شلوار دخترانه
 • مدل بلوز و شلوار اسپرت دخترانه مجلسی
 • مدل شومیز شلوار گشاد مجلسی
 • بلوز شلوار دخترانه مجلسی
 • بلوز شلوار دخترانه شیک
 • مدل بلوز و شلوار مجلسی
 • مدل بلوز و شلوار
 • بلوز شلوار زنانه مجلسی
 • بلوز شلوار
 • مدل لباس بلوز شلوار
 • لباس مجلسی بلوز شلوار دخترانه
 • بلوز شلوار دخترانه شیک مجلسی
 • بلوز شلوار پارچه ای دخترانه
 • بلوز شلوار جدید دخترانه
 • مدل بلوز وشلوار
 • لباس مجلسی بلوز شلوار
 • مدل بلوز و شلوار دخترانه شیک
 • بلوز شلوار شیک دخترانه
 • مدل بلوز شلوار مجلسی دخترانه شیک
 • لباس بلوز شلوار مجلسی
 • عکس بلوز و شلوار دخترانه
 • بلوز شلوار دخترانه
 • مدل بلوزشلواردخترانه
 • مدل لباس مجلسی دخترانه بلوز شلوار
 • تیپ بلوز شلوار دخترانه
 • مدل بلوزشلوار
 • تیپ بلوز شلوار مجلسی
 • مدل بلوز شلوار مجلسی شیک و جدید
 • بلوز و شلوار زنانه مجلسی
 • مدل بلوز شلوار دخترانه مجلسی شیک
 • بلوز و شلوار دخترانه
 • مدل لباس بلوز شلوار دخترانه مجلسی
 • مدل بلوز شلوار مجلسی زنانه
 • مدل بلوز شلوار اسپرت دخترانه
 • بلوز شلوار گشاد مجلسی دخترانه
 • بلوز پتلون دخترانه
 • بلوز و شلوار
 • مدل بلوز شلوار گشاد دخترانه
 • بلوز و شلوار شیک دخترانه
 • مدل لباس بلوز و شلوار دخترانه
 • بلوز شلوار دخترانه پارچه ای
 • تیپ بلوز شلوار
 • مدل بلوزوشلوار
 • لباس مجلسی دخترانه بلوز و شلوار
 • مدل لباس مجلسی بلوز شلوار
 • بلوز شلوار مجلسی زنانه شیک
 • لباس بلوز و شلوار دخترانه
 • ست بلوز شلوار گشاد دخترانه
 • لباس مجلسی شلوار بلوز
 • مدل لباس مجلسی بلوز شلوار دخترانه
 • مدل بولیز شلوار
 • بلوز شلوار زنانه شیک
 • مدل لباس شلوار دخترانه
 • مدل بلوز و شلوار دامنی دخترانه
 • مدل بلوز شلوار شیک دخترانه
 • انواع بلوز شلوار دخترانه
 • جدیدترین مدل بلوز شلوار دخترانه
 • پتلون بلوز دخترانه
 • بلوز شلوار دخترانه گشاد
 • بلوز و شلوار دخترانه جدید
 • مدل ست بلوز شلوار دخترانه
 • مدل بلوز و شلوار گشاد دخترانه
 • مدل جدید بلوز شلوار
 • مدل بلوز بلند با شلوار
 • بلوز و شلوار مجلسی دخترانه شیک
 • مدل بلوز شلوار جدید
 • بلوز شلوار دخترانه مجلسی شیک
 • بلوز شلوار ست مجلسی دخترانه
 • بلوز شلوار زنانه
 • مدل لباس دخترانه بلوز و شلوار
 • شلوار و بلوز دخترانه
 • مدل لباس بلوز شلوار مجلسی
 • بلوز و شلوار دخترانه مجلسی شیک
 • مدل بلوز وشلوار دخترانه مجلسی
 • بلوز شلوار جدید
 • مدل بلوز و شلوار مجلسی شیک
 • مدل شلوار و بلوز دخترانه
 • مدل بلوز شلوار دخترانه اسپرت
 • مدل لباس بلوز و شلوار
 • مدل بلوز و شلوار دخترانه مجلسی
 • بلوز و شلوار مجلسی زنانه
 • مدل بلوز پطلون دخترانه
 • بلیز شلوار
 • مدل بلوز و شلوار مجلسی زنانه
 • بلوز شلوار مشکی دخترانه
 • بلوز و شلوار دامنی دخترانه
 • مدل بلوز شلوار دخترانه دوختنی
 • عکس بلوز شلوار دخترانه
 • بلوز شلوار های دخترانه
 • مدل بلوز شلوار شیک مجلسی
 • لباس های دخترانه بلوز شلوار
 • مدل شلوار بلوز
 • بلوز شلوار مجلسی دخترانه جدید
 • بلوز شلوار شیک دخترانه مجلسی
 • لباس دخترانه شیک بلوز شلوار
 • مدل بلوزشلوار دخترانه
 • مدل بلوز شلوار زنانه جدید
 • مدل بلوز با شلوار
 • شلوار بلوز مجلسی دخترانه
 • بلوز و شلوار مجلسی شیک دخترانه
 • عکس بلوز شلوار
 • مدل بلوز و شلوار ست دخترانه
 • بلوز شلوار شیک مجلسی دخترانه
 • بلوز شلوار مجلسی شیک
 • مدل بلوز شلوار شیک زنانه
 • بلوز شلوار ساده
 • شلوار و بلوز مجلسی دخترانه
 • لباس دخترانه شلوار بلوز
 • بلوز با شلوار
 • مدل بلوز شلوار دخترانه ساده
 • بلوز شلوار مهمانی دخترانه
 • لباس بلوز شلوار شیک دخترانه
 • مدل بلوز شلوار ست زنانه
 • بولیز شلوار
 • مدل بلوز شلوار مجلسی زنانه شیک
 • استایل بلوز شلوار دخترانه
 • مدل بلوز شلوار جدید زنانه
 • مدل لباس بلوز و شلوار مجلسی دخترانه
 • انواع بلوز شلوار
 • مدل بلوز و شلوار زنانه مجلسی
 • بلوز شلوار مجلسی زنانه جدید
 • تیپ بلوز و شلوار مجلسی
 • بلوز شلوار حریر دخترانه
 • شلوار بلوز دخترانه مجلسی
 • بلوز شلوار زیبا
 • بلوز شلوار ساده دخترانه
 • لباس بلوز شلوار
 • لباس مجلسی دخترانه نوجوان بلوز شلوار
 • بلیز شلوار مجلسی دخترانه
 • بلوز شلوار شیک
 • جدیدترین بلوز شلوار دخترانه
 • مدل لباس شلوار
 • بلوز شلواری دخترانه
 • بلوز شلوار مهمانی
 • جدیدترین بلوز شلوار مجلسی زنانه
 • مدل شلوار بلوز مجلسی
 • مدل شلوار و بلوز
 • مدل بلوز گشاد
 • مدل بلوز شلواردخترانه
 • مدل لباس بلوز شلوار زنانه
 • تیپ بلوز شلوار زنانه
 • مدل بلوز شلوار دو رنگ
 • مدل بلیز شلوار مجلسی
 • مدل بلوز و شلوار دامنی
 • مدل بلوز شلوار نخی دخترانه جدید
 • بلوز پطلون دخترانه
 • بلوز شلوار دخترانه اسپرت مجلسی
 • انواع بلوز و شلوار دخترانه
 • مدل بلوز و شلوارک دخترانه
 • مدل لباس دخترانه بلوز شلوار مجلسی
 • جدیدترین مدل بلوز شلوار مجلسی دخترانه
 • مدل لباس مجلسی شلوار بلوز
 • بلیز شلوار مجلسی
 • بلوز و شلوار زنانه شیک
 • مدل بلیز شلوار زنانه
 • شیک ترین بلوز شلوار دخترانه
 • بولیز شلوار مجلسی دخترانه
 • لباس دخترانه بلوز شلوار مجلسی
 • مدل بلوز شلوار ست مجلسی
 • عکس لباس بلوز شلوار دخترانه
 • مدل بلوز شلوار دخترانه با پارچه نخی
 • بلوز شلوار ست دخترانه مجلسی
 • بلوز و شلوار گشاد دخترانه
 • بلوز کوتاه با شلوار
 • مدل لباس بلوز شلوار شیک
 • بلوز وشلوار مجلسی دخترانه
 • بلوز شلوار شیک مجلسی
 • مدل بلوز شلوار ابروبادی مجلسی
 • بلوز شلوار دخترانه برای عروسی
 • بلوز شلوار دخترانه جوان
 • جدیدترین مدل بلوز و شلوار مجلسی زنانه
 • مدل لباس بلوز و شلوار دامنی
 • تیپ بلوز شلوار مجلسی دخترانه
 • عکس بلوز و شلوار دخترانه شیک
 • مدل بلوز وشلوار زنانه
 • مدل بلوز شلوار شومیز دخترانه
 • شلوار بلوز مجلسی
 • بلوز شلوارمجلسی دخترانه
 • لباس مجلسی بلوز و شلوار
 • ست بلوز شلوار مجلسی دخترانه
 • بلوز شلوار مجلسی دخترانه نوجوان
 • بلوز و شلوار شیک مجلسی
 • مدل لباس بلوز شلوار مجلسی دخترانه
 • بلوز شلوار زنانه جدید
 • مدل بلوز و شلوار مجلسی دخترانه جدید
 • بلوز شلوار مجلسی دخترونه
 • عکس لباس بلوز و شلوار دخترانه
 • عکس بلوز و شلوار
 • مدل لباس و شلوار
 • عکس بلوز شلوار زنانه
 • بلوز شلوار گشاد دخترانه

لباس های مجلسی زنانه در انواع طرح های مدل بلوز و شلوار؛ مدل کت و شلوار؛ مدل لباس مجلسی سرهمی و … موجود هستند که انتخاب هر یک از این طرح های لباس مجلسی به سلیقه شخصی شما بستگی دارد.

بلوز شلوار رسمی و مجلسی

مدل بلوز شلوار مجلسی با جدیدترین طرح های مد سال

بلوز شلوارهای مجلسی در انواع طرح های ساده و کار شده موجود هستند و در دوخت این مدل لباس ها از پارچه های مختلف حریر و گیپور و … استفاده می شود؛

در ادامه این مطلب انواع مدل بلوز شلوارهای مجلسی زنانه و دخترانه با جدیدترین و زیباترین طرح های مد سال را در اختیار شما همراهان عزیز و گرامی قرار داده ایم.

مدل بلوز شلوار مجلسی پوشیده و دخترانه

مدل بلوز و شلوارهای زنانه مجلسی

بلوز و شلوارهای مجلسی برای خانم ها با اندام لاغر و متناسب می توانند انتخاب ایده آل و مناسبی باشند. اگر شما دارای اندام چاقی هستید بهتر است این مدل لباس ها را از بین رنگ های تیره انتخاب کنید تا شیک پوش و جذاب تر از همیشه به نظر برسید.

بلوز و شلوارهای مجلسی را می توانید به صورت ست بپوشید همچنین می توانید رنگ بلوز و یا شلوارتان را متضاد یکدیگر انتخاب کنید. استفاده از رنگ های متضاد برای رنگ بلوز و شلوارهای مجلسی می تواند انتخاب ایده آل و مناسبی باشد.

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: جذاب ترین مدل های لباس هودی دخترانه [+۱۵۰ مدل خاص]

مدل بلوز و شلوار مجلسی مشکی

مدل شومیز و شلوار مشکی مجلسی

مدل لباس مجلسی شیک و زیبا

مدل شیک و زیبا بلوز و شلوار

مدل بلوز شلوار مجلسی دخترانه

بلوز و شلوار زنانه

مدل بلوز و شلوار پوشیده

مدل بلوز شلوار ست زنانه

مدل شیک و جذاب بلوز و شلوار

مدل بلوز کره ای مجلسی

مدل بلوز شلوار مجلسی پوشیده و شیک

بلوز شلوار ست و زیبا زنانه

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: خرید انواع مدل نیم تنه دخترانه [۱۲۰+ مدل جذاب]

مدل بلوز شیک و زیبا مجلسی

بلوز و شلوار کره ای شیک و زیبا

بلوز و شلوار مجلسی

مدل شیک و زیبا بلوز و شلوار

بلوز و شلوار مجلسی شیک و متفاوت

شومیز و شلوار زنانه مجلسی

بلوز شلوار مجلسی زیبا و جذاب دخترانه

مدل شیک و زیبا شومیز و شلوار مجلسی کره ای

بلوز و شلوار زنانه

مدل بلوز آستین کوتاه زنانه

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: خرید انواع مدل بلوز مجلسی [۱۰۰+ مدل مخصوص خانم های خاص]

مدل جدید و زیبا بلوز و شلوار

مدل بلوز ساده و شلوار مشکی زنانه

مدل بلوز شلوارهای مجلسی دخترانه شیک و زیبا

اغلب دختران جوان تمایل دارند از بلوز و شلوار در مهمانی ها و مجالس مختلف استفاده کنند که این مدل لباس ها دخترانه تر هستند و می توانند فرم اندام شما را زیباتر و جذاب تر از همیشه نشان دهند.

بلوز و شلوار های دخترانه در انواع رنگ های روشن و تیره موجود هستند که انتخاب رنگ این مدل لباس ها بهتر است با توجه به رنگ پوست و سایر ویژگی های ظاهری انتخاب شود.

علاوه بر رنگ بلوز و شلوار بهتر است در انتخاب برش این مدل لباس ها نیز حساسیت لازم را به خرج دهید.

مدل بلوز و شلوار زیبا و جذاب مجلسی

مدل بلوز مجلسی مشکی دخترانه

مدل زیبا و شیک بلوز و شلوار

مدل بلوز حریر دخترانه

مدل بلوز و شلوار زنانه مجلسی

مدل شیک و زیبا شلوار و بلوز دخترانه

مدل بلوز شلوار مجلسی جدید دخترانه

مدل ساده و شیک بلوز دخترانه

مدل بلوز شلوار مجلسی پوشیده و زیبا

مدل بلوز و شلوار شیک دخترانه

مدل بلوز شیک دخترانه

مدل بلوز قرمز و شلوار مشکی دخترانه

مدل بلوز و شلوار جدید و زیبا مجلسی

مدل بلوز شلوار ست دخترانه

بلوز و شلوار

مدل جدید بلوز و شلوار دخترانه

مدل بلوز شلوار مجلسی گیپور

لباس مجلسی و ست دخترانه

مدل بلوز مجلسی راه راه و شیک

مدل شومیز شلوار مجلسی و شیک دخترانه

مدل بلوز شلوار مجلسی

 

مدلهای جدیدتری از بلوز شلوار مجلسی شیک

اگرچه مدلهای بلوز شلوار دخترانه شاید به اندازه انواع مدل پیراهن های دخترانه و یا مدل کت و دامن دخترانه, ظاهری مجلسی نداشته باشند، اما از آنجا که اغلب دختران امروزی علاقمند به تیپ و استایل اسپرت هستند،

استفاده از بلوز شلوار و یا بلوز دامن مجلسی، ضمن جذابیتهایی که دارد، راحت تر و بسیار خوش پوش می باشد. از این رو استفاده از تیپ بلوز اسپرت و یا شومیز های دخترانه به همراه شلوارهای مجلسی شیک در مهمانی های رسمی یا غیر رسمی همچون دورهمی های زنانه، مجالس عصرانه و … کاربرد زیادی پیدا می کند،

در ادامه جدیدترین مدلهای بلوز شلوار دخترانه و زنانه زیبا و مجلسی را ملاحظه می کنید.

انواع شومیز و شلوار مجلسی

همانطور که در تصاویر بالا مشاهده کردید، انواع بلوز و شومیز دخترانه در طرح های شیک و متنوع و متناسب با فصول مختلف طراحی و تولید می شوند که می توان با توجه به جنس و رنگ پارچه بلوز و شومیز, آن را با شلوار های شیک پارچه ای در رنگهای مشکی، سفید و کرم و یا با شلوار جین آبی و غیره ست کرد

و استایل فوق العاده جذابی برای مجالس داشته باشید. اخیرا مدلهای بلوز با نقش های ساده و به رنگ سفید جزو جدیدترین مدلهای ترند بلوز مجلسی هستند

که در صورتی که با شلوار مناسب ست شده باشند، استایل زیبایی به وجود می آرند، در اینجا دعوت می نماییم از مدلهای جدید بلوز اسپرت و شومیز با شلوار مجلسی شیک و زیبا برای دختران جوان و بانوان شیک پوش دیدن کنید.

مدلهای شومیز و شلوار مجلسی

شومیز و شلوار مجلسی زیبا

شومیز و شلوار مجلسی شیک

مدل جدید شومیز و شلوار مجلسی

مدل زیبای شومیز و شلوار مجلسی

مدل بلوز شلوار مجلسی حریر

مدل شومیز و شلوار مجلسی خاص

مدل شومیز و شلوار مجلسی جذاب

مدل بلوز شلوار مجلسی جذاب

مدل شومیز و شلوار مجلسی شیک

مدل شومیز و شلوار مجلسی جدید

مدل شومیز و شلوار مجلسی حریر

بلوز و شلوار مجلسی : لباس و نحوه پوشش معمولا ارتباطی به سن و سال ندارد و کاملا امری وابسته به اعتماد به نفس و سبکی است که برای لباس پوشیدن می‌ پسندید.

 

مدلهای جدید بلوز و شلوار مجلسی زنانه

 

مدلهای بلوز و شلوار مجلسی زنان چاق

 

ست بلوز شلوار مجلسی مادر

 

 

سعی کنید پوشش‌تان را ساده و راحت نگه دارید. به دنبال پیراهن‌هایی بلند یا روی زانو، با یقه هفت یا گرد و آستین بلند باشید. پیراهن‌های آستین کوتاه را می‌توانید با بلیزرهای مشکی ست کنید.

رنگ‌های بژ و مشکی انتخابی فوق العاده برای شما خواهند بود. اگر اعتماد به نفس ندارید و یا دوست دارید اشکالات اندامی را هر چه بیشتر بپوشانید به سراغ شلوارهای مشکی و فاق بلند بروید.

این شلوارها همه پسند هستند و با هر مدل لباسی به راحتی ست می‌شوند.

 

 

یک ویژگی بسیار مهم برای لباس وجود دارد و آن راحتی است. اگر احساس راحتی ندارید و دوست دارید که به محض رسیدن به خانه لباس را از تن در بیاورید، پس بهترین کار این است که اصلا آن را نپوشید.

البته، نه اینکه منتظر ۴۰ سالگی بمانید تا اینکه بتوانید لباس‌های راحت بپوشید، پوشیدن چنین لباس‌هایی در هر سنی می‌تواند به شما کمک زیادی بکند.

 

 

قبل از خرید هر لباسی ابتدا باید رنگ مناسب را انتخاب کنید. تمام کاری که باید انجام دهید این است که بدانید چه رنگی را باید بپوشید و چه رنگی را نپوشید. ظاهر لباس را ساده نگه دارید.

بهتر است از پوشیدن لباس‌های برش‌دار خودداری کنید و سعی کنید بیشتر لباس‌های کلاسیک بپوشید. اگر از سبک کلاسیک خسته شده‌اید، در کنار لباس‌تان از اکسسوری‌هایی به رنگ تیره استفاده کنید.

اگر می‌خواهید یک لباس پرکاربرد و شیک را امتحان کنید، بهتر است سبک کلاسیک را انتخاب کنید.

 

اگر قد کوتاهی دارید و دوست دارید بلند‌تر به نظر برسید موارد زیر را به یاد داشته باشید:

۱- بهتر است از لباس‌های تک رنگ و یا لباس‌هایی که از چند رنگ محدود تشکیل شده‌اند استفاده کنید.

۲- پیراهن‌ها و لباس‌های مجلسی اگر درست انتخاب شوند ‌می‌توانند به بلندتر دیده شدن شدن شما کمک کنند.

۳- کفش‌های با پاشنه بلندتر از ۵ سانتی‌متر می‌توانند اندام شما را نامتناسب نمایش دهند.

۴- خانم‌های ریز نقش معمولا پاهای کوتاهی دارند برای بلندتر به نظر رسیدن آن‌ها از یک کمربند همرنگ شلوار یا دامن خود استفاده کنید.

—-.

ست بلوز شلوار راحتی زنانه جدید

 

بلوز شلوار راحتی زنانه نخی و خنک

 

ست بلوز و شلوار دخترانه راحتی

 

یکی از بهترین گزینه‌هایی که می‌تواند به شما در انتخاب لباس راحتی کمک کند، شناسایی فرم بدن است. بر اساس این فرم می‌توانید لباس‌هایی را برای خودتان انتخاب کنید که شما را زیباتر نشان می‌دهند.

فرم‌های کلی بدن شامل ساعت شنی، مستطیل، مثلث وارونه، گلابی و سیب می‌شود. قواعد مربوط به پوشیدن هر کدام از این فرم‌ها با بقیه فرق دارد و دلیل اینکه بعضی‌ها آراسته‌تر از بقیه به نظر می‌رسند، دانستن همین قواعد است.

 

 

یکی از انواع لباس راحتی که تقریبا به تمام انواع فرم‌های بدن می‌آید پیراهن‌های معروف باکسی Boxy است. این پیراهن‌ها مستطیل شکل هستند و پارچه آن‌ها کمی پف دارد. چه لاغر باشید و چه چاق، می‌توانید این پیراهن را تنتان کنید و مطمئن باشید به شما می‌آید.

کسانی که لاغر هستند، می‌توانند با استفاده از یک کمربند به لباس فرم بدهند. سرمایی‌ها می‌توانند آن را با یک مدل سرهمی و سارافون زنانه خانگی و مجلسی یا رویه همراه کنند و استایل زیباتری برای خودشان بسازند.

کسانی که فرم بدنشان شبیه گلابی است (Pear shaped Body) هم می‌توانند لباس را بدون اضافه کردن کمربند مورد استفاده قرار دهند.

 

 

ترکیب لگینگ یا شلوارهای استرچ با بلوز آزاد یکی از زیباترین ترکیب لباس‌های خانگی است. شما می‌توانید لگینگ برمودا را به همراه یک تی‌شرت شاد خنک در تابستان بپوشید و از یک لگینگ قد ۹۰ در کنار یک پلیور گرم و نرم برای فصل زمستان کمک بگیرید.

نکته مهم این است که این ترکیب لباس که طی سال‌های اخیر محبوبیت زیادی بین خانم‌ها پیدا کرده است؛ برای خانم‌هایی مناسب است که فرم بدنشان ترجیحا ساعت شنی و مستطیلی است.

داشتن پاهای لاغر و بالاتنه توپُر، فرم بدن سیب را می‌سازد و کسی که این فرم اندام را دارد، با انتخاب ست بالا خودش احساس زیبایی زیادی نخواهد کرد؛ چون بلوز گشاد بالاتنه‌اش را بزرگتر و شلوار تنگ لاغری پاهایش را بیشتر نشان می‌دهد.

—–.

اگر مدتهاست شلوار مدل گشاد تن نکرده اید، انتخاب رنگی که مناسب اندام و هماهنگ با سایر لباس هایتان باشد کمی دشوار خواهد بود. اما رنگ‌های خنثی همیشه راحت‌ترین رنگ‌های انتخابی هستند که به راحتی می‌توانید آن‌ها را با رنگ‌های مختلف ست کنید. هرچند ما مخالف رنگ‌های شاد و جذاب نظیر قرمز یا نارنجی نیستیم، اما اگر انتخاب برایتان سخت است بهترین گزینه رنگ‌های خنثی هستند.

مدل بلوز شلوار گشاد مجلسی زنانه 2021 | مدل شلوار دامنی با بلوز 1400 | مدل دامن شلواری جدید
مدل شلوار دامنی ابی نفتی با بلوز سفید رنگ
مدل بلوز شلوار گشاد مجلسی زنانه 2021 | مدل شلوار دامنی با بلوز 1400 | مدل دامن شلواری جدید
بلوز شلوار گشاد مجلسی رنگ تیره 2021
مدل بلوز شلوار گشاد مجلسی زنانه 2021 | مدل شلوار دامنی با بلوز 1400 | مدل دامن شلواری جدید
بلوز و شلوار گشاد مجلسی 2021
مدل بلوز شلوار گشاد مجلسی زنانه 2021 | مدل شلوار دامنی با بلوز 1400 | مدل دامن شلواری جدید
مدل بلوز شلوار مجلسی گشاد با کمر بند قرمز رنگ
مدل بلوز شلوار گشاد مجلسی زنانه 2021 | مدل شلوار دامنی با بلوز 1400 | مدل دامن شلواری جدید
مدل بلوز و شلوار گشاد مجلسی
مدل بلوز شلوار گشاد مجلسی زنانه 2021 | مدل شلوار دامنی با بلوز 1400 | مدل دامن شلواری جدید
بلوز شلوار مجلسی حریر گشاد
مدل بلوز شلوار گشاد مجلسی زنانه 2021 | مدل شلوار دامنی با بلوز 1400 | مدل دامن شلواری جدید
بلوز مجلسی با شلوار گشاد در دو رنگ
مدل بلوز شلوار گشاد مجلسی زنانه 2021 | مدل شلوار دامنی با بلوز 1400 | مدل دامن شلواری جدید
مدل شلوار گشاد و دمپا جدید قرمز رنگ
مدل بلوز شلوار گشاد مجلسی زنانه 2021 | مدل شلوار دامنی با بلوز 1400 | مدل دامن شلواری جدید
مدل شلوار گشاد و ست 
مدل بلوز شلوار گشاد مجلسی زنانه 2021 | مدل شلوار دامنی با بلوز 1400 | مدل دامن شلواری جدید
ست بلوز و شلوار برای استایل زنانه مهمانی ها
مدل بلوز شلوار گشاد مجلسی زنانه 2021 | مدل شلوار دامنی با بلوز 1400 | مدل دامن شلواری جدید
(مدل‌های شلوار دامنی گشاد تابستانی و مجلسی)
مدل بلوز شلوار گشاد مجلسی زنانه 2021 | مدل شلوار دامنی با بلوز 1400 | مدل دامن شلواری جدید
شلوار گشاد زنانه
مدل بلوز شلوار گشاد مجلسی زنانه 2021 | مدل شلوار دامنی با بلوز 1400 | مدل دامن شلواری جدید
مدل شلوار گشاد زنانه ترند سال ۲۰۲۱
مدل بلوز شلوار گشاد مجلسی زنانه 2021 | مدل شلوار دامنی با بلوز 1400 | مدل دامن شلواری جدید
مدل شلوار گشاد زنانه با رنگ سال ۲۰۲۱
مدل بلوز شلوار گشاد مجلسی زنانه 2021 | مدل شلوار دامنی با بلوز 1400 | مدل دامن شلواری جدید
شلوار دمپا برای تمام فصول
مدل بلوز شلوار گشاد مجلسی زنانه 2021 | مدل شلوار دامنی با بلوز 1400 | مدل دامن شلواری جدید
مدل کلاسیک شلوار دامنی گشاد
مدل بلوز شلوار گشاد مجلسی زنانه 2021 | مدل شلوار دامنی با بلوز 1400 | مدل دامن شلواری جدید
مدل جدید شلوار دامنی گشاد
مدل بلوز شلوار گشاد مجلسی زنانه 2021 | مدل شلوار دامنی با بلوز 1400 | مدل دامن شلواری جدید
مدل پیله دار شلوار دامنی گشاد
مدل بلوز شلوار گشاد مجلسی زنانه 2021 | مدل شلوار دامنی با بلوز 1400 | مدل دامن شلواری جدید
مدل جدید شلوار دامنی گشاد
مدل بلوز شلوار گشاد مجلسی زنانه 2021 | مدل شلوار دامنی با بلوز 1400 | مدل دامن شلواری جدید
شلوار دامنی گشاد ترند
مدل بلوز شلوار گشاد مجلسی زنانه 2021 | مدل شلوار دامنی با بلوز 1400 | مدل دامن شلواری جدید
شلوار دامنی گشاد دخترانه و زنانه (تابستانی و مجلسی)

حتما ببینید

مدل لباس ساحلی

130+ مدل لباس ساحلی شیک [1400 جدید]

همانطور که می دانید آیتم های خنک و آزاد در فصل تابستان گزینه ایده آلی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *