عکس گرگ برای پروفایل

عکس گرگ برای پروفایل [150+ عکس خفن]

عکس گرگ

عکس گرگ برای پروفایل

عکس پروفایل گرگ خفن

عکس گرگ برای پروفایل خفن

عکس پروفایل پسرانه لاتی گرگ

عکس گرگ خفن برای پروفایل

عکس گرگ خفن

عکس پروفایل گرگ

عکس گرگ برای پروفایل پسرانه

عکس گرگ برای پروفایل واتساپ

 • عکس گرگ برای پروفایل واتساپ با متن
 • عکس‌گرگ
 • عکس گرگ با نوشته لاتی
 • عکس گرگ نوشته
 • پروفایل گرگ
 • عکس پروفایل گرگ و دختر
 • عکس خفن گرگ
 • گرگ برای پروفایل
 • عکس پروفایل گرگ و پسر
 • عکس گرگ وحشی
 • تصویر زمینه گرگ خفن
 • عکس گرگ برای پروفایل واتساپ پسرانه
 • تصاویر گرگ برای پروفایل
 • تصویر گرگ برای پروفایل
 • عکی گرگ
 • تصویر گرگ
 • متن گرگ برای پروفایل
 • خفن پروفایل گرگ
 • عکس گرگ برای پروفایل دخترونه
 • عکس گرگ خفن برای پروفایل واتساپ
 • عکس گر گ
 • پروفایل گرگی
 • عکس لاتی گرگ
 • گرگ خفن
 • گرگ پروفایل
 • عکس گرگ وحشی برای پروفایل
 • عکس پروفایل خفن گرگ
 • اکس گرگ
 • عکس.گرگ
 • عکس گرگ و دختر
 • پروفایل گرگ خفن
 • پروفایل گرگ پسرانه
 • عکس برای پروفایل گرگ
 • پروفایل خفن گرگ
 • عکس‌ گرگ
 • پروفایل گرگ وحشی
 • عکس گرگ برای پروفایل دخترانه
 • عکس گرگ برا پروفایل
 • گرگ عکس پروفایل
 • عکس گرگ برای تصویر زمینه خفن
 • عکس گرگ برای پروفایل پابجی
 • عکس گرگ عکس گرگ
 • عکس گرگ و پسر
 • بهترین عکس پروفایل گرگ
 • عکس گرگ برای پروفایل با نوشته
 • گرگ برای پروفایل خفن
 • عکس گرگ متن دار خفن
 • عکسهای گرگ
 • عکس گرگ برای واتساپ
 • عکس گرگ با دختر
 • عکس‌‌گرگ
 • عکس پروفایل گرگ با دختر
 • عکس نوشته انگلیسی گرگ
 • عکس گرگ نوشته برای پروفایل
 • عکس دخترونه با گرگ
 • عکس پروفایل گرگ دخترانه
 • عکس گرگ متن دار
 • عکس نوشته گرگ وحشی
 • عکس گرگ فانتزی
 • تصویر زمینه گرگ پسرانه
 • عکس گورگ
 • عکس پروفایل پسرانه گرگ
 • عکسگرگ
 • عکس گرک
 • عکس گرگ پروفایل
 • عکس نوشته گرگ
 • عکس کرگ
 • پروفایل گرگ دخترانه
 • عکس گرگ لاتی
 • عکس از گرگ
 • عکس گگ
 • عکس پروف گرگ
 • زیباترین عکس گرگ
 • پرفایل گرگ
 • پروفایل پسرانه گرگ
 • عکس پرفایل گرگ
 • عکس های گرگ
 • عکس گرگ ها
 • عکس گرگ خنده دار
 • گرگ
 • عکس خفن از گرگ
 • عکس های خفن گرگ
 • عکس گرگ برای پرفایل
 • عکس گرگ با نوشته
 • عکس های گرگ برای پروفایل
 • عکس صورت گرگ
 • عکس پسرانه گرگ
 • عگس گرگ
 • عکس. گرگ
 • گرگ خفن برای پروفایل
 • بهترین عکس گرگ
 • عکسهای گرگ برای پروفایل
 • پروفایل عکس گرگ
 • عکس از گرگ برای پروفایل
 • عکس پرو فایل گرگ
 • عکس گرگ و دختر برای پروفایل
 • پروفایل گرگ و دختر
 • عکس پروفایل واتساپ پسرانه گرگ
 • عکس نوشته گرگ برای پروفایل
 • عکس پروفایل گرگ با متن خفن
 • عکس گرگ نوشته خفن
 • عکس پسر با گرگ
 • عکس گرگ با متن خفن
 • گرگ عکس
 • خفن ترین عکس گرگ
 • عكس گرگ
 • عکس برای پروفایل پسرانه خفن گرگ
 • عکس نوشته گرگ لاتی
 • عکس گرگ دخترانه
 • عکس پروفایل گرگی
 • عکس گرگ در شب
 • عکس گرگی
 • عکس دختر و گرگ برای پروفایل
 • عکس گرگر
 • عکس گرگ پسرانه
 • گرگ نوشته خفن
 • عکس پروفایل وحشی
 • عکس گرگ با نوشته خفن
 • پروف گرگ خفن
 • عکس گدگ
 • اکسگرگ
 • لاتی عکس نوشته گرگ
 • عکس سر گرگ
 • عمس گرگ
 • عکس لاتی گرگ برای پروفایل
 • عکس های خفن گرگ برای پروفایل
 • عکس پروفایل پسرانه خفن گرگ
 • عکس های گرگ خفن
 • عکس گرگ برای پرو فایل
 • عکس گرگ زیبا برای پروفایل
 • عکس پروفایل گرگ و دختر فانتزی
 • عکس گرگ برای تصویر زمینه
 • عکس پروفایل پسرانه گرگی
 • عکس گرگ با متن لاتی
 • عکس دختر با گرگ برای پروفایل
 • عکس گرگ‌
 • عکس پروفایل گرگ پسرانه
 • عکس گرگ لاتی برای پروفایل
 • پرو فایل گرگ
 • عکس پروفایل گرگ وحشی
 • عکس گرگ واسه پروفایل
 • عکس گرگ.
 • عکس خفن گرگ برای پروفایل
 • عکس پس زمینه گرگ خفن
 • اکس گورگ
 • عکس گزگ
 • عکس
 • پروفایل دخترونه گرگ
 • تصاویر گرگ
 • عکس پروفایل گرک
 • دانلود عکس گرگ برای پروفایل
 • عکس های خفن از گرگ
 • عکس تصویر زمینه گرگ خفن
 • عکس پروفایل خفن گرگی
 • عکس زیبای گرگ برای پروفایل
 • عکس پروفایل گرگ با متن
 • عکس دختر با گرگ
 • عکس نوشته گرگ عاشق آهویی شد
 • عکسگورگ
 • عکس گرگ پروفایل پسرانه
 • عکس پروفایل دختر و گرگ
 • عکس گرگ با متن
 • عکس گرگ دخترونه برای پروفایل
 • عکس پروفایل دخترونه گرگ
 • پروفایل‌گرگ
 • عکس گرگ مهربان
 • عکس گرگ صورتی
 • عکس گرگ با گل
 • عکس گرگ عاشقانه
 • عکس گرگ های خفن
 • پسرانه پروفایل گرگ
 • عکس کورگ
 • عکس گذگ
 • عکس های پروفایل گرگ
 • عکس شیر و گرگ برای پروفایل
 • پروف ست گرگ
 • عکس گرگ خیلی خفن
 • گرگ برا پروفایل
 • عکس گرگ خفن پسرانه
 • عکس پروفایل خفن پسرانه گرگ
 • عکس پروفیل گرگ
 • عکس پروفایل واتساپ گرگ
 • پروفیل گرگ
 • عکس گرگ دخترونه
 • عکس گرگ ودختر
 • عکس برای پروفایل واتساپ گرگ
 • عکس نوشته ی گرگ
 • عکس گرگ عاشق
 • عکس پروفایل خفن از گرگ
 • عکسرگ
 • عکس پروفایل پسرانه با گرگ
 • خفن ترین عکس پروفایل گرگ
 • عکس پروفایل از گرگ
 • عکس های گرگی
 • عکس گرگ خفن برای تصویر زمینه
 • عکس گرگ تنها برای پروفایل
 • گرگ برای پروفایل واتساپ
 • عکس سگرگ
 • پروفايل گرگ
 • عکس نوشته بگذار کفتارها برای خود حکمرانی کنند
 • نوشته گرگ برای پروفایل
 • گرگ پروف
 • عکسگگ
 • بهترین عکس گرگ برای پروفایل
 • عکس پروفایل دخترونه با گرگ
 • پروفایل دختر و گرگ
 • عکس گگگگ
 • عکس ‌گرگ
 • گرگ های خفن
 • عکش گرگ
 • عکس پروفایلگرگ
 • پروفایل پسرونه گرگ
 • عکس پروفایل گورگ
 • غکس گرگ
 • عکس گگگ
 • عکس پروفایل پسرونه گرگ
 • پروفایل گرک
 • عکس عکس گرگ
 • عکس پروفایل گرگ نوشته
 • عکس پروفایل گرگ ودختر
 • پروف گرگ دخترونه
 • عکس دختر و گرگ
 • عکس گرگ لاتی خفن
 • عکس های پروفایل خفن گرگ
 • عکس پروفایل گرگ با نوشته
 • عکس گرگ و شیر برای پروفایل
 • عکس گرگ با پسر
 • پروفایل وحشی
 • عسک گرگ
 • عکس گرگ برای پروفایل پسرانه خفن
 • عکس پروفایل‌گرگ
 • عکس پوروفایل گرگ
 • بهترین عکس های گرگ
 • عکی گگ
 • عکس با گرگ
 • خفن گرگ
 • عکس گرگ وحشی زیبا
 • عکس پروف گرگ دخترونه
 • پروفایل در مورد گرگ

عکس گرگ برای پروفایل دخترانه

 

عکس گرگ برای پروفایل

جملات زیبا در مورد گرگ برای پروفایل

شاید ببر و شیر قوی تر باشند

اما یک گـرگ هیچگاه

بازیچه سیرک نمی شود.

عکس گرگ برای پروفایل

جملات زیبا در مورد گرگ

گرگ ها سیاستمدارترین حیوانات هستند؛ گرگ ها هرگز بدون نقشه قبلی به شکار نمی روند؛ گرک ها تا آخرین نفس خود می جنگند.

عکس گرگ برای پروفایل

عکس و متن گرگ وحشی

گرگ ها هرگز به همنوع خود خیانت نمی کنند. گرگ ها فریب نمی خورند. هیچ وقت گرگ ها در تله نمی افتند مگر با گلوله بی هوشی انسان ها.

 | عکس گرگ برای پروفایل | عکس نوشته های زیبا درباره گرگ مخصوص پروفایل

زیباترین عکس گرگ و دختر برای پروفایل

 عکس گرگ برای پروفایل | زیباترین عکس گرگ و دختر برای پروفایل

عکس نوشته انگلیسی برای پروفایل در مورد گرگ

گرگها به دلیل عقاید گوسفندان خواب خود را از دست نمی دهند. به خودتان ایمان داشته باشید که می توانید این کار را انجام دهید.

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: عکس پروفایل خفن دخترونه لاتی [۵۵۵+ عکس مشتی]

عکس نوشته انگلیسی برای پروفایل در مورد گرگ

عکس نوشته انگلیسی درباره گرگ برای پروفایل

شما هیچ اشک که روی صورت من نمی بینید، اما اگر به عمق چشمان من نگاه کنید می توانید ببینید که آنها از روح من جاری می شود.

عکس نوشته انگلیسی درباره گرگ برای پروفایل

زیباترین عکس گرگ برای پروفایل

عکس پس زمینه گرگ وحشی

عکس نوشته زیبا در مورد گرگ

عکس گرگ برای پروفایل پسرانه

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: عکس پروف [۱۰۰۰+ عکس که داغون میکنه]

 عکس گرگ برای پروفایل | عکس گرگ برای پروفایل پسرانه

عکس گرگ برای پروفایل

این روزها

هـوا خیلی غبار آلـود است

گـرگ را از سگ

نمی توان تشخیص داد!

هنگـامی گـرگ را می شناسیم

که دریده شده ایم…

 عکس گرگ برای پروفایل | عکس گرگ و پسر برای پروفایل پسرانه

 عکس گرگ برای پروفایل | عکس فانتزی گرگ برای پروفایل پسرانه

عکس فانتزی گرگ برای پروفایل

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: عکس نوشته فانتزی تیکه دار [طعنه دار خفن]

عکس فانتزی گرگ برای پروفایل

عکس ها فانتزی زیبا از گرگ و پسر برای پروفایل

عکس پروفایل گرگ

عکس پروفایل گرگ به شکل نئون

عکس فوق العاده زیبا گرگ برای پروفایل

عکس فوق العاده زیبا گرگ برای پروفایل

عکس نوشته در مورد گرگ برای پروفایل

عکس نوشته در مورد گرگ برای پروفایل

عکس گرگ برای پروفایل

متن زیبا درباره گرگ

روزی گرگی عاشق آهویی شد، او برای اینکه آهو را نخورد تمام دندان هایش را کشید، اما آهوی او رفت· حالا گرگ مانده و بره هایی که به او می خندند···· این است رسم زندگانی؛ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﻳﺸﺎﻥ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؛ ﺳﺎﺩﻩ ﻟﻮﺡ ﻧﺒﺎﺵ!!

ﻫﻴﭽﻜﺲ، ﺩﻳگرﯼ ﺭﺍ، ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻴﺰﯼ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ!ﻋﻼﻗﻪ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ؛ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ می شود، ﻧﻴﺎﺯﻫﺎیی ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺭﻭﺯﯼ، ﺁﺩﻡ ﺩﻳﮕﺮی، ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻬﺘﺮﯼ ﺑﺮﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

بهترین عکس های گرگ برای پروفایل

عکس های زیبای گرگ برای پروفایل

عکس گرگ برای پروفایل

شب هایی هست که گرگ ها ساکتند و تنها ماه زوزه می کشد. (جرج کارلین)

عکس گرگ برای profile

جملات زیبا برای پروفایل درباره گرگ

دوستی و رفاقت را از گرگ یاد بگیر!

گرگ با همنوعان خود به شکار می رود؛

انس می گیرد، زندگی می کند،

ولی زمان خواب یک چشمش را باز می گذارد!

گویا گرگ معنای دوستی و رفاقت را خیلی خوب فهمیده است.

تصویر گرگ برای پروفایل

عکس گرگ برای پروفایل

——.

گرگ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﺣﺘﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺳﺮ ﺧﻢ ﻓﺮﻭﺩ ﻧﻤﻲ ﺁﻭﺭﻧﺪ ! ﺷﻤﺎ ﺣﺘﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﺎﺯﻱ ﺷﻴﺮ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺳﻴﺮﻙ ﻫﺎ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﻳﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﺤﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻳﻚ ﮔـﺮﮒ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺧﻮﺩﻧﻤﺎﻳﯽ ﻛﻨﺪ !
ﮔﺮﮔﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻨﻮﻉ ﺧﻮﺩ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻧﻤﻴﻜﻨﻨﺪ. ﮔﺮﮔﻬﺎ ﻓﺮﻳﺐ ﻧﻤﻴﺨﻮﺭﻧﺪ ! ﻫﻴﭻ ﻭﻗﺖ ﮔﺮﮔﻬﺎ ﺩﺭ ﻃﻠﻪ ﻧﻤﻲ ﺍﻓﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻲ ﻫﻮﺷﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ !

ﮔﺮﮔﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﺗﺮﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ! ﮔﺮﮔﻬﺎ ﻫﻴﭻ ﻭﻗﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻘﺸﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﺭ ﻧﻤﻴﺮﻭﻧﺪ ﮔﺮﮔﻬﺎ ﺗﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻧﻔﺲ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ.

در این مطلب متن و عکس پروفایل گـرگ را گلچین نموده ایم که این عکس نوشته ها بیشتر مورد استفاده پسر ها در پروفایلشان میباشد. امیدواریم مورد پسند واقع گردند:

گرگ

عکس پروفایل گرگ

این روزها

هـوا خیلی غبار آلـود است

گـرگ را از سگ

نمی توان تشخیص داد،!

هنگـامی گـرگ را می شناسیم

که دریده شده ایم…

گرگ

گرگ

گرگ

در جنگل من هوا سرد است….

آهوها با کفتار ها میچرخند….

روباها قصد فریبم را دارند….

دیگر گرگی وجود ندارد….

با وجود سختی هاو زخم های روی تنم….

من هنوز گـرگ مانده ام….

با وجود اینکه اسمان را ابرهای تیره فرا گرفته….

من هنوز ب خورشید تیره میشوم….

با وجود اینکه همه چیز بر علیه من است….

ولی من هنوز بر فراز کوه با غرور زوزه میکشم….

ای سرنوشت من….

بدان طوفان سختی هایت….

اتش وجودم را خاموش نخواهد کرد….

من تا اخر ایستاده ام….

شاید ببر و شیر قوی تر باشند

اما یک گـرگ هیچگاه

بازیچه سیرک نمی شود.

گرگ

گرگ

گرگ

عکس گرگ برای پروفایل

گرگ عاشق آهویی شد,تمام دندان هایش راکشیدکه اورانخورد,آهوی اورفت·حالااومانده وبره هایی که به اومیخندند···· این است رسم زندگانی ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﻳﺸﺎﻥ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪﺳﺎﺩﻩ ﻟﻮﺡ ﻧﺒﺎﺵ!!

ﻫﻴﭽﻜﺲ,ﺩﻳگرﯼ ﺭﺍ,ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻴﺰﯼ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺩﻭﺳﺖﻧﺪﺍﺭﺩ !ﻋﻼﻗﻪ ﯼ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ,ﺍﺯ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻴﺸﻮﺩ,ﻧﻴﺎﺯﻫﺎیی ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪﺭﻭﺯﯼ,ﺁﺩﻡ ﺩﻳﮕﺮﻱ,ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻬﺘﺮﯼﺑﺮﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

گرگ

گرگ

گرگ

جملات زیبا درباره گرگ

این روز ها دوره؛دوره ی گـرگ هاست!

مهربان که باشی…

می پندارند دشمنی!

گـرگ که باشی…

خیالشان راحت می شود که از خودشـــانی

این روزها خیلی ها تاوان گـرگ نبودنشان را می دهند.

گرگ

گرگ

گرگ

رفاقت را از گـرگ بیاموز!
گـرگ با همنوعان خودبه شکارمیرود,
خومیگیرد,
زندگی میکند؛
اما موقع خواب یک چشمش را باز میگذارد!
گویی گـرگ معنای رفاقت را خوب درک کرده است…

—–.

عکس نوشته در مورد گرگ

آهویم رفت . . .
بگذار برود . . .
حسابش بماند با گرگ های بی احساس

***

شیرها ادعا میکنند سلطان جنگلند!
ببر را قوی ترین حیوان دنیا میدانند!
اما خنده ام میگیرد وقتی میبینم به دستور یک انســـان در سیرک بالا و پایین میپرند!
ولی گرگ رام نمیشد!
برای کسی عوض نمیشود و …
همه میدانند بازی کردن با گرگ حکمش مرگ است

عکس پروفایل گرگ با نوشته های انگیزشی

جمله عکس های فلسفی در مورد گرگ ها

همیشه در گرگم به هوا
از گرگ‌شدن فرار می‌کردیم
و اکنون
ناخواسته در تمامی بازی‌ها
گرگیم
بی‌آنکه از خودمان بترسیم

عکس پروفایل گرگ با نوشته های انگیزشی

گرگ با همنوعانش شکار میکند !
خو میگیرد ، زندگی میکند !
ولی چنان به آنان بی اعتماد است
که شب هنگام خواب
با یک چشم باز میخوابد !!!
شاید گرگ معنی رفاقت را خوب درک کرده است…..!!!

***

گرگــ ها را دوستـــــ دارم ،
مرگــــ را می پذیرند ،
امـــا ..
تن به قلاده نمیدهند ..

عکس پروفایل گرگ با نوشته های انگیزشی

نوشته فلسفی با موضوع گرگ

بگذار کفتارها برای خود حکمرانی خیالی کنند!! نمیدانند سکوت گرگ اغاز یک فاجعه است…

عکس پروفایل گرگ با نوشته های انگیزشی

شیرها ادعا میکنند سلطان جنگلند!
ببر را قوی ترین حیوان دنیا میدانند!
اما خنده ام میگیرد وقتی میبینم به دستور یک انســـان در سیرک بالا و پایین میپرند!
ولی گرگ رام نمیشد!
برای کسی عوض نمیشود و …
همه میدانند بازی کردن با گرگ حکمش مرگ است

***

گرگها این روزها دیگر شکار نمیروند، بلکه دل به نی چوپان سپرده اند و گریه میکنند  با گرگها گشتيم، با ببرها خورديم، با شيرها نعره كشيديم و شب باكفتارها دربيابان خوابيديم؛ ولي افسوس كه عاقبت، خود، شكار خرگوشها شديم!!!

عکس پروفایل گرگ با نوشته های انگیزشی

عکس نوشته گرگ

گرگــ ها را دوستـــــ دارم ،
مرگــــ را می پذیرند ،
امـــا ..
تن به قلاده نمیدهند ..

***

گرگها این روزها دیگر شکار نمیروند، بلکه دل به نی چوپان سپرده اند و گریه میکنند  با گرگها گشتيم، با ببرها خورديم، با شيرها نعره كشيديم و شب باكفتارها دربيابان خوابيديم؛ ولي افسوس كه عاقبت، خود، شكار خرگوشها شديم!!!

***

گرگ عاشق شده بود
عاشق طعمه اش …
نزدیکش شد
بوییدش
بوسیدش و
با دندان گلویش را درید …
افسوس …
ذات احساس نمی شناسد…!!

عکس پروفایل گرگ با نوشته های انگیزشی

عکس نوشته انگیزشی

گرگ عاشق شده بود
عاشق طعمه اش …
نزدیکش شد
بوییدش
بوسیدش و
با دندان گلویش را درید …
افسوس …
ذات احساس نمی شناسد…!!

***

سگ نگاه خنده داری به گرگ کرد و گفت،،، آهویت را ربودم،،،
آیا باز هم میگویی گرگها برترند؟؟؟
تواگرعرضه داشتی آهویت را حفظ میکردی…!!!
گرگ،لبخندی زدو گفت،،،
من ( خدای ) غرورم
رقیب ببینم نمیجنگم …
پا رویه عشقو احساسم میگذارم ومیدان راخالی میکنم
آهویی که به سگ چشمک بزند!!! لیاقت ندارد زیر سایه (( گرگ )) زندگی کند
حقش آن است خوراک همان سگ شود

***

    زوزه ی گرگــــ از تنهــاییستــــــ
ولی گرگــــ هــا دستــه جمعــــی زوزه میکشنــــد ..
در دنیــــای گرگــــ ها اعتمـــاد مســاوی ستــــ با مرگـــــ ..
بــا همه بــــاش امـــا تنهـــــــــا ..

عکس پروفایل گرگ با نوشته های انگیزشی

متن و جملات انگیزشی گرگ

 زوزه ی گرگــــ از تنهــاییستــــــ
ولی گرگــــ هــا دستــه جمعــــی زوزه میکشنــــد ..
در دنیــــای گرگــــ ها اعتمـــاد مســاوی ستــــ با مرگـــــ ..
بــا همه بــــاش امـــا تنهـــــــــا ..

***

در شهر ما گرگهایمان !
نه دستشان آردی است و نه صدایشان را ظریف میکنند !!
یکدفعه به دل نفوذ میکنند و تو را می کشند!!!

عکس پروفایل گرگ با نوشته های انگیزشی

عکس نوشته انگیزشی گرگ

من ترسم از گرگ ها نیست ، میدانم کارشان دریدن است ، اما با ماهیت روباه ها چه کنم وقتی مدام لباس عوض می کنند ؟ !

***

پشیمون نباش؛
گرگ بودن تقاصش مرد بودن و؛ مرد بودن تقاصش گرگ بودن،
پشیمونیو بزا برا روزگار که به هر کفتاری وفا کرد و به ما نه؛
زوزه بکش که یه روزی این جنگل زوزه هاتو به گوش دنیا میرسونه…

عکس پروفایل گرگ با نوشته های انگیزشی

به سلامتی گرگی که فهمید چوپان خواب است
اما زوزه اش را کشید
تا از پشت خنجر نزند…

حتما ببینید

عکس گل برای پروفایل واتساپ

عکس گل برای پروفایل واتساپ [100+ مدل خاص]

عکس طبیعت و گل به عنوان عکس پروفایل واتساپ خود استفاده کنید تعدادی عکس گل زیبا برای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *