جملات کوتاه زیبا و پرمعنا

جملات کوتاه زیبا و پرمعنا [999+ متن عالی]

جملات کوتاه زیبا و پرمعنا

سخنان کوتاه و پرمعنا

جملات کوتاه زیبا و پرمعنا رنگی

پرمعنا متن زیبا کوتاه

جملات کوتاه زیبا و پرمعنا برای دوست

متن کوتاه پر معنا

متن پرمعنا

جملات کوتاه پر معنا

جملات خیلی کوتاه زیبا و پرمعنا

جملات کوتاه زیبا

 • متن پر معنا
 • متن کوتاه پرمعنا
 • متن زیبا و پرمعنا
 • جملات زیبا و پرمعنا
 • تکست پرمعنا
 • متن پرمعنا کوتاه
 • جملات کوتاه زیبا و پرمعنا عاشقانه
 • جملات پرمعنا
 • متن های پرمعنا
 • متن کوتاه و پرمعنا
 • متن های پر معنا
 • متن کوتاه زیبا و پرمعنا
 • جملات کوتاه زیبا و پرمعنا فلسفی
 • جمله پرمعنا
 • متن زیبا پرمعنا
 • جملات کوتاه و پر معنا
 • کلمات کوتاه زیبا و پرمعنا
 • جمله کوتاه پر معنا
 • پرمعنا حرف حساب کوتاه
 • کپشن پرمعنا
 • کانال جملات کوتاه زیبا و پرمعنا
 • جملات کوتاه پرمعنا
 • جملات کوتاه و پرمعنا
 • متن پرمعنا و زیبا
 • جملات زیبا و پر معنا
 • متن نگاه پر معنا
 • متنهای پرمعنا
 • متن های زیبا و پرمعنا
 • متن زیبا پر معنا
 • جملات کوتاه زیبا و پرمعنا برای بیوگرافی
 • متن پرمعنا و کوتاه
 • جمله های پرمعنا
 • نوشته پرمعنا و زیبا
 • متن های بسیار جالب و پرمعنا
 • جملات پرمعنا و زیبا
 • جملات کوتاه و پر مفهوم
 • جملات کوتاه و زیبا
 • متن زیبا کوتاه پرمعنا
 • جملات پر معنا
 • حکیمانه جملات کوتاه زیبا و پرمعنا
 • متن کوتاه و معنی دار
 • جمله دو کلمه ای پرمعنا
 • بیوگرافی پرمعنا
 • پرمعنا
 • متن زیبا و پر معنا
 • سخنان پرمعنا
 • جمله کوتاه و پرمعنا
 • متن کوتاه و پر معنا
 • جمله زیبا و پر معنا
 • متن زیبای پرمعنا
 • متن های پرمعنا و زیبا
 • جمله پرمعنا کوتاه
 • متن درجه یک پرمعنا
 • جملات کوتاه زیبا و پرمعنا دخترانه
 • متن زیبا کوتاه
 • بیوگرافی پرمعنا متن زیبا کوتاه
 • کانال جملات کوتاه زیبا و پرمعنا از بزرگان
 • متن زیبا و پرمعنا کوتاه
 • جمله پر معنا
 • جملات پرمعنا کوتاه
 • حرفهای کوتاه و پرمعنا
 • جملات کوتاه زیبا و پرمعنا از بزرگان
 • جملات کوتاه و پر معنی
 • متن‌عالی
 • یک جمله پر معنا
 • جملات کوتاه زیبا و پرمعنا برای پروفایل
 • جمله چند کلمه ای پرمعنا
 • متن کوتاه ولی پر معنی
 • متن کوتاه ولی پر معنا
 • متن کوتاه زیبا
 • جمله های پرمعنا و زیبا
 • کلمات زیبا و پر معنا
 • جملات کوتاه زیبا و پرمعنا زندگی
 • جمله کوتاه پرمعنا
 • جمله زیبا و پرمعنا
 • پرمعنا متن زیبا کوتاه.
 • متن کوتاه و پر معنی
 • جملات کوتاه پر معنی
 • سنگین پرمعنا متن زیبا کوتاه
 • متن پرمعنا زیبا
 • متن عالی کوتاه
 • جملات پر معنی کوتاه
 • نوشته کوتاه پرمعنا
 • جملات پرمعنا و کوتاه
 • متنی پر معنا
 • بیوگرافی کوتاه پرمعنا
 • دلنوشته پرمعنا متن زیبا کوتاه
 • پر معنا
 • متن های پرمعنا و کوتاه
 • متن کوتاه و پر مفهوم
 • جملات معنی دار کوتاه
 • پرمعنا متن زیبا
 • متن پر معنا کوتاه
 • متنهای پر معنا
 • پرمعنا متن زیبا کوتاه دخترانه
 • جملات با معنی کوتاه
 • متن کوتاه پر مفهوم
 • بیوگرافی پر معنا
 • متن کوتاه و زیبا
 • جمله های پر معنا
 • جمله
 • متن های کوتاه پر معنی
 • سخن کوتاه زیبا
 • شعر های کوتاه اما پر معنا
 • متن کوتاه
 • کانال تلگرام جملات کوتاه زیبا و پرمعنا
 • سنگین جملات کوتاه زیبا و پرمعنا
 • جملات کوتاه وزیبا
 • متن زیبا وپرمعنا
 • متن های کوتاه و پر مفهوم
 • نوشته پرمعنا
 • کوتاه و زیبا
 • جملات عاشقانه کوتاه زیبا و پرمعنا
 • جملات کوتاه زیبا و پرمعنا در مورد خدا
 • متن زیبا و کوتاه
 • جملات زیبا از کتاب انسان در جستجوی معنا
 • جمله کوتاه پر مفهوم
 • حرف های پرمعنا
 • جملات پر مفهوم
 • کوتاه زیبا
 • متن پر مفهوم کوتاه
 • جمله های کوتاه و پر معنی
 • جملات کوتاه با معنی
 • جملات کوتاه زیبا و پرمعنا برای عشق
 • متن عالی و کوتاه
 • جملات کوتاه زیبا و
 • جملات کوتاه و با معنی
 • جملات کوتاه پر مفهوم
 • جمله کوتاه و پر معنی
 • فلسفی جملات کوتاه زیبا و پرمعنا
 • جملات کوتاه قشنگ
 • متن کوتاه پر معنی
 • جملات کوتاه و قشنگ
 • متن عالی
 • جملات با معنی و زیبا
 • جمله کوتاه پر معنی
 • متن های کوتاه پر مفهوم
 • جملات زیبا و کوتاه
 • جملات کوتاه از بایزید بسطامی
 • مطالب زیبا و کوتاه
 • متن زیبا
 • جملات کوتاه
 • جملات چارلی چاپلین در مورد خنده

این متن های زیبا و ادبی با موضوعات متفاوت، پرمغز و مفهومی نوشته شده اند و امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیرد.

زیباترین عکس ها در اتاق های تاریک ظاهر می ‏شوند؛
پس هر موقع در قسمتی تاریک از زندگی قرار گرفتی،
بدان که خدا می‏ خواهد تصویری زیبا از تو بسازد.

***

هیچ انسانی دوست نداره بمیره !
اما همه آرزو میکنن برن به بهشت.
اما، یادمون میره که برای رفتن به بهشت اول باید مرد …

***

متن خاص و زیبا کوتاه

در جستجوی قلبِ زیبا باش نه صورتِ زیبا
زیرا هر آنچه زیباست همیشه خوب نمی ماند
امـا آنچه خوب است همیشه زیباست …

***

هیچ انتظاری از کسی ندارم!
و این نشان دهنده ی قدرت من نیست !
مسئله، خستگی از اعتمادهای شکسته است

***

 

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: متن زیبا در مورد زندگی [۲۰۰+ متن جالب]

جملات کوتاه زیبا و پر معنا

 

گاه در زندگی، موقعیت هایی پیش میآید که انسان
باید تاوان دعاهای مستجاب شده خود را بپــردازد.

***

جملات زیبا و با معنی

یادمان باشد که : آن هنگام که از دست دادن عادت می شود
به دست آوردن هم دیگر آرزو نیست …

***

اگر حق با شماست، خشمگین شدن نیازی نیست
و اگر حق با شما نیست، هیـچ حقی برای عصبانی بودن ندارید …

***

سر آخر، چیزی که به حساب می آید تعداد سالهای زندگی شما نیست
بلکه زندگی ای است که در آن سالها کرده اید

***

جملات کوتاه زیبا و پر معنا

جملات با معنی و زیبا در مورد انسانیت و زندگی

درصد کمی از انسانها نود سال زندگی می کنند
مابقی یک سال را نود بار تکرار می کنند

***

وقتی از این که آنچه را می خواستی بدست نیاوردی افسرده ای
فقط محکم بنشین و شاد باش
خداوند در فکر دادن چیز بهتری به تو می باشد

***

فقط گوشه چشمــی از نگاه خدا
براے خوشبختی همہ
انسانها ڪافیست
ایـن نگاه را برایتان آرزو میڪنم …

***

جملات کوتاه زیبا و پر معنا

متن زیبا و پر معنی

همه زندگی یک آزمایش است
آزمایش های بیشتر شما را بهتر می کند
“رالف امرسون”

***

زندگی زیباست …
هر روزت را در لحظه حال زندگی کن
به خاطر کسی که هستی سپاسگزار باش و از جهان پیرامونت قدردانی کن

***

تو دلیل لبخند و خوشبختی منی …
دوستت دارم!

***

عزیزم! یکی یک دونه من!
تو زندگی منو به سفری از عشق و خوشبختی تبدیل کردی
هر ثانیه ای که کنارت سپری می کنم بیشتر عاشقت می شم

***

 

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: شعر های کوتاه پر مفهوم [ داغون کننده]

جملات کوتاه زیبا و پر معنا

در بازی زندگی
گاهی پیروز می شویم
گاهی شکست می خوریم
در هر دو حالت، ما باید به بازی ادامه دهیم

***

خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید. پس چه چیز باعث شد که من بیندیشم می‌توانم همه چیز را در یک روز به دست بیاورم؟
چارلی چاپلین

***

جملات با معنی زیبا برای استاتوس و کپشن در مورد خدا

به محض اینکه کاری در جهت منافع کسی انجام می‌دهید، نه تنها او به شما فکر می‌کند بلکه خداوند نیز به شما فکر می‌کند.
پاراما هانسا یوگاناندا

***

اگر می‌خواهید شجاعان را بیابید، کسانی را جستجو کنید که قادر به بخشودن هستند و اگر می‌خواهید قهرمانان را بیابید، کسانی را بجویید که قادرند در مقابل نفرت عشق بورزند.
بهاگاوادگیتا

***

اگر به هوا پری مگسی باشی، اگر بر روی آب روی خسی باشی، دل به دست آر تا کسی باشی.
بایزید بسطامی

***

جملات کوتاه زیبا و پر معنا

متن کوتاه و زیبا و سخنان بزرگان

زندگی حکایتی است که هم می‌تواند توسط یک ابله روایت شود، هم توسط یک پارسا.
اوشو

***

خوشبخت کسی است که شکوه رفتارش آفریننده لبخند زندگی در چهره دیگران باشد.

***

متن زیبا در مورد صداقت

صداقت در مقابل سیاست دیگران سادگی است و سیاست در مقابل صداقت دیگران خیانت.

***

جملات کوتاه زیبا و پر معنا

بگذار سر به سینه ی من تا بگویمت
اندوه چیست ؟ عشق کدام است ؟ غم کجاست ؟
بگذار تا بگویمت این مرغ خسته جان
عمریست در هوای تو از آشیان جداست . . .

***

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: متن احساسی برای تولد [۱۵۰+ متن دیوانه کننده]

مهربانی را درنقاشی کودکی دیدم که خورشید را سیاه کشیده بود که پدرش زیر نور خورشید نسوزد!

***

بچه بودیم،
دخترا عاشق عروسک بودن
و پسرا عاشق مردهای قوی.
بزرگ که شدیم، دخترا عاشق مردای قوی شدن و پسرا عاشق عروسکها!

—.

جملات و متن های زیبا و خواندنی

خوشبخت ترین
مخلوق خواهی بود
اگرامروزت را
آنچنان زندگی کنی
که گویی نه فردایی
وجود داردبرای دلهره
و نه گذشته ای برای حسرت

 

♦♦♦

 

سبقت از سایه ها به بیشتر دویدن نیست !
به سوی نور
که باشی سایه ها در پس تواند
حتی آنگاه که ایستاده ایی …

 

♦♦♦

 

چه در کار، چه در عشق،

هرگز نگویید “هنوز وقت است” یا “شاید دفعه ی بعد” !
زیرا مفهومی وجود دارد به نام “دیر شدن” !
به قول شاعر ” خیلی زود دیر میشه “
پس تا بیش از این دیر نشده از گفتن “دوستت دارم “,
“معذرت میخواهم” ,”دلم برایت تنگ شده” و ……
به عزیزانتان دریغ نکنید
چرا که یکی از راه کارهای آرامش و شاد زیستن همین است.

 

♦♦♦

 

وقتی احساس میکنی دیگه نمی تونی
از این جلوتر بری،
بدون قدرتی که تو رو تا اینجا آورده
تا آخر راه باهاته.

 

♦♦♦

 

هیچ چیز واقعا خراب
نیست…حتی ساعتی
كه از كار افتاده است ،
دو بار در روز زمان را
درست نشان می دهد …

 

♦♦♦

← جملات کوتاه زیبا و پرمعنا →

 

صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو می زند، و آن هم در تمام عمر، بیش از یك مرتبه نیست.

 

♦♦♦

 

پیمودن مسیری هزار فرسنگی با برداشتن اولین گام آغاز می شود.

 

♦♦♦

 

آن باش كه هستی و آن شو كه توان بودنت هست.

 

← متن های زیبا و دلنشین →

♦♦♦

 

اگر تمام شب را در حسرت از دست دادن خورشيد سر كنی لذت ديدن ستاره ها رو هم از دست می دهی.

 

♦♦♦

 

مشکلات
مانند ماشین لباسشویی هستند،
پیچ وتاب می دهند، می چرخانند
و ما را به اطراف می کوبند.
اما در نهایت، تمیزتر، درخشان تر و
بهتر از قبل خارج می شویم

 

♦♦♦

 

بزرگ فکر کن “تقدیر”
تقویم افراد عادی ست …
و
“تغییر”
تدبیر افراد عالی …

 

♦♦♦

 

گاه می اندیشم…
چندان هم مهم نیست اگر هیچ از دنیا نداشته باشم
همین مرا بس که کوچه ای باشد و باران
و خدایی که زلال تر از باران است

♦♦♦

← جملات و متن های زیبا و خواندنی →

♦♦♦

 

خوشبینی،
آهنربای خوشبختی است؛
اگرمثبت باشید ومثبت بمانید،
انسان ها و اتفاقات مثبت به سوی
شما جذب خواهند شد…

 

♦♦♦

 

هیچ وقت
با دل آدمهای مهربون بازی نکنید
چون نمیتونن انتقام بگیرن
نه دلشون میاد، نه راهشو بلدن…

 

← جملات و متن های زیبا و خواندنی →

♦♦♦

 

تا وقتی
به‌ این فکر چسبیده‌اید که
دلیل خوب زندگی نکردنتان،
بیرون از وجودتان است،
هیچ تغییر مثبتی رخ نمی دهد.
تنها و تنها
خودِ شما
مسئول جنبه های قطعیِ موقعیتِ زندگیِ
خود هستید
و فقط و فقط خودتان
قدرت تغییر آن را دارید.

 

♦♦♦

 

کابوس ها اون چیزهایی نیست
که توی خواب میبینی..
کابوس ها؛
همون چیزهایی هستن
که بهت اجازه ی خوابیدن نمیدن…

 

♦♦♦

 

بعضی چیزها چشمتان را می گیرند،
ولی فقط دنبال چیزهایی باشید
که دلتان را می گیرند.

(ضرب المثل قدیمی هندی)

 

♦♦♦

← جملات و متن های زیبا و خواندنی →

♦♦♦

 

بزرگترین افسوس آدم این است:
می خواهد اما نمی تواند، و به یاد می آورد روزی را که می توانست اما نخواست.

 

♦♦♦

 

شادی تنها چیزی است که
به امکانات وابستگی ندارد.
ذهن که بی دغدغه بود، راه شادی را پیدا میکنی….

 

♦♦♦

 

یادمان باشه
موفق ترین انسانها آنهایی نیستند که به ثروت یا قدرت رسیده اند، بلکه کسانی اند که هیچگاه
دیگران را نرنجانده اند، دل کسی را نشکسته اند و باعث غم و اندوه هیچکس نشده اند.

 

♦♦♦

 

آدمی برای لذت بردن از زندگی به آرامش نیاز دارد
و برای چگونه زندگی کردن به دانش!

 

← جملات و متن های زیبا و خواندنی →

♦♦♦

 

لبخند بزن!
بدون انتظار پاسخی از دنیا
بدان روزی دنیا انقدر شرمنده می‌شود
که به جای پاسخ لبخند
با تمام سازهایت می‌رقصد …

—-.

جملات کوتاه زیبا در دسته‌بندی‌های مختلف ازجمله جملات کوتاه زیبا و پرمعنا، جملات آموزنده کوتاه، جملات کوتاه فلسفی، جملات کوتاه عاشقانه قرار می‌گیرند و استفاده‌های متعدد دارند. آن‌ها را می‌توانید به صورت پیام برای دوستانتان بفرستید یا به…

گروه سرگرمی – جملات کوتاه بسیار متنوع هستند. این جملات بازه گسترده‌ای از جملات عاشقی تا جملات انگیزشی کوتاه به نقل از بزرگان و جملات تفکر برانگیز فلسفی را در برمی‌گیرند.

در مطلبی که پیش روی شماست جملات کوتاه زیبا را به مخاطبان ستاره تقدیم می‌کنیم. خواندن آنها لحظاتی خوب را برای شما رقم خواهد زد و پس از خواندن گنجینه دانستنی‌های شما بالا می‌رود.

جملات کوتاه زیبا و پرمعنا جملات آموزنده کوتاه جملات کوتاه عاشقانه جملات کوتاه فلسفی جملات کوتاه برای پروفایل و اینستاگرام

جملات کوتاه زیبا و پرمعنا
در دوستی درنگ کن اما وقتی دوست شدی ثابت قدم و پایدار باش.
سقراط
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

رمز خوشبخت زیستن در این است که کاری را که انجام می‌دهیم، دوست داشته باشیم.
مارکز
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

با قضاوت کردن در مورد دیگران، در واقع به توصیف خود می‌پردازید.
وین دایر
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

شمشیری علیه محبت وجود ندارد.
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

ما نمی‌توانیم کارهای بزرگی را روی کره خاکی انجام دهیم اما می‌توانیم کارهای کوچک را با عشقی بزرگ انجام دهیم.
مادر ترزا
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

دست‌هایی که در حال خدمتند، مقدس‌تر از لب‌هایی هستند که دعا می‌خوانند.
جی پی واسوانی
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

اگر می‌خواهید بهترین‌ها را دریافت کنید باید باور داشته باشید که سزاوار بهترین‌ها هستید.
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

هیچ‌کس نمی‌تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند اما همه می‌توانند از همین حالا شروع کنند و پایان تازه‌ای بسازند.
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

زندگی یک مسابقه و رقابت نیست پس دلیلی هم برای مقایسه خودت با دیگران وجود ندارد.
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

تنها غرور است که انسانیت را به باد می‌دهد. ما از مشتی خاکیم و به آن برمی‌گردیم.
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

انسان‌های موفق امروز، کودکان جسور دیروز بوده‌اند.
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

خوشبخت کسی نیست که مشکلی ندارد بلکه کسی است که با مشکلاتش مشکلی ندارد.
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

بهترین صدقه آن است که دانشی بیاموزید و به دیگری آموزش دهید.
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

پست ترین انسان کسی است که راز دوران دوستی را به وقت کدورت فاش سازد.

جملات آموزنده کوتاه
وقتی به تو محبت می‌شود، به یاد داشته باش. وقتی خودت محبت می‌کنی، فراموش کن.
بنجامین فرانکلین
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

سه چیز در زندگی بشر اهمیت دارد: نخست مهربانی، دوم مهربانی و سوم مهربانی.
هنری جیمز
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

معتقدم که سرنوشت انسان‌ها را تنها محبت معلوم می‌کند و بس.
شکسپیر
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

به اعتقاد من، زنان شاد، زیباترین زن‌ها هستند.
آدری هیپبورن
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

هر چه فکر شما بزرگتر باشد، به همان اندازه بیشتر به افکار دیگران احترام می‌گذارید.
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

همچو خورشید باش که اگر بخواهی به کسی بتابی نتوانی.
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

اگر به دنبال آرامش هستید، به اتفاقات زندگی برچسب خوب یا بد نزنید.
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

معجزه برای کسانی اتفاق می‌افتد که به آن اعتقاد دارند.
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

نصف اشتباهاتمان ناشی از این است که وقتی باید فکر کنیم، احساس می‌کنیم و وقتی که باید احساس کنیم، فکر می‌کنیم.
هاروکی موراکامی
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

هم برای خودتان حق اشتباه کردن قایل باشید و هم برای بقیه، این طوری زندگی بسیار ساده‌تر می‌شود.
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

دوستی مثل یک کتاب است. چند ثانیه طول می‌کشد که آتش بگیرد اما سال‌ها طول می‌کشد تا نوشته شود.
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

اگر فقیر به دنیا آمده‌اید، این اشتباه شما نیست. اما اگر فقیر بمیرید، این اشتباه شما است.
بیل گیتس
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

این اتفاقات نیستند که زندگی ما را می‌سازند بلکه عکس العمل ما نسبت به آن اتفاقات است که زندگی ما را شکل می‌دهد.
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

هیچ‌وقت از کسانی که به تو حسادت می‌کنند متنفر نشو، بلکه به حسادت آنها احترام بگذار. آنها مردمی هستند که فکر می‌کنند تو از آنها بهتر هستی.

جملات کوتاه عاشقانه
عشق بلایی است که همه خواستارش هستند.
افلاطون
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

هرگز عشق را گدایی نکن چون به گدایان چیزهای بی‌ارزش می‌دهند.
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

وقتی عشق می‌ورزید بهترین‌های وجودتان شکوفا می‌شوند.
جی پی واسوانی
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

عشق شرایط به ظاهر دشوار را ذوب می‌کند.
کاترین پاندر
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

وقتی عشق در میان است، پای عقل می‌لنگد.
موریس مترلینگ
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

عشق گوهریست گرانبها اگر با عفت توأم باشد.
تولستوی
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

عشق مشروط می‌گوید: به تو عشق می‌ورزم چون به تو نیاز دارم. عشق بی‌قید و شرط می‌گوید: به تو نیازمندم چون به تو عشق می‌ورزم.
جی پی واسوانی
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

عشق این نیست که به چشمان یکدیگر نگاه کنیم. عشق این است که هر دو به یک‌سو نگاه کنیم.
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

عشق عدالت را به ارمغان می‌آورد.
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

عشق نه دادنی است و نه گرفتنی. عشق شریک شدنی است.
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

پاسخ هر پرسش فقط عشق است. پاسخ هر دردی فقط عشق است. عشق همواره یگانه پاسخ است. زیرا عشق یگانه واقعیتی است که وجود دارد.
جرالد جمپالسکی
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

زندگی بدون عشق مثل دشت بی‌باران است.
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

عشق بهترین پادزهر ترس است.
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

آدم‌هایی که عشقشان را مثل کانال تلویزیون عوض می‌کنند، در آخر باید بنشینند و برفک تماشا کنند.
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

عشق یک عینک سبز است که کاه را یونجه می‌بیند.
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

عشق گلی است که اگر آن را به قصد تجزیه و تحلیل پرپر کنید، هرگز قادر نخواهید بود که آن را دوباره جمع کنید.

جملات کوتاه فلسفی
اگر زندگی را برای یکدیگر راحت‌تر نسازیم، برای چه زندگی می‌کنیم؟
جورج الیوت
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

هنگامی که خدا انسان را اندازه می‌گیرد، متر را دور قلبش می‌گیرد نه دور سرش.
نورمن وینسنت پیل
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

آزمون نهایی دین، دینداری نیست بلکه عشق است.
هانری دراموند
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

به خاطر یک گل سرخ، باغبان نوکر هزار خار می‌شود.
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

عشق فرزانگی ابلهان و دیوانگی عاقلان است.
ساموئل جانسون
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

اگر بگوییم خدا وجود ندارد مثل این است که بگوییم فرهنگ لغات در اثر انفجار در یک چاپخانه پدید آمده است.
آنتونی رابینز
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

بجای نوشته روی سنگ گور شما، این کردار شماست که نامتان را زنده نگه می‌دارد.
ناپلئون هیل
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

تراژدی این نیست که تنها باشی بلکه این است که نتوانی تنها باشی.
آلبر کامو
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

در تاریکی رنگ‌ها با هم اختلافی ندارند.
فرانسیس بیکن
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

برای هر دردی دو درمان است: سکوت و زمان.
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

صداقت در مقابل سیاست دیگران سادگی است و سیاست در مقابل صداقت دیگران خیانت.
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

آدمی را امتحان به کردار باید کرد نه به گفتار، چه بیشتر مردم زشت کردار و نیکو گفتارند.
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

مرداب به رود گفت: «چه کردی که اینقدر زلالی؟» رود گفت:«گذشتم.»
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

خوشبخت کسی است که شکوه رفتارش آفریننده لبخند زندگی در چهره دیگران باشد.
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

پرواز کن آن‌گونه که می‌خواهی وگرنه پروازت می‌دهند آن‌گونه که می‌خواهند.
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

اشکی که هنگام شکست می‌ریزیم، همان عرقی است که هنگام تلاش نریختیم.
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

زندگی حکایتی است که هم می‌تواند توسط یک ابله روایت شود، هم توسط یک پارسا.
اوشو
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

زندگی یک بوم نقاشی است که در آن از پاک‌کن خبری نیست.
جک کانفیلد

جملات کوتاه برای پروفایل و اینستاگرام
وقتی چشم امیدتان به خدا باشد، هیچ‌چیز آنقدر عجیب نیست که پیش نیاید.
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

صداقت نعمتی بسیار ارزشمند است، انتظارش را از مردم بی‌ارزش نداشته باش.
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

اگر به هوا پری مگسی باشی، اگر بر روی آب روی خسی باشی، دل به دست آر تا کسی باشی.
بایزید بسطامی
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

زینت منزل، دوستانی هستند که به آنجا رفت و آمد دارند.
امرسون
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

مهربانی زبانی است که لال می‌تواند با آن سخن گوید و کَر می‌تواند آن را بشنود.
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

اگر می‌خواهید شجاعان را بیابید، کسانی را جستجو کنید که قادر به بخشودن هستند و اگر می‌خواهید قهرمانان را بیابید، کسانی را بجویید که قادرند در مقابل نفرت عشق بورزند.
بهاگاوادگیتا
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

دوست داشتن یک نفر یعنی دیدن او به همان شکلی که خداوند اراده کرده است.
داستایوفسکی
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

به محض اینکه کاری در جهت منافع کسی انجام می‌دهید، نه تنها او به شما فکر می‌کند بلکه خداوند نیز به شما فکر می‌کند.
پاراما هانسا یوگاناندا
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

سه چیز را نگه دار: گرسنگی‌ات را سر سفره دیگران، زبانت را در جمع و چشمت را در خانه دوست.
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

به یکدیگر دروغ نگویید. آدم است، باور می‌کند، دل می‌بندد.
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

برای زنده ماندن دو خورشید لازم است: یکی در آسمان و یکی در قلب.
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﺮﻧﺪﻩ‌ﺍﯼ ﺩﺍﻧﻪ‌ﺍﯼ می‌دهد، ﺍﻣﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻻﻧﻪ‌ﺍﺵ نمی‌ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ.
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید. پس چه چیز باعث شد که من بیندیشم می‌توانم همه چیز را در یک روز به دست بیاورم؟
چارلی چاپلین
✰~✰~✰~✰~✰~✰~✰

کاش همیشه در کودکی می‌ماندیم تا به جای دل‌هایمان سر زانوهایمان زخمی می‌شد.

—–.

جملات کوتاه زیبا و پرمعنا عاشقانه و جملات کوتاه زیبا و پرمعنا از بزرگان

جملات کوتاه زیبا و پرمعنا ، شاید شما از این متن ها استفاده کنید همراه با جملات کوتاه زیبا و پر معنا انگلیسی جمله کوتاه زیبا و پر معنا مجموعه جدید و کاملی از این سبک جملات را در وب سایت روزگار آماده کرده ایم لطفا تا انتهای مطلب از این جملات کوتاه زیبا و پرمعنا لذت ببرید

 

جملات کوتاه زیبا و پرمعنا ، جملات کوتاه پرمعنا

 

جملات کوتاه زیبا و پرمعنا از بزرگان

 

من خدا را در قمقمه‌ی آب یافته‌ام، در عطر یک گل. در خلوص برخی کتاب‌ها و حتی نزد بی‌دینان. اما تقریباً هیچ‌گاه وی را نزد آنانی که کارشان سخن گفتن از اوست، نیافته‌ام
✍️کریستین بوبن

***

تا وقتی ” جهل ” حاکم بر اندیشه های آدمیان است بت ها تغییر می کنند اما بت پرستی همچنان ادامه دارد…!

***

هرگز اشتباه نکن ….
اگر اشتباه کردی … تکرار نکن
اگر تکرار کردی … اعتراف نکن
اگر اعتراف کردی … التماس نکن
اگر التماس کردی … دیگر زندگی نکن

اگر قادر نیستی خود را بالا ببری، همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه‌ای را بالا ببری!

انسان هم میتواند دایره باشد و هم خط راست.
انتخاب با خودتان هست، تا ابد دور خودتان بچرخید یا تا بینهایت ادامه بدهید!

گاهی وقتها چقدر ساده عروسک می شویم نه لبخند می زنیم و نه شکایت می کنیم،
فقط احمقانه سکوت می کنیم!

بچه بودیم،
دخترا عاشق عروسک بودن
و پسرا عاشق مردهای قوی.
بزرگ که شدیم، دخترا عاشق مردای قوی شدن و پسرا عاشق عروسکها!

خوشبختی مثل یک توپ است، وقتی در حرکت است به دنبالش می دویم و وقتی
ایستاده است به آن لگد می‌ زنیم.

 

جملات کوتاه زیبا و پرمعنا ، جملات کوتاه پرمعنا

 

جملات کوتاه زیبا و پرمعنا برای دوست

 

عشق مثل آبی است درون دستت که اگر از آن غافل شوی، جز خاطره چیزی برایت
باقی نمی ماند.

پروانه اغلب فراموش می کند که روزی کرم بوده است!

مهربانی را درنقاشی کودکی دیدم که خورشید را سیاه کشیده بود که پدرش زیر نور خورشید نسوزد!

کنفوسیوس:
مرد بزرگ وقار دارد اما متکبر نیست،
و مرد کوچک تکبر دارد ولی وقار ندارد!

بالزاک:
بدبختی این حسن را دارد که دوستان حقیقی را به ما می شناساند.

زرتشت:
همیشه اشتباهات مردم را ببخش نه به خاطر اینکه آنها سزاوار بخشش اند، بلکه
تو سزاوار آرامش هستی.

 

جملات کوتاه زیبا و پرمعنا ، جملات کوتاه پرمعنا

زندگی حکایت یخ فروش است، که سؤال کردند فروختی؟
گفت نخریدند، تمام شد!

نمی دانم چه رابطه ایست ؟
بین نبودنت با رنگ ها
دلتنگ تو که میشوم
زندگی ام سیاه می شود !

 

آدمایی که عشقشون رو مثل کانال تلویزیون عوض میکنن
آخرش باید بشینن برفک تماشا کنن !

 

بگذار سر به سینه ی من تا بگویمت
اندوه چیست ؟ عشق کدام است ؟ غم کجاست ؟
بگذار تا بگویمت این مرغ خسته جان
عمریست در هوای تو از آشیان جداست . . .

 

جملات کوتاه زیبا و پرمعنا ، جملات کوتاه پرمعنا

 

تو رگ شوخی ات با دیگران گُل می کند
و من رگ غیرتم باد !
عجب
نمی دانستم رگها هم قدرت انتخاب دارند . . . !

 

از همان روزی که “پایت” را از زندگی ام پس کشیدی
زندگی ام دگر “پا” نگرفت !

 

غیر از “مرگ”
چیز دیگری جدایمان نمی کند
این قرار ِ اول من و تو بود
بعد ، ما “جدا” شدیم
“مرگ” “دیر” کرده بود . . .

 

جملات کوتاه زیبا و پرمعنا ، جملات کوتاه پرمعنا

 

بیچاره گل فروش
تنها کسی است که ، وقتی با گل وارد خانه میشود همه غمگین میشوند . . .

 

خاک بر سرِ تمامِ این کلمات
اگر تو از میانِ تمامشان
نفهمی من دلتنگم . . . !

 

هرگز تمامت را برای کسی رو نکن
بگذار کمی دست نیافتنی باشی
آدمها تمامت که کنند، “رهـــــایت” می کنند . . .

 

به تو بدهکارم
دست کم یک جان ، برای هر لبخند . . .

 

سرم را پنهان می کُنم
در گودی گلویت تمام ِ
غم ها راه گُم می کُنند . . .

 

جملات کوتاه زیبا و پرمعنا ، جملات کوتاه پرمعنا

 

خدا را چه دیدی ؟
یک روز بیشتر
” ساعتی ” ” لحظه ای ” با من بمان
شاید خنده ای پشت لب هایت
قطره ای پشت پلک هایت جا مانده باشد . . .

 

در سرم تویی
در چشمم تویی
در قلبم تو
من ، عکس دسته جمعی توام . . .

 

توبه نمی کُنم
من برای ِ به تو رسیدن
از گُرگ هم سِ مِ ج ترم . . .

 

جملات کوتاه زیبا و پرمعنا ، جملات کوتاه پرمعنا

 

جملات کوتاه زیبا و پرمعنا زندگی

 

لا به لای ساز نفسهایت ، پنهان می شوم
اشک می شوم ! تا بمانم … تا نرانی مرا …!
من ” آه ” می کشم و تو ” انگ ” می زنی!
و این غم انگیز ترین ” آهنگ ” دنیاست…!

 

به آنهایی که دوستشان دارید بی بهانه بگویید دوستت دارم
بگویید در این دنیای شلوغ سنجاقشان کرده اید به دلتان
بگویید گاهی فرصت با هم بودنمان کوتاه تر از عمر شکوفه هاست
شما بگویید ، حتی اگر نشنوند . . .

 

هر انسانی یک بار
برای رسیدن به یک نفر، دیر می کند. و پس از آن،
برای رسیدن به کَسان دیگر، عجله ای، نمی کند . . .

 

همه بهانه هایم از نبودن توست
اگر باشی…
اگرباشی..
از هزار و یک بلاهم بهانه نمی گیرم . . .

 

نزدیکت می شوم بوی دریا می آید
دور که می شوم صدای باران
بگو تکلیفم با چشمهایم چیست ؟
لنگر بیندازم و عاشقی کنم ، یا چتر بردارم و دلبری کنم ؟

 

نه قرص و نه شربت و دوا، هیچ کدام
تاثیر ندارند به مانند ” سلام ”
برگرد که بی تو نفسم می گیرد
اکسیژنِ بی عطر ِ تو، سمّ است برام . . .

 

همه می گویند “سخت گیر”م!
راست می گویند
همین است که انقدر “سخت”
به تو “گیر” داده ام . . .

 

گریه کار کمی است برای توصیف نداشتنت
دارم به رفتار پرشکوهی شبیه به مرگ فکر میکنم . . . !

 

از روزی که
تصمیم به رفتن گرفته ای
بلاتکلیفی بین ما موج میزند
مثلا همین دل من
نمیداند با تو بیاید؟ یا پیش من بماند؟؟؟

 

جملات کوتاه زیبا و پرمعنا ، جملات کوتاه پرمعنا

 

من رو نمیخواست
بتی که از من ساخته بود رو میخواست
واسه همین هر وقت خودم بودم دعوا داشتیم . . .

 

دلبندم
من دلم فقط ، روی دلِ تو
بند می شود . . . !

 

خواستنِ دوباره بعضی‌ از آدمها ، مثل پیکِ آخر مشروبه
نمیدونی بخوری حالتو بهتر می‌کنه یا بالا میاری …!

 

دلــــــــتنـگم
بــــــــرای او نـــه
برای منه قبــــل از او
چقــــدر قشنـــگ بــــودم . . .

 

چشمانت
زیباترین درس ایست که خوانده ام
چه معلم خوبیست ، نگاهت . . .

 

واسـم دعــا کنــید
یه بیماری خیلی نــادر دارم
هر کیو می بینم فـک می کنم آدمـه

 

می ترسم کسی جایم را در قلبت بگیرد

بوی تنت را بگیرد

آغوشت را از من بگیرد

چه احساس مبهمی است حسادت !

 

جملات کوتاه زیبا و پرمعنا

کارل پوپر در گفتگویی با هربرت مارکوزه می گوید:کوشش برای پدید آوردن بهشت در زمین،همواره دوزخ ساخته است.این جمله می تواند

ما را به بازخوانی اندیشه هایمان در هر زمینه ای راهنمایی کند.نه زمین بهشت خواهدشد و نه انسان ها فرشته،ما فقط باید تلاش کنیم کمی بهتر و انسان تر از دیروزمان باشیم. همین!

***

این روزها به حقیقتی پنهان در وجود خودم پی برده‌ام زندگی بدون خاطره، زندگی بدون هیجانی‌ست. خاطرات، حتی خاطرات تلخ چوبهای زیر بغل زندگی نیمه جان امروز اند. بودنشان لازم و فقدانشان فاجعه است.

لااقل برای ما خاطره بازها که اوضاع اینگونه پیش می‌رود. به قول آن دیالوگ خاطره انگیز «ما را ببخشید که از خاطره ها صحبت می کنیم آخر ما آدم های خاطره بازی هستیم»

***

آسمان را
کرکس ها گرفته اند
زمین را
مترسک ها

پرواز را از یاد ببر پرنده

***

تنهایی نسل خدایان را از پا در آورده است
دیریست ما انسان شده ایم
کوتوله هایی متهم به گناه و انقلاب هایی ناچیز
که راهی ادامه ی مذاب انتظاریم همه
تا کجای این مه آلوده ی غلیظ
کوره راهی خود را به قدم های ما منور کند
در جستجوی آن گناه کار نخستین
آنکه این همهمه را برانگیخت
آن تنهای شگفت…

***

کاش باران بگیرد, آرام آرام قطراتش بخورد روی کانال کولر, بوی خاک نم زده دوباره بپیچد توی اتاق. بعدش تند بشود. گوشه پنجره را باز بگذاری, رطوبت و سردی هوا بخزد داخل, مچاله شوی زیر پتو, کاش باران بگیرد, شسته شود تنهایی خاک نشسته بر دیوار …

حتما ببینید

بیوگرافی عاشقانه چدید

بیو گرافی عاشقانه | بیو عاشقانه جدید 1400

بیو عاشقانه انگلیسی در این مطلب از سایت کوکا برای شما بیش از 45 متن بیو رمانتیک و …

یک نظر

 1. سلام خوبین باتشکر از شما وجملات بی نظیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *