جملات عاشقانه انگلیسی

جملات عاشقانه انگلیسی [150+ متن دلربا خارجی]

جملات عاشقانه انگلیسی

عاشقانه انگلیسی

متن عاشقانه انگلیسی

جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

جملات عاشقانه انگلیسی کوتاه

متن های عاشقانه انگلیسی

جملات ناب انگلیسی عاشقانه

جمله عاشقانه انگلیسی

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

متن عاشقانه چشمانت انگلیسی

 • متن انگلیسی عاشقانه
 • متن عاشقانه
 • لالایی عاشقانه انگلیسی
 • داشتنت بهترین حس دنیاست به انگلیسی
 • جملات انگلیسی برای پروفایل
 • جملات عاشقانه
 • جملات انگلیسی عاشقانه
 • جمله با دلربا
 • متن عاشقانه انگلیسی بلند
 • جملات کوتاه زیبا و پرمعنا عاشقانه انگلیسی
 • جملات فوق عاشقانه انگلیسی
 • متن انگليسي عاشقانه
 • جملات طنز عاشقانه انگلیسی
 • جملات دلربا
 • نوشته عاشقانه انگلیسی
 • جملات عاشقانه زیبا انگلیسی
 • جمله کوتاه عاشقانه انگلیسی
 • جملات عاشقانه به انگلیسی
 • متن کوتاه انگلیسی عاشقانه
 • متن های کوتاه عاشقانه انگلیسی
 • متن عاشقانه به انگلیسی
 • عکس نوشته عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی
 • جملات عاشقانه به زبان انگلیسی
 • جملات عاشقانه خارجی
 • جملات کوتاه عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی
 • جملات کوتاه عاشقانه انگلیسی
 • جملات فوق العاده زیبای عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی
 • کلمات عاشقانه انگلیسی
 • مطالب عاشقانه انگلیسی
 • جملات عاشقانه کوتاه انگلیسی با ترجمه
 • عکس عاشقانه انگلیسی
 • جملات محبت آمیز به انگلیسی
 • اس ام اس عاشقانه انگلیسی
 • جملات عاشقانه انگلیسی با معنی
 • you make my heart warm and happy
 • my heart is and always will be yours به فارسی
 • you are the most lovely my sense معنی
 • ارسالی از طرف عشقم به انگلیسی
 • جمله های عاشقانه انگلیسی
 • متن عاشقانه انگلسی
 • متن های خارجی عاشقانه
 • "معنی you pass by me like a spectrum of colours you’re the most rich
 • coloured memory of me"
 • جملات کوتاه انگلیسی عاشقانه
 • م انگلیسی عاشقانه
 • متن های عاشقانه به انگلیسی
 • متن عاشقانه خارجی
 • متن کوتاه عاشقانه انگلیسی
 • جمله عاشقانه انگليسي
 • متن عاشقانه انگلیسب
 • متن عاشقانه کوتاه انگلیسی
 • متن عاشقنه انگلیسی
 • کلمه عاشقانه انگلیسی با معنی
 • لاشون پیس i know i've been changed
 • متن خارجی عاشقانه
 • انگلیسی عاشقانه
 • متن دلربا
 • تکست خفن عاشقانه انگلیسی
 • جملات احساسی انگلیسی
 • متن عاشقانه انگليسي
 • کلمه عاشقانه انگلیسی برای سیو
 • دلربا به انگلیسی
 • سیو عاشقانه انگلیسی
 • متن عاشقانه برای همسرم انگلیسی
 • جملات زیبای انگلیسی عاشقانه
 • عکس نوشته عاشقانه انگلیسی
 • جملات عاشقانه انگلیسی به فارسی
 • عکس نوشته انگلیسی عاشقانه
 • متن عاشقانه انگلیسی فارسی
 • حرف های عاشقانه انگلیسی
 • متن عاشقانه انگلیسی با ترجمه
 • جملات عاشقانه جدید
 • سخنان عاشقانه
 • تکست کوتاه انگلیسی
 • جملات انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی
 • میتونم ببینمت به انگلیسی

متن و عکس نوشته عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

این متن های عاشقانه به صورت اختصاصی توسیط روزانه ترجمه شده اند و حاوی کلمات و جملات عاشقانه و احساسی هستند. امیدواریم از این عکس های پروفایل و متن های عاشقانه انگلیسی لذت ببرید.

جملات رمانتیک انگلیسی با ترجمه فارسی

We try to hide our feeling but forget our eyes speak

احساسات مان را مخفی می‌کنیم اما یادمان می‌رود که چشمان مان حرف می‌زنند.

***

You make my heart skip a beat.

برای تو قلبم را از ضربان باز می ایستد.

جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

Love is wide ocean that joins two shores
i love you
عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهد
دوستت دارم

To the world you may be one person, but to one person you may be the world
برای دنیا شاید یک نفر باشی اما برای من تمام دنیایی

***

I’m lost without you.

بدون تو معنایی ندارم.

متن عاشقانه انگلیسی برای پروفایل همراه ترجمه

The person who tries to keep everyone happy often ends up being the loneliest

كسي كه سعي ميكنه همه رو خوشحال كنه معمولا خودش هميشه تنهاست

متن عاشقانه انگلیسی

Bang bang
he’s gone, I don’t know why
And ’til this day, I sometimes cry
He didn’t even say goodbye
He didn’t take the time to lie
Bang bang

بنگ بنگ !
حالا اون رفته نمیدونم چرا
و تا امروز . بعضی وقتا گریه کردم
حتی خداحافظی هم نکرد
حتی نیومد که دروغ بگه
بنگ بنگ !

***

I’m out of breath for you.

نفسم برای تو بند می آید.

***

No matter how strong a girl is she has a weak point.and sometimes all she needs is a hug

مهم نیست که یه دختر چقدر قوی باشه اون یه نقطه ضعفی داره و اون اینه که تمام چیزی که میخواد یه اغوشه.

***

I may not always be with you but when we are far apart remember you will be with me right inside my heart

شاید من همیشه کنارت نباشم ول وقتی دور از همیم یادت باشه تو همیشه در قلب من هستی.

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: جملات عاشقانه زیبا برای مخاطب خاص [۱۰۰+ جمله دلبرنا]

متن عاشقانه انگلیسی

عکس نوشته عاشقانه انگلیسی برای پروفایل

Memories are always special. Sometimes we laugh by remembering the days we cried.and we cry by remembering the days we laughed.. That is life

خاطره ها همیشه خاص هستن بعضی وقت ها به روزایی که گریه میکردیم میخندیم و با خاطره هایی که میخندیدیم گریه میکنیم.این زندگیه.

***

I hate that I love you
Don’t want to, but I can’t put
Nobody else above you
I hate you I love you
I hate that I want you
You want her, you need her
And I’ll never be her

متنفرم که عاشقتم
نمیخوام ولی نمیتونم تحمل کنم
کس دیگه ای تو رو داشته باشه
ازت متنفرم … عاشقتم
متنفرم که میخوامت
تو اون رو میخوای … به اون نیاز داری
و من هرگز نمیتونم جای اون رو بگیرم

متن عاشقانه انگلیسی

It is a lot of responsibillity to hold someone heart in your hands

مسئولیت خیلی بزرگی به همراه داری وقتی که قلب کسی در دستان توست.

***

Never assume that someone likes you for your sweetness.sometimes you are just an option when they are bored

هرگز فکر نکنید کسی شما رو به خاطر شیرین بودنتون دوس دوس داره تو فقط براش یه گزینه ای وقتی که حوصلش سر میره.

***

You are incredible.

تو فوق العاده ای.

جملات عاشقانه انگلیسی برای پروفایل

Being sad for no reason is worse than being sad for a reason because thre is absolutely nothing you can do to make yourself feel better no matter how hard you try

غمگین بودن بدون دلیل بدتر از غمگین شدن با علته برای اینکه هیچ کاری نمیتونی انجام بدی که حالتو بهتر کنی مهم نیست که چقدر تلاش کنی.

***

Never give up on anybody. Miracles happen every day.

هرگز از کسی دست نکش ، معجزات هر روز رخ میدن

***

You Think
I’ve changed but the Truth is
you never really
knew the Real me.

تو فکر میکنی
من عوض شدم ولی حقیقت اینه که
تو هیچ وقت
“منِ” واقعیم رو نشناختی

متن عاشقانه انگلیسی

It’s so bitter to know that some feelings will always remain a dream inside you…

‏چه قدر تلخه ک بدونی حسرت یه حسایی همیشه تو دلت میمونه…

***

زیباترین متن عاشقانه انگلیسی برای پروفایل

True love requires faith, trust and loyalty. Not chocolate , flowers and expensive gifts

عشق واقعی به ایمان ، اعتماد و وفاداری احتیاج داره نه شکلات و گل و کادو گران قیمت.

***

Sometimes you have to leave not for ego but for self respect

بعضی وقتها باید بری نه برای غرورت برای به خودت احترام گذاشتن.

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: شعر عاشقانه کوتاه برای همسر [ +۵۰۰ شعر دیوانه کننده]

متن عاشقانه انگلیسی

Love all trust few. Not everything is real and not everyone is true

به همه عشق بورز کم اعتماد کن
همه چیز واقعی نیست همه مردم درست نیستند .

***

If i fall in love with someone do not tell me about their past. I was not there i love what i see now it is all that matters

اگر من عاشق کسی شدم به من در مورد گذشتش نگو. من اونموقع نبودم. من عاشق چیزی هستم که میبینم و این تنها چیزیه که الان اهمیت داره.

***

Nobody is your friend untill they defend your name in your absence

هیچ کس دوست تو نیست تا موقعی که در نبود تو ازت حمایت کنه.

***

Behind my smile, there’s a story would you never understand.

پشتِ لبخندِ من، داستانی وجود داره که هیچوقت درکش نمیکنی.

***

Time is precious make sure you spend it with the right people

زمان گرانبهاست مطمئن شو با
آدمهاى با ارزش ميگذرونيش

***

Having someone who can handle your mood is such a blessing…

داشتنِ کسی که میتونه تو هر حس و حالی تحملت کنه یه نعمته…

***

I still remember your voice. How you talk so soft in the morning.

من هنوز صداتو به خاطر میارم اینکه چگونه هر صبح با لطافت با من صحبت میکردی.

***

عکس و متن عاشقانه انگلیسی برای پروفایل همراه ترجمه

The most painful separation when
it still there but he’s the
same old guy..

دردناك ترين جدايي وقتيه كه هنوز هستش
ولي ديگه اون آدم قديم نيست..

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: جملات کوتاه زیبا و پرمعنا [۹۹۹+ متن عالی]

متن عاشقانه انگلیسی

But that’s not the shape of my heart
And if I told you that I loved you
You’d maybe think there’s something wrong
I’m not a man of too many faces
The mask I wear is one
But those who speak know nothing
And find out to their cost

اما هیچ کدوم شکل قلب من نیست
و اگه من بهت میگفتم که عاشقت بودم
ممکن بود فکر کنی یه چیزی درست نیست
من مرد هزار چهره نيستم
نقاب من فقط ، یکی است
كسايي كه حرف ميزنند چيزي نميدونن
و خودت متوجه ارزش اونها ميشي

***

It hard to sleep when your heart is at war with your mind

زمانی که قلبت و مغزت در تقابل باشن خوابیدن سخته.

***

To the world you may be one but for me you are my world

در جهان تو شاید یه نفر باشی ولی برای من تو همه دنیامی.

***

You smile when you are happy.i smile when i see you happy

تو لبخند میزنی زمانی که شادی ، من لبخند میزنم زمانی که تو شادی.

متن عاشقانه انگلیسی

There is never a time or place for true love . It happens accidentally an a heart beat in a single throbbing moment.

هیچ مکان و زمان مشخصی برای عشق واقعی نیس. اون اتفاق میفته به طور تصادفی به اندازه یک ضربان قلب در یک چشم‌به هم زدن در یک لحظه.

متن زیبای عاشقانه به زبان انگلیسی برای پروفایل

Nothing is not more painful than being blocked on social media bey the person you are planning to block

هیچ چیز در شبکه مجازی درد اور تر از این نیس که به وسیله شخصی بلاک شی که تصمیم داشتی بلاکش کنی.

***

Sometimes you have to stop thinking so much and just go where your heart takes you

بعضی وقتا باید فکر کردن رو بس کنی و فقط بری به همونجایی که قلبت تورو میبره

***

‎Happiness is having people around yourself, that you wish you had met earlier.

خوشبختي يعني ادمايي تو زندگيت باشن كه افسوس بخوري چرا زود تر باهاشون آشنا نشدي.

متن عاشقانه انگلیسی

Every strong man needs a strong woman to lift him up when he is down.

هر مرد قوی به یک‌زن قوی نیاز داره تا بلندش کنه و قتی که خودش زمین خورد.

***

I want a love that includes sunset and sunrises the kind that you are grateful for at the end of the day and wakw up excited about

من عشقی میخوام که غروب ها و طلوع ها رو شامل بشه از اون عشقایی که در اخر روز سپاسگزارش باشی و مشتاقانه براش از خواب بلند شی.

***

why do you say you love me,
if you are only going to leave me?

– چرا گفتی دوستم داری وقتی قصد داشتی ترکم کنی؟

***

جملات کوتاه عاشقانه انگلیسی برای پروفایل همراه ترجمه

Welcome to the hotel California
Such a lovely place
Such a lovely face
They livin’ it up at the hotel California
What a nice surprise, bring your alibis
Mirrors on the ceiling,
The pink champagne on ice
And she said ’we are all just prisoners here, of our own device’

به هتل کالیفرنیا خوش آمدی
چه جای دل انگیزی
چه صورت دوست داشتنی ای
آنها به خوشی در هتل کالیفرنیا روزگار رامی گذرانند
عذر تو چه تصادف جالبی را به دنبال داشت
آینه های روی سقف
شامپاین عالی در ظرف یخ
دختر گفت که ما با میل خود در اینجا زندانی هستیم

متن عاشقانه انگلیسی

If they stand by you during the bad times they deserve to be there during the best time

اگر اون ها در سخت ترین دورانت کنارت بودن لیاقت این رو هم دارن که در بهترین اوقاتت کنارت باشن.

***

When you smile i want to die for you

وقتی تو میخندی من میخوام بمیرم برای تو

***

Love and loss are like a ship and the sea they rise together. The more we love the more we have to lose but the only way to avoid loss is to avoid love

عشق و از دست دادن مانند کشتی میمونه جفتشون با هم بالا میرن.هر چقدر بیشتر دوست داشته باشیم بیشتر ممکنه از دستش بدیم و تنها راهی که میشه جلوی از دست دادن رو گفت اینه که از عشق دوری کنیم.

***

Smile and embrace this beautiful day Take another step toward your dreams today.

لبخند بزن و اين روز زيبا رو در آغوش بگیر امروز يک قدم ديگه به سمت روياهات بردار.

***

Nobody cares about your story until you win.

هیچ کس به حرف تو اهمیت نمیده تا موقعی که برنده بشی.

متن عاشقانه انگلیسی

Sometimes i keep my feeling to myself because it is harf to find someone who understands.

بعضی وقت ها من احساستمو برای خودم نگه میدارم برای اینکه پیدا کردن کسی که بفهمه سخته.

***

I just need you and some sunsets…

من فقط به تو احتیاج دارم و تعدادی غروب…

***

Beautiful face is not important beautiful heart is important

چهره‌ی زیبا مهم نیس مهم قلب زیباس.

***

متن انگلیسی عاشقانه برای پروفایل همراه ترجمه

Never ignore the one who loves you for the one you like

هیچ‌ وقت کسی که عاشقت هست رو به خاطر کسی که دوسش داری ترک نکن.

A boy will not cry in front of his lover ,he only cry in front of his friends

یه پسر هیچ وقت جلوی عشقش گریه نمیکنه اون فقط جلوی دوستاش گریه میکنه.

***

Your love travels through my heart.

عشق تو در میان قلبم سفر میکند.

متن عاشقانه انگلیسی

It is a lot of responsibillity to hold someone heart in your hands

مسئولیت خیلی بزرگی به همراه داری وقتی که قلب کسی در دستان توست.

***

“Please remember: love should make you feel good.”

يادت باشه عشق بايد بهترين حس رو بهت بده

***

If you want to reach a goal,
you must see yourself reaching it in your own mind before you actually arrive at your goal.

اگر میخوای به یک هدف برسی،
باید قبل از اینکه به آن برسی در ذهنت خودت را در رسیدن به آن هدف ببینی.

***

You will never understand the damage you did to someone until the same thing is done to you

تو هیچ وقت نمیفهمی که ضربه ای که به یک نفر زدی چطور خواهد بود تا موقعی که اون برای خودت اتفاق نیفتاده.

 

متن عاشقانه انگلیسی

من درد رو احساس خواهم کرد تا فقط مقاومت کنم … من دیگه مثل قبل احساس نمیکنم، من خیلی بی حسم .

***

Stop explaning yourself to other people. You owe no one eny explanation of ehat you do.your life is yours.not theirs

توضیح دادن به دیگران رو متوقف کن. تو هیچ توضیحی در مورد کارهایی که انجام میدی به دیگران بدهکار نیستی. زندگی تو زندگی خودته نه مال اونها.

***

Soon when all is well you are going to look back and be glad that you did not give up

به زودی وقتی همه چیز خوب بود برمیگردی و به عقب نگاه میکنی و افتخار میکنی که تسلیم نشدی.

***

متن کوتاه عاشقانه انگلیسی برای پروفایل

Kusursuz sevenler
Sevilmeseler
Sessiz giderler !

عاشقاىِ واقعى رو
اگه دوسشون نداشته باشى
بيصدا ميرن !

***

It is hurts when you have time for other not for me

این دردناکه که تو برای دیگران وقت داری ولی برای من نه.

متن عاشقانه انگلیسی

Don’t be available for someone all the time, don’t reply in seconds, don’t write long paragraphs as reply of a short message, don’t demand for pictures, don’t crave for replies, this may not save your relation but at the end you’re self respect remain untuched.

واسه یکی همیشه در درسترس نباش ،به ثانیه نکشیده پیامشونو ریپلای نکن، پاراگراف های طولانی واسه جواب یه مسیج کوتاه ننویس، تقاضای عکس نکن,مشتاق جواب هایش نباش، این شاید رابطتتو نگه نداره ولی در آخر احترام خودت دست نخورده باقی میمونه.

***

I could not see you when you were here. And now that you are gone i see you everywhre

وقتی که اینجا بودی من نمیتونستم ببینمت و حالا که رفتي تو رو همه جا میبینم.

***

متن عاشقانه و رومانتیک پر معنا برای همسرم

Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to see.

عشق کور نیست؛ عشق تنها باعث می شود چیزهایی را ببینی که دیگران قادر نیستند

–Anonymous

***

Love may be blind, but it can sure find its way around in the dark!

عشق شاید کور باشد اما مطمئنا می تواند راهش را در تاریکی پیدا کند

–Anonymous

***

Paradise is always where love dwells.

بهشت همیشه آنجایی هست که عشق هست

–Jean Paul F. Richter

***

The best thing about me is you.

بهترین چیز درباره من تویی

–Shannon Crown

***

Your words are my food, your breath my wine. You are everything to me.

کلماتت قوتم هست و نفست نوشیدنی ام. تو برای من همه چیز هستی

–Sarah Bernhardt

——————-.

جملات جذاب و متن های خاص عاشقانه انگلیسی

متن های خاص و جملات زیبای عاشقانه انگلیسی کوتاه را در این بخش از سایت کلاب نیوز آماده کرده ایم. در ادامه جملات کوتاه کپشن و وضعیت رمانتیک احساسی در مورد عشق و عاشقی را گردآوری کرده ایم که امیدواریم این مطلب هم مورد پسند شما عزیزان قرار بگیرد.

“The way you smile gives me butterflies…”

آن گونه که تو لبخند می زنی به من احساس پروانگی می دهد…”

***

“I look at you and see the rest of my life in front of my eyes.”

به تو نگاه می کنم و مابقی زندگیم را پیش چشمم می بینم.”

***

You are my future

تو آینده من هستی

***

You are the best thing in my life

تو بهترین چیز در زندگی من هستی

***

متن خاص عاشقانه انگلیسی

You make me happy

تو مرا خوشحال می کنی

***

Never let me go

هرگز ترکم نکن

***

We have a love like no other

عشق ما مانند هیچکس نیست

***

متن خاص عاشقانه انگلیسی

جملات انگلیسی خاص برای عشقم

Home is wherever we are together

خانه آن جایی است که کنار هم باشیم

***

Now and forever

اکنون و تا ابد

***

You are my happy place

تو جایگاه شادی من هستی

***

Some people are worth waiting for…

بعضی افراد ارزش انتظار را دارند …

***

متن خاص عاشقانه انگلیسی

Forever is not much difficult if your love is pure.

برای همیشه چندان سخت نیست اگر عشقی خالص داشته باشد.

***

متن کوتاه کپشن انگلیسی رمانتیک

Distances either make relationships or break relationships.

فاصله ها یا روابط را می سازند یا از بین می برند.

I find beauty even in your darkest scars.

من حتی در تیره ترین جای زخم ها، زیبایی می بینم.

***

One day, I’m gonna marry this woman.

بلاخره یک روز، با این زن ازدواج خواهم کرد.

***

متن خاص عاشقانه انگلیسی

.Beginning from the first day of college, we somehow made it to the altar

از اولین روز دانشگاه، ما به نوعی وارد مسلخ شدیم.

***

My demons are drowning me down and your love could be the cure.

هیولاهای درونم سعی می کنند من را غرق کنند و عشق تو تنها درمان و راه نجات است.

***

جملات با احساس انگلیسی رمانتیک

Whenever you face your ego and love fighting let your love win.

هر زمان با جدال بین عشق و نفست روبرو شدی، اجازه بده تا عشق پیروز شود.

***

I promise to create our story, your favorite love story.

قسم می خورم که داستانمان را بسازم، همان داستان عاشقانه موردعلاقه تو را.

***

متن خاص عاشقانه انگلیسی

No matter, how tangled the strings of my heart get; they’ll always find their way to you.

مهم نیست ریشه های قلب من تا چه حد در هم تنیده باشند، آنها نهایتاً راهشان را به سوی تو خواهند یافت.

***

“You are that woman who transformed my imperfections into perfections, just by the touch of your love. Love you my dearest wife!”

تو همان زنی هستی که نواقص من را تنها با قدرت عشق به کمال تبدیل کردی. عزیزترین همسرم، دوستت دارم.”

***

متن کوتاه انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی برای همسرم

Dearest love, stay with me, don’t go, you can never find another one that would love you the way I do. Maybe you don’t realize how much I love you, I wish you have a microscopic eye to view how your love flourishes in my heart. I love you beyond what the eye can see.

عزیزترین عشق، با من بمان. هرگز نمی توانی فرد دیگری را بیابی که آن گونه که من دوستت دارم، تو را دوست داشته باشد. شاید متوجه نباشی که من چقدر تو را دوست دارم. ای کاش یک چشمی میکروسکوپی داشتی تا ببینی که چگونه عشق تو در قلب من شکوفا می شود. من تو را فراتر از آنچه چشم می بیند، دوست دارم.

***

my love for your is beyond space and time, I love you even after my death because I know that the LORD would join us together in paradise after we depart this world, so I love beyond the shore of this life.

عشق من به تو فراتر از مکان و زمان است. من حتی بعد از مرگم نیز تو را دوست خواهم داشت زیرا می دانم که خداوند پس از اینکه ما از این دنیا خارج شویم، در بهشت را دوباره به هم خواهد رساند بنابراین من فراتر از مرزهای این زندگی تو را دوست دارم.

***

I realize that life was so sweet and good ever since the time I found you, you are the one made for my heart. And my heart will always love you any day at any time.

می فهمم که از زمانی که تو را پیدا کرده ام، زندگیم بسیار شیرین و خوب بوده است. تو همان کسی هستی که برای قلب من ساخته شده ای و قلب من همیشه تو را هر روز و هر زمان دوست خواهد داشت.

***

don’t about heartbreak in this relationship, because if I break your heart, I break mine too and I break my entire world, so why would I want to break my heart and break my entire world.

در مورد دل شکستن در این رابطه صحبت نکن زیرا اگر من قلب تو را بشکنم، در واقع قلب خود را شکسته ام و تمام دنیای خود را نابود کرده ام. پس چرا باید بخواهم که قلب تو و تمام دنیای خود را بشکنم.

***

My love for you is a wide as heaven and earth, and what it contains, maybe you don’t know that I love you so much. GOD sent you my way, and you make a perfect wife, so why wouldn’t I love you the way I do?

عشق من نسبت به تو مانند آسمان و زمین و آنچه در آن است گسترده است. شاید تو ندانی که خیلی دوستت دارم. خدا تو را در سر راه من قرار داد و تو یک همسر بی نقص هستی، پس چرا این گونه تو را دوست نداشته باشم؟

***

متن ادبی رمانتیک انگلیسی برای پروفایل

I always feel better when I’m with you, what a beautiful life we can have together, don’t be afraid to trust me with your love; I will never break your heart. I love you.

همیشه وقتی با تو هستم، احساس بهتری دارم. چه زندگی زیبایی می توانیم در کنار هم داشته باشیم. از این که با عشقت به من اعتماد کنی نترس. من هرگز قلب تو را نمی شکنم. دوستت دارم

——–.

زیباترین شعرهای رمانتیک انگلیسی و متن های عاشقانه با ترجمه فارسی برای استاتوس، پروفایل و کپشن اینستاگرام

***

Your cuteness knows no bounds
your beauty has no limit
you are the only woman in the world
to which I will commit
I look at you and gasp in awe
wondering how you’re mine
you take my breath away my dear

جذابیتت بی کران است
زیبایی ات حد و مرزی ندارد
تو تنها زنی هستی که به او دل سپرده ام
به تو نگاه می کنم و نفسم به شماره می افتد
در حیرت از این که تو چطور مال من شدی
نفسم را بند می آوری عزیزم

******

No words are amazing enough to describe how fantastic you make me feel
هیچ کلمه ای آن قدر شگفت انگیز نیست که بتواند احساس خارق العاده ای که در من ایجاد می کنی را توصیف کند

******

I love my life because it’s you
من عاشق زندگیم هستم چون زندگیم تو هستی

******

Life is better when you’re laughing
وقتی می خندی زندگی بهتر می شه

******

To my dear Husband
I just want to say
You made my life complete
On our Wedding Day
I Love You

شوهر عزیزم فقط یه چیزی می خواهم بگم
تو در روز عروسی
زندگی مرا کامل کردی
دوستت دارم

******

کپشن عاشقانه انگلیسی

شعر عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

آغوش تو، مکان مورد علاقه منه

******

I love your smile
I love your kiss
each and every day I reminisce
you are my life you are my world
never did I imagine such an amazing girl

عاشق لبخندت هستم
عاشق بوسه ات هستم
هر روز به تو فکر می کنم
تو زندگی و دنیای من هستی
هرگز دختری به این شگفت انگیزی تصور نمی کردم

******

Nothing can replace you!
هیچی نمی تونه جای تو رو بگیره

******

Can I say I love you today
If not , can I ask you again tomorrow
And the day after tomorrow
And the day after that
Because I’ll be loving you every single day of my life
می تونم امروز بهت بگم دوستت دارم؟
اگه نه می تونم فردا بهت بگم یا پس فردا؟ یا روزهای بعد؟
واسه این که من هر روز زندگیم تو رو دوست دارم …

******

No matter how hard the Situation in life
I LOVE YOU ALWAYS
مهم نیست شرایط چقدر سخت بشه
من همیشه دوستت دارم

******

You are like a candle
When you came, you brought light to my lif
تو مثل شمع هستی
وقتی اومدی زندگیم رو روشن کردی

******

I wanna spend my whole life with you and being you
می خواهم تمام زندگی ام را با تو و بودنت سپری کنم

******

I care for you
I love you too
you are my world
you are my life
so glad that your
my lovely wife

من مراقبتم
من دوست دارم
تو دنیای منی
تو زندگی منی
خیلی خوشحالم که تو
همسر دوست داشتنی منی

******

My heart beats for you..!!
قلبم برای تو می تپه

******

ᴛʜᴇ ꜱʜᴏʀᴛᴇꜱᴛ ᴡᴏʀᴅ ɪ ᴋɴᴏᴡ ɪꜱ ɪ
ᴛʜᴇ ꜱᴡᴇᴇᴛᴇꜱᴛ ᴡᴏʀᴅ ɪ ᴋɴᴏᴡ ɪꜱ ʟᴏᴠᴇ
ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ᴘᴇʀꜱᴏɴ ɪ ɴᴇᴠᴇʀ ꜰᴏʀɢᴇᴛ ɪꜱ ʏᴏᴜ

کوتاه ترین کلمه ای که می شناسم “من” است
شیرین ترین کلمه ای که می شناسم “عشق” است
و کسی که هرگز فراموش نمی کنم “تو” هستی

******

متن عاشقانه انگلیسی بلند

تکست عاشقانه و رمانتیک انگلیسی

чσu αrє thє вєst thíng thαt єvєr hαppєnєd tσ mч lífє
تو بهترین اتفاق زندگیمی

******

Meeting you was the best day of my life
دیدن تو بهترین روز زندگیم بود

******

Born to be yours
به دنیا آمده ام تا مال تو باشم

******

You’re the most expensive thing that I have
I feel so lucky to be with you
تو گران ترین چیزى هستى که دارم
به خاطر با تو بودن احساس خوش شانسی می کنم

******

I love you so so so so much
من خیلی خیلی خیلی خیلی دوست دارم

******

When I’m with you, I feel the fragrance of love everywhere
وقتی با تو هستم، بوی خوش عشق را همه جا احساس می کنم

******

Love is wide ocean that joins two shores
i love you
عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهد
دوست دارم

******

Sometimes your hug is all I want the most
گاهی اوقات آغوشت همه خواسته منه

******

You’re my other half
تو نیمه گمشده منی

******

To the world you may be one person
but to one person you may be the world
برای دنیا شاید یک نفر باشی
اما برای من تمام دنیایی

******

Thinking of you, because you are wonderful
به تو فکر می کنم چون تو فوق العاده ای

——.

متن عاشقانه انگلیسی زیبا و جدید 

You are like the sunshine so warm,
you are like sugar, so sweet…
you are like you…
and that’s the reason why I love you!
تو مثل درخشش خورشید گرمی
مثل شکر خیلی شیرینی
تو مثل خودت هستی
و بخاطر همینه که من دوست دارم!

*******

My amorous song broke in my throat

Silence was righteous, the voice broke in throat

آواز عاشقانه ما در گلو شکست

حق با سکوت بود، صدا در گلو شکست

قیصر امین پور

*******

Will you love me for the rest of my life
No, I’ll love you for the rest of mine
تا انتهای زندگی دوستم خواهی داشت؟
نه، تا انتهای خودم دوستت خواهم داشت

متن عاشقانه انگلیسی

جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

You’re my midnight sunshine lady

You’re my guiding light

You’re the brightest star I’ll ever see

And though the day is dark and cloudy

I’m gonna e all right

When my midnight sunshine touches me

Shel Silverstein

تو خورشید درخشان نیمه شبم هستی

شمع فروزان راهنمای من.

درخشانترین ستاره‌ای هستی که دیده‌ام

حتی در روزهای تاریک و ابری

همه چیز روبراه می‌شود

وقتی که خورشید نیمه شب مرا لمس کند

شل سیلوراستاین
*******

Truly love you endlessly
Every day without you is like a book without pages
I love you, I will always do, for the rest of our earthly and heavenly life

از ته دل دوستت دارم تا آخر خط

روزهای بی تو همچون کتاب بدون صفحه هست

دوستت دارم، همیشه دوستت خواهم داشت برای مابقی این زندگی دنیوی و زندگی که در بهشت خواهیم داشت

*******
You always, think of me and I am
Alive as long as I think of you
تو به فکر منی همیشه و من

تا به تو فکر می‌کنم، هستم

قیصر امین پور
متن عاشقانه انگلیسی

You are there

And I am here

Thinking about how much

I cannot wait

Until we are together again

 

تو آن جایی

و من اینجا

در این فکر

که تا چه حد در اشتیاقِ

بار دیگر

در کنار تو بودنم
*******

متن جالب و احساسی عاشقانه 

my” love” is non stop like ”sea”
its ”trust” like ”blind”
its”shine” like ”star”
its”warm” like ”sun”
its” soft” like ”flower”
AND
its ” beautiful” like ”u”
عشق مثل دریا هرگز متوقف نمیشه.
عشق مثل یه آدم کور اطمینان میکنه.
عشق مثل ستاره میدرخشه.
عشق مثل خورشید گرم میکنه.
عشق مثل گل ها لطیفه.
و
عشق درست مثل تو زیباست

*******

I run from early in the morning

Till late in the evening

I got crazy ladies

You don’t even know

And I need someone to hide me

From the fool who lives inside me

I need someplace warm to go

Shel Silverstein

 

از صبح زود تا پایان شب می‌دوم

معشوقه‌هایی دارم

که تو آنها را نمی‌شناسی

به کسی نیاز دارم که پنهانم کند

از دست احمقی که دردرونم است.

نیاز دارم به جایی گرم و امن بروم.

شل سیلوراستاین

*******

There’s a place I go to
Where no one knows me
It’s not lonely, It’s a necessary thing
It’s a place I made up
Find out what I’m made of
The nights are stayed up
Counting stars and fighting sleep
یه جایى هست میرم، که هیچکى منو نمیشناسه
حس تنهایى نمیکنم، این لازمه
یه جاییکه خودم ساختمش، توش میفهمم وجودم از چیه
شبها توش بیدار میمونم
ستاره ها رو میشمارم و با خواب میجنگم

متن عاشقانه انگلیسی

جملات ناب و عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

greatest words : I dun wana los U
pleasant words : I care for U
sweet words : I admire U
wonderful words : miss U
most important word : YOU
5 تا از بزرگترین کلمات : من نمیخوام از دستت بدم.
۴ تا از دوست داشتنی ترین کلمات : تو برام مهم هستی.
۳ تا کلمه ی شیرین : تورو تحسین میکنم.
۲ تا کلمه ی شگفت انگیز : دلتنگت هستم.
۱ کلمه که از همه مهمتره : “تو”

*******

love is pure
Love is Sure
Love is sweet poison
that Doctors can’t cure
عشق یعنی پاکی
عشق یعنی اطمینان
عشق یک زهر شیرینه
که دکتر ها نمیتونن درمانش کنن!

متن عاشقانه انگلیسی

❤❤ جملات عاشقانه انگلیسی ❤❤

I love you more than all the friends

O you, who are closer to me than my own being

دوست‌ترت دارم از هر چه دوست

ای تو به من از خود من خویشتر

 

قیصر امین پور

*******

 

“Sometimes you have to just walk away
.and accept things happen for a reason, even if that reason hurts”
گاهی اوقات بهتر است که بروی
و قبول کنی که هر اتفاقی حکمتی دارد؛ حتی اگر این حکمت به تو ضربه زده باشد.

متن عاشقانه انگلیسی

 

Each minute seems like an hour

Each hour seems like a day

What makes this time bearable

Are my thoughts of you and

Be with you soon

 

هر دقیقه یک ساعت

و هر ساعت یک روز طول می‌کشد

آنچه مرا در گذراندن این دوران یاری می‌کند

فکر به توست

و دانستن این که

به زودی در کنار تو خواهم بود

 

متن عاشقانه انگلیسی

متن جالب و احساسی انگلیسی 

if i has to choose between loving you, and breathing. I would use my last breath to say I LOVE YOU
اگر مجبور باشم انتخاب کنم بین دوست داشتنت یا نفس کشیدن؛ از آخرین نفسم استفاده می کنم تا بهت بگویم دوستت دارم

*******

 

When I wake up

Each morning

And see you next to me

No matter what happen

I know that my day will

Be all right

 

هر روز صبح

که چشم می‌گشایم

و تو را در کنار خود می‌بینم

می‌دانم هر چه پیش آید

اهمیتی ندارد

آن روز، روز خوبی خواهد بود

 

متن عاشقانه انگلیسی

Regardless of

What events

Occur in our lives

I will make

Sure that our

Relationship flourishes

As I will always

Love and respect you

 

هر چه در زندگی‌مان پیش آید

عشق‌مان را

شکوفا خواهم کرد

و تا ابد

به تو احترام خواهم گذاشت

و عشق خواهم ورزید

******* جملات عاشقانه انگلیسی

I love my EYES when u look into them

I love my NAME when u say it

I love my HEART when u love it

I love my LIFE when u are in it

 

چشامو وقتی تو بهشون نگاه می‌کنی دوست دارم

اسممو وقتی دوست دارم که تو صداش می‌کنی

قلبمو وقتی دوست دارم که تو دوسش داشته باشی

متن عاشقانه انگلیسی

A heart that loves is always young

قلبی که عشق می‌ورزد همیشه جوان است

Greek Prover

 

*******

My love is non stop like sea

It’s trust like blind

It’s shine like star

It’s warm like sun

It’s soft like flower

AND

It’s beautiful like u

 

عشق من مثل دریا هرگز متوقف نمیشه

عشق من مثل یه آدم کور اطمینان میکنه

عشق من مثل ستاره میدرخشه

عشق من مثل خورشید گرم میکنه

عشق من مثل گل‌ها لطیفه

و

عشق من درست مثل تو زیباست

 

متن عاشقانه انگلیسی

Pleasure of love lasts but a moment, Pain of love lasts a lifetime

لذت عشق لحظه‌ای طول می‌کشد اما غم و رنج آن یک عمر

Bette Davis

*******

متن های انگلیسی عاشقانه زیبا با ترجمه فارسی

Can I say I love you today?

If not , can I ask you again tomorrow?

And the day after tomorrow?

And the day after that?

Because I’ll be loving you every single day of my life…

 

میتونم امروز بهت بگم دوستت دارم؟

اگه نه میتونم فردا بهت بگم؟

یا پس فردا؟

یا روزهای بعد؟

چرا که من هر روز از زندگی‌ام تو رو دوست دارم…

*******

There are 2 things in life that are very painful:

one is when your love loves you and doesn’t tell you

AND second when your love doesn’t love you and tells you

 

دوتا چیز خیلی درد داره:

وقتی عشقت دوسِت داره و بهت نمیگه و وقتی دوسِت نداره و بهت میگه…

 

 

متن عاشقانه انگلیسی

The hardest thing to do is watch the one you love, love someone else

سخت ترین چیز این است که ببینی کسی را که دوست داری عاشق فرد دیگری است.

 

*******

We were given: Two hands to hold

To legs to walk

Two eyes to see

Two ears to listen

But why only one heart?

Because the other was given to someone else

For us to find

 

به ما دو دست داده شده است برای نگهداشتن

دو پا برای راه رفتن

دو گوش برای شنیدن

اما چرا تنها یک قلب؟

چون قلب دیگر به فرد دیگری داده شده است که باید آن را بیابیم.

 

*******

 

I’ve found a new love and a new place to dwell

Where teardrops ain’t soakin’ the floor.

 

یک معشوقه تازه و یک جای تازه پیدا کرده‌ام

جایی که قطره‌های اشک زمین را خیس نمی‌کند

 

Shel Silverstein


متن عاشقانه انگلیسی

 

How far I run

With the imagination of your foot print

I never go astray

هر چه می‌دوم

با گمان رد گام‌های تو

گم نمی‌شوم

قیصر امین پور

——.

 

1. Every day I look at you and feel love and inspiration.

هرروز تو را می نگرم و احساس عشق و الهام بخشی میکنم.

 

جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

 

 

2. If I were spelling out my favorite thing in the world, it’d be spelled “Y-O-U”

اگر می خواستم چیز مورد علاقه ام را در دنیا رو هجی کنم به این صورت هجی میشد: تو

 

 

3. I don’t even want to think about what life would be like without you.

حتی نمی خواهم  به این موضوع فکر کنم که زندگی بی تو چگونه خواهد بود.

 

 

4. Everything you do in my life adds to my happiness, subtracts from my sadness, and multiplies my joy!

هر چه کنی شادی ام افزون، غمهایم کاسته و شادی ام را دو چندان می کند!

 

 

5. I can’t wait to spend the rest of our lives together.

بی صبرانه منتظرم تا بقیه عمرمان را با هم زندگی کنیم.

 

 

6. Sometimes I can’t stop looking at you… you look too damn good.

گاهی نمیتوانم از نگاه کردن به تو دست بردارم. تو بیش از حد زیبایی.

 

 

7. You are the person I want to spend my life with – my soul mate.

تو تنها کسی هستی که میخواهم عمرم را با او سر کنم – ای همزاد روح من.

 

 

8. You are the sunshine in my day and the moonlight of my nights.

تو درخشش خورشید روزهای منی و نور مهتابِ شبهای من.

 

 

9. I just wouldn’t feel complete without you.

بدون تو حس میکنم که کامل نیستم.

 

جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

 

10. I can’t believe how hard I’ve fallen for you.

باور نمی کنم تا این اندازه تو را این قدر دوست دارم.

 

 

11. I feel such powerful adoration for you and only you.

فقط و فقط بخاطر توست که چنین تحسین قوی را احساس می کنم.

 

 

12. You are my treasure – the most precious thing in my life.

تو گنج منی – با ارزش ترین چیز در زندگی ام.

 

 

13. I love you more and more every day.

هر روز بیشتر و بیشتر عاشق تو می شم.

 

جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

14. When I wake up, I’m smiling, because it’s another day with you.

وقتی از خواب بر می خیزم، لبخند می زنم، چون روز دیگری را با تو آغاز می کنم.

 

 

 

15. I will never love another person with as much intensity as I love you.

هرگز به این اندازه که عاشق تو هستم کسی دیگری را دوست نخواهم داشت.

 

 

16. You are the best friend/spouse in the entire world.

تو بهترین دوست / همسر در تمام دنیا هستی.

 

 

17. Every time I see you, you leave me breathless.

هر زمان که تو را می بینم نفسم بند می آید.

 

 

18. To you – the only person I will ever love.

تقدیم به تو – تنها کسی که همیشه دوستش خواهم داشت.

 

 

19. I can’t say it enough – I love you more than anything.

هر قدر بگویم که تو را بیشتر از هرچیز دیگری دوست دارم، باز هم کم گفته ام.

 

 

20. I’m crazy about you.

دیوانه تو ام.

 

جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

21. I’ve fallen for you.

عاشق تو گشته ام.

 

 

22. I adore you.

تو را می پرستم.

 

 

23. I’m head over heels for you.

برای تو سر از پا نمی شناسم.

 

 

24. You’re the love of my life.

توعشق زند گی ام هستی.

 

 

25. I’m addicted to you.

به تو وابسته ام.

 

جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

 

26. I’m drawn to you.

در وجودت غرق شده ام.

 

 

27. You’re my everything.

تو همه چیز من هستی.

 

 

28. You’re my other half.

تو نیمه دیگر من هستی.

 

 

29. I’m all about you.

فقط به تو فکر میکنم.

 

 

30. I’m smitten with you.

هلاک تو هستم.

 

 

31. You turn me inside out.

تو مرا زیر و رو می کنی.

 

 

32. I just want you be my side always.

دلم میخواد همیشه فقط کنارم باشی.

 

 

33. You make life worth living.

تو به زندگی معنا می بخشی.

 

جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

 

34. I don’t know why, but I can’t stop thinking about you.

نمیدانم چرا ولی نمیتوانم از فکر کردن به تو دست بردارم.

 

 

35. I want you, and only you.

فقط و فقط تو را می خواهم.

 

 

36. I fell in love with you over and over again.

بارها و بارها عاشق تو شدم.

 

 

37. Imagining life without you is impossible.

تصور زندگی، بدون تو نا ممکن است.

 

38. You make my heart warm and happy.

تو به قلبم گرما و شادی می بخشی.

 

 

39. You’re the light of my life.

تو نور زندگی منی.

 

جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

 

 

40. I will support you through the good times and the bad.

در تمام دوران خوشی و ناخوشی تکیه گاه تو خواهم بود.

 

 

41. I love you more than any word can say.

تو را بیشتر از آنچه در قالب کلام بگنجد دوست دارم.

 

 

42.You are incredible.

تو فوق العاده ای.

 

 

43. I’m out of breath for you.

نفسم برای تو بند می آید.

 

 

44. I’m lost without you.

بدون تو معنایی ندارم.

 

 

45. You make my heart skip a beat.

برای تو قلبم را از ضربان باز می ایستد.

——.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

 

 

A life without your love is miserable, without you, I have no hope, I am empty within. Thanks for being my love. I love you

 

زندگی بدون عشق تو چیزی جز بدبختی نیست , بدون حضور تو من پوچ و نا امید هستم. از اینکه عزیز دلم و عشقم هستی از تو ممنونم. دوستت دارم

 

______________________

 

Nothing in this world could ever be as wonderful as the love you’ve given me. Your love makes my days so very bright and sunny

 

در این دنیا هیچ چیزی نمیتواند فوق العاده تر از عشقی که تو به من بخشیده ای باشد. عشق تو روزهای مرا درخشان و روشن میسازد

 

______________________

 

Your love is like the sun, it shines my world, like the rainbow after the rain, and like a diamond, it sparkles and it glows

 

عشق تو همانند خورشید است و بر فراز زندگی ام میدرخشد ، همانند رنگین کمان بعد از باران ، همانند الماسی درحالی درخشش و برق زدن است

 

______________________

 

Loving you is one of the most magical feelings I have ever felt. I want to feel this magic for the rest of my life

 

دوست داشتنت یکی از جادویی ترین احساساتی بود که حس کرده ام و همچنان میخواهم این جادو را تا آخر عمرم حس کنم

 

متن های عاشقانه انگلیسی با ترجمه

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر با عکس زیبا

 

You know what’s happen when you look at me

Your eye kisses mine

Your breath feels mine

And my heart loves you more

 

ميدونى وقتى نگام ميكنى چى ميشه

چشمات چشمامو ميبوسن

نفست نفسمو حس ميكنه

و قلب من بيشتر عاشقت ميشه

 

______________________

 

You pass by me

like a spectrum of colours

you’re the most rich coloured

memory of me

 

از من عبور می کنی

مثل طیفی از رنگ ها

تو پر رنگ ترین خاطره منی …

 

______________________

 

I love you without knowing how, or when, or from where

 

I love you simply, without problems or pride, i love you in this way because I do not know any other way of loving but this

 

من عاشقتم، نمیدونم چرا یا از کی و از کجا

 

من به سادگی دوست دارم، بدون مشکل و غرور، من به این روش دوستت دارم چون راه دیگه ای جز دوست داشتنت ندارم

 

______________________

 

Without you

I don’t want spring with it blooms

I don’t want summer with it sun

And autumn with it leaves

and even winter with it snow

 

بدون تو

من بهار و شکوفه هاشو نمیخوام

تابستون و آفتابشو نمیخوام

و پاییز و برگهاشو …

و حتی زمستون و با برفاش نمیخوام

 

متن انگلیسی در مورد عشق

 

My love for you is a journey

starting at forever and ending at never

 

عشق من برای تو یک سفر است

شروع شده برای همیشه و هرگز پایان نمی یابد

 

______________________

 

I understand you

I feel you

And also I love you

And I want the best for you.

 

من درکت میکنم

من احساست میکنم

و همچنین من دوستت دارم

و واسه تو بهترین ها رو میخوام

 

______________________

 

My whole world changed the second I looked into your eyes

 

تمام دنیای من اون لحظه ای که به چشم هات نگاه کردم تغییر کرد

 

__________________________

 

Making a hundred friends is not a miracle

 

The miracle is to make a single friend who will stand by your side even when hundreds are against you

 

داشتن صدها دوست معجزه نيست

 

معجزه اينه كه يه دوست داشته باشی تا وقتی صدنفر بر ضد تو هستند كنارت باشه

 

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

عکس متن عاشقانه انگلیسی برای همسرم

 

You are the most lovely My sense

 

دوست داشتی ترین حسِ من تویی …

 

______________________

 

Maybe we don’t have a future together but I’m happy that we made our past together

 

شاید باهم آینده ای نداشته باشیم اما خوشحالم که گذشتمونو باهم ساختیم

 

______________________

 

you’ll forget me someday

but I’ll have you in my heart forever

 

یه روزی فراموشم میکنی

ولی من همیشه تو رو تو قلبم نگه می دارم

 

______________________

 

let’s think about more beautiful things

+ like what

– your eyes

 

بيا به چيزاى قشنگتر فكر كنيم

+ مثل چى؟

– چشات …

 

جملات عاشقانه انگلیسی با معنی

And you said that you love me

and i don’t know the details but

I’ve been sleeping with your short lullaby

for many years

 

و تو گفتی دوستت دارم

بقیه اش را نمی دانم

من سال هاست که با آن لالاییِ کوتاهت

به خواب رفته ام

 

______________________

 

Have u ever looked at someone

and hope they stay in your life forever

 

تا به حال شده به کسی نگاه کنی

و آرزو کنی کاش، همیشه تو زندگیت بمونه؟

 

 

 

Never ignore a person who loves you and cares for you one day you may realize you have lost the moon while counting the stars

 

هرگز فردی که دوستت دارد و‌ بهت اهمت میدهد را نادیده نگیر ، یک روز متوجه میشوی که ماه را در هنگام شمردن ستاره‌ها از دست داده‌ ای

 

 

 

Maybe i’m the worst person in the universe

but i always try my best for you

 

شايد من بدترين آدم توی دنيام

ولی من هميشه بهترين سعيمو برات می‌ كنم

 

متن عاشقانه انگلیسی دونفری

 

And some nights that i was and i was

with some musics that they were crying

 

و چه شبها که من بودم و من بودم

و آهنگ هایی که گریه می کردند

 

______________________

 

You know it’s love when all you want is that person to be happy even if you’re not part of their happiness

 

وقتى ميفهمى عاشقى كه همه اونچيزى كه ميخواى شادى طرف مقابلته حتى اگه تو در اون شادى سهيم نباشى

 

______________________

 

I fall for you the way the leaves fall

without explanation

Without justifiction

without apology

 

من برات میمیرم جوری که برگا به عشقِ پاییز میریزن

بدونِ هیچ توضیح

و بدون هیچ توجیح

و هیچ اعتراضی

 

______________________

 

You don’t have any idea that

how much you mean to me

 

نميتونى تصورشم بكنى

كه چقدر برام مهمى

 

______________________

 

Being far away from you is a pain for me

that its remedy is in you…!

 

مرا دردى ست دور از تو

كه نزد توست درمانش …!

 

جملات دوست داشتن عاشقانه

Morning : thinking of you

Afternoon : thinking of you

Evening : thinking of you

Night : thinking of you

Life means thinking of you

 

صبح : فکر کردن به تو

بعدازظهر : فکر کردن به تو

غروب : فکر کردن به تو

شب : فکر کردن به تو

زندگی یعنی فکر کردن به تو

 

 

 

You’re the pain

You’re the cure

You’re the only thing I want

 

تو دردى

تو درمانى

تو تنها چيزى هستى كه من ميخوام

 

______________________

 

In the world full of hugs, kisses and cuddles I just wanna hold your hand and play with your hair

 

در دنیایی پر از در آغوش کشیدن ها، بوسه ها و نوازشها من فقط میخوام که دستهایت را بگیرم و با موهات بازی کنم

 

______________________

 

The words that come out of my heart

will never be spoken, they are throbbing

and they are read only in the eyes

 

كلماتى كه از دل بر مى آيند

هرگز بيان نمى شوند، در گلو گير میكنند

و تنها در چشم ها خوانده مى شوند

 

______________________

 

Do you want to know a secret

Every night before I sleep

I think of you

 

میخوای یه رازی رو بدونی

هر شب قبل از خواب

به تو فکر می‌ کنم

 

متن عاشقانه انگلیسی برای عشقم

Life begins right there

where a person laughs and laughs

differently from others

 

زندگی دقیقا از همانجایی شروع میشود

که یک نفر میخندد و خنده‌ او برایَت با

دیگران فرق دارد

 

 

 

My mood will be

changed only with the

smile of whom I love

 

‏حال من فقط با ‏خنده

اونی که دوسش دارم

خوب میشه

 

______________________

 

This heart beating in my chest is no longer mine It is truly and entirely yours, and it will be

 

این قلبی که درون سینه من در حال تپیدن است دیگر مالِ من نیست؛ براستی و کاملا برای توست، و برای تو خواهند ماند

 

 

 

I love all the stars in the sky but they are nothing compared to the ones in your eyes!

 

همه ستاره های آسمون را دوست دارم ولی همشون در مقابل اونی که توی چشمهاته هیچ هستن

 

__________________________

 

He wants the wineof kiss from me

To my hopeful heart what shall I say

He is solely interested in pleasure , bu!

I am in search of eternal pleasure if I may!

 

او شراب بوسه می‌ خواهد ز من

من چه گویم قلب پر امید را

او به فکر لذت و غافل که من

طالبم آن لذت جاوید را

 

جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه

‌I may be not your first love

your first date

or your first kiss

but I just want to be your last

 

من شاید اولین عشقت نباشم

اولین قرارت

یا اولین بوسه ات

اما فقط میخوام که آخرینت باشم

 

______________________

 

I can’t be controlled so all i want is someone who can watch me do my things and say : “that’s my baby”

 

من غیر قابل کنترلم فقط یکیو میخام که بتونه کارامو تماشا کنه و بگه “این عزیز منه”

 

 

 

They’re right

Each action has a reaction

Like when you laugh

and i die for your laugh

 

درست می گویند

هر عمل عکس العملی دارد

مثلا تو میخندی

و من می میرم برای خنده هایت ?

 

______________________

 

Her hair was curly my hand was stucking in it passed a long time until i realized the thing that has stucked in it was my heart not my hand

 

موهاش فِر بود دستام لاش گير ميكرد طول كشيد تا بفهمم اونكه گير كرد، دستم نبوده دلم بوده

 

 

 

You seems like an oxygen to me

without you its hard for me to breath

 

تو مثل اکسیژنی برام

بدونِ تٌ نفس كشيدن برام سخته

متن های جدید انگلیسی در مورد عشق

 

I don’t want everyone

To love me

I just want you

to love me

 

من نمیخوام همه

دوسم داشته باشن

من میخوام فقط تو اندازه

همه دوسم داشته باشی

 

______________________

 

Each seconds, each minutes, each hour I become more sure that I’ll never forget you

 

هر ثانیه؛ هر دقیقه؛ هر ساعت من بیشتر مطمئن میشم که هیچوقت نمیتونم فراموشت کنم

 

______________________

 

I’m dying to be in your arms again it’s the closest to heaven I can get

 

دارم جون میدم واسه دوباره تو آغوشـت بودن چونکه آغوشت نزدیکترین جا به بهشتِ دست یافتنیه

 

______________________

 

I don’t fight for seizing you!

I wont surrender you till you’ll be mine

Love is about belonging , not possessing

 

ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺼﺎﺣﺒﺖ ﻧﻤﯽ‌ ﺟﻨﮕﻢ

ﺍﺣﺎﻃﻪ‌ ﺍﺕ ﻧﻤﯽ‌ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺷﻮﯼ

ﻋﺸﻖ ﺗﻤﻠﮏ ﻧﯿﺴﺖ، ﺗﻌﻠﻖ ﺍﺳﺖ

 

______________________

 

My mood will be

changed only with the

smile of whom I love

 

‏حال من فقط با ‏خنده ی

اونی که دوسش دارم

خوب میشه…

 

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

 

It’s so hard to explain for someone who has burned not to run But harder than that is explaining for my heart to stop loving you

 

سخت است برای کسی که آتش گرفته توضیح بدهی که نباید بدود و سخت تر از آن این است که به قلبم توضیح بدم که از دوست داشتنت دست بکشد ?

 

 

 

And suddenly you arrived and happiness was an perfume that fell from my hands and Spread in whole of my life

 

ناگهان رسیدی و خوشبختی شیشه عطری بود که از دستم افتاد و در تمام زندگیم پخش شد!

 

______________________

 

Kiss me

Its been so long

since I have seen stars,my shiny moon

 

مرا ببوس

مدت طولانی ای گذشته است

که ستاره ها را ملاقات نكرده ام،ماه تابان من

 

______________________

 

My heart wants kind of captivity like “you”

Like being in a jail inside your cuddle

 

دلم

اسارتی میخواهد

از جنس تُ

مثل حبس شدن گوشه آغوشت !

 

______________________

 

The light in your eyes as you gaze at me is like looking at the sunrise. I can’t look away for a second

 

نور چشمانت وقتی که به من خیره می شوی مانند تماشای طلوع آفتاب است. نمی توانم یک لحظه نگاهم را از آن دور کنم

 

جملات عاشقانه انگلیسی دونفری

عکس و متن های عاشقانه زیبا و دلبری

 

Happiness start with you

not with your relationships

not with your job

not with your money

but with you

 

خوشبختی با تو شروع‌ میشود

نه با روابطتت

نه‌ با‌ شغلت

نه با پولت

بلکه با خودت

 

حتما ببینید

بیوگرافی عاشقانه چدید

بیو گرافی عاشقانه | بیو عاشقانه جدید 1400

بیو عاشقانه انگلیسی در این مطلب از سایت کوکا برای شما بیش از 45 متن بیو رمانتیک و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *