بدون سرمایه با رشته  شروع کردم و ثروتمند شدم

برای شروع کسب و کار داشتن سرماه کار را راحت می کنداما من بدون داشتن سرمایه فکر میکردم اوضلع خیلی سخت می باشد اما وقتی کسب و کار در حوزه رشته را شروع کردم با پول مشتری توانستم به درآمد برسم و موفق شوم در این مفاله به معرفی انواع رشته پرداخته شده است. رشته … ادامه خواندن بدون سرمایه با رشته  شروع کردم و ثروتمند شدم