مانتو پاییزه بروز

مدل مانتو پاییزه به روز [در سال 1401]

مدل مانتو پاییزه ۱۴۰۰

مدل مانتو پاییزه ۱۴۰۰ اینستاگرام

مانتو پاییزه ۱۴۰۰ اینستا

مدل مانتو پاییزی ۱۴۰۰

تیپ پاییز ۱۴۰۰

مدل مانتو جدید زمستانی ۱۴۰۰

مدل مانتو میکرو پاییزه اینستاگرام

مانتو بافت جدید۱۴۰۰

مدل پالتو پاییزه ۱۴۰۰

مانتو پاییزی جدید ۱۴۰۰

 • مانتو پاییزه ۱۴۰۰
 • مانتو پاییزی ۱۴۰۰
 • رنگ مانتو پاییزه ۱۴۰۰
 • پالتو پاییزی 1400
 • مدل مانتو پاییزه 1400
 • تیپ پاییزی ۱۴۰۰
 • مدل مانتو پاییزه جدید ۱۴۰۰
 • مدل تونیک پاییزه ۱۴۰۰
 • مدل مانتو پاییزه جدید سال ۱۴۰۰
 • مانتو جدید زمستانی ۱۴۰۰
 • مدل مانتو زمستانی ۱۴۰۰
 • چند مدل مانتو پاییزه
 • مانتو زمستانی ۱۴۰۰
 • مدل مانتو ۱۴۰۰ پاییزی
 • تیپ پاییزه دخترانه ۱۴۰۰
 • مدل مانتو پاییز ۱۴۰۰
 • جدیدترین مانتو پاییزه 1400
 • مانتوهای پاییزی ۱۴۰۰
 • کالکشن مانتو پاییزه
 • لباس پاییزه دخترانه 1400
 • مانتو زمستانی 1400
 • مانتو پاییزه جدید ۱۴۰۰
 • مانتو پاییزه کوتاه
 • مانتو زمستانه ۱۴۰۰
 • مانتو پاییزه جدید
 • مدل مانتو مخمل پاییزه ۱۴۰۰
 • خرید مانتو پاییزه ۱۴۰۰
 • مدل مانتو جدید پاییزه 1400
 • پالتو پاییزی جدید ۱۴۰۰
 • مانتو مزون دوز ۱۴۰۰
 • مدل مانتو پاییزه اینستاگرامی
 • کالکشن پاییزه ۱۴۰۰
 • مانتو زمستان ۱۴۰۰
 • مانتو جدید پاییزه ۱۴۰۰
 • جدیدترین مدل مانتو پاییزه 1400
 • مدل مانتو پاییزی 1400
 • پالتو پاییز ۱۴۰۰
 • مدل جدید مانتو پاییزه 1400
 • جدیدترین مانتوهای پاییزی ۱۴۰۰
 • مدل مانتو پاییزه به روز
 • قیمت مانتو پاییزی ۱۴۰۰
 • جدیدترین مدل مانتو پاییزی 1400
 • مانتو پاییزه دخترانه ۱۴۰۰
 • سارافون پاییزه ۱۴۰۰
 • مدل مانتو پاییزی دورنگ
 • تیپ پاییزه زنانه ۱۴۰۰
 • جدیدترین مانتو پاییزی ۱۴۰۰
 • مدل استین پالتو پاییزه
 • مدل مانتو پاییزه ۱۴۰۰ دخترانه
 • مانتو پاییزی۱۴۰۰
 • مدل پالتو مزون دوز جدید
 • مدل مانتو سال ۱۴۰۰ جلو بسته
 • لباس مجلسی پاییزی ۱۴۰۰
 • مانتوهای جدید سال ۱۴۰۰
 • جدیدترین مانتوهای پاییزه ۱۴۰۰
 • مدل مانتو جدید پاییزه ۱۴۰۰
 • مدل مانتو گرم پاییزه
 • مدل مانتو پاییزه کوتاه ۱۴۰۰
 • مدل مانتو پاييزه ١٤٠٠
 • مدل مانتو پاییزی دخترانه 1400
 • مدل مانتو پاییزه سال ۱۴۰۰
 • مدل مانتو پاییزه جدید 1400
 • لباس پاییزی ۱۴۰۰
 • مدل جدید پاییزه 1400
 • مانتو پاییزه دخترانه 1400
 • مدل مانتو پاییزه مخمل ۱۴۰۰
 • مدل آستین مانتو جدید اینستاگرام
 • رنگ سال ۱۴۰۰۰
 • پارچه پاییزه جدید
 • مدل مانتو جدید 1400 مشکی
 • مدل مانتو جدید زمستانه ۱۴۰۰
 • مانتو پاییزه
 • کالکشن پاییزه دخترانه
 • مدل لباس پاییزی زنانه ۱۴۰۰
 • جدیدترین مدل مانتو پاییزه ۱۴۰۰
 • لباس پاییزی دخترانه ۱۴۰۰
 • مدل مانتو زمستانه ۱۴۰۰
 • جدیدترین مانتو پاییزه ۱۴۰۰
 • مدل پاییزه ۱۴۰۰
 • تیپ پاییزه ۱۴۰۰
 • مدل مانتو دو رنگ پاییزه
 • مانتو پاییزه ۱۴۰۰ اینستاگرام
 • مانتو جدید پاییزی ۱۴۰۰
 • مدل مانتو کوتاه پاییزه
 • مدل مانتو پاییزه گشاد
 • مانتو پاییزه 1400
 • مانتو پاییزه مشکی
 • مانتوی پاییزی 1400
 • جدیدترین مدل مانتو پاییزی ۱۴۰۰
 • مدل سارافون با پارچه میکرو
 • مانتو مخمل پاییزه ۱۴۰۰
 • مانتو پاییزه جدید 1400
 • مدل مانتو و پالتو پاییزه ۱۴۰۰
 • مدل مانتو پاییزی جدید امسال
 • مانتو مشکی پاییزه
 • مانتو جدید پاییزی 1400
 • مانتوهای پاییزی امسال
 • مانتو های پاییزه 1400
 • مدل کالکشن پاییزی
 • مانتو پاییزی 1400
 • مانتو پاییزی دخترانه ۱۴۰۰
 • جدید ترین مدل مانتو پاییزه ۱۴۰۰
 • پالتو پاییزه جدید ۱۴۰۰
 • مانتو پاییزه گشاد
 • مانتو پاییزه شیک ۱۴۰۰
 • مدل مانتو جدید پاییزی ۱۴۰۰
 • مدل مانتو زمستان ۱۴۰۰
 • عکس مانتو پاییزی جدید ۱۴۰۰
 • مدل مانتو دخترانه پاییزی ۱۴۰۰
 • لباس پاییزی جدید ۱۴۰۰
 • مدل مانتو پاییزه کوتاه
 • مدل استین مانتو پاییزه جدید
 • عکس کالکشن پاییزه
 • مدل مانتوهای پاییزی ۱۴۰۰
 • مدل مانتوی پاییزی 1400
 • مانتوهای پاییزه ۱۴۰۰
 • مدل مانتو پاییزه مشکی
 • مانتو دو رنگ پاییزه
 • پاییزه لاکچری مدل مانتو پاییزه
 • مدل مانتو جدید و به روز
 • جدیدترین مدل آستین مانتو پاییزه
 • مدل مانتو مشکی پاییزه
 • لباس پاییزه ۱۴۰۰
 • رنگ مانتو پاییزی ۱۴۰۰
 • مدل مانتو پاییز۱۴۰۰
 • انواع مانتو پاییزه ۱۴۰۰
 • مانتو پاییزه مشکی شیک
 • پالتو پاییزه ۱۴۰۰
 • مانتو دخترانه پاییزی ۱۴۰۰
 • جدیدترین مدل پاییزه ۱۴۰۰
 • پاییزه جدید ۱۴۰۰
 • مدل مانتو پاییزه دو رنگ
 • مدل مانتو اسپرت پاییزه ۱۴۰۰
 • مدل جدید مانتو پاییزی ۱۴۰۰
 • مدل مانتو پاییزی جدید ۱۴۰۰
 • ایده مانتو پاییزه
 • مدل آستین مانتو پاییزه
 • مدل مانتو مخمل ۱۴۰۰
 • پارچه های جدید مانتویی
 • مانتو شلوار پاییزه ۱۴۰۰
 • انواع مانتو پاییزه 1400
 • مدل پاییزه جدید ۱۴۰۰
 • مدل مانتو پاییزی جدید 1400
 • مدل پالتو پاییزی 1400
 • مدل مانتو میکرو دو رنگ
 • مدل مانتوهای پاییزه 1400
 • مدل مانتو پاییزی مخمل 1400
 • مدل مانتوی پاییزه ۱۴۰۰
 • مدل آستین مانتو پاییزی جدید
 • مانتو پاییز ۱۴۰۰
 • مدل لباس با پارچه پاییزی
 • مانتو پاییزی ۱۴۰۰ اینستاگرام
 • تیپ مجلسی پاییزه
 • مانتو پاییزه شیک 1400
 • مدل مانتو دو رنگ پاییزی
 • مدل مانتو جدید 1400 پاییزی
 • مانتو پاییز 1400
 • مانتوهای جدید پاییزه ۱۴۰۰
 • مانتو جدید پاییزه
 • مانتو مخمل جدید ۱۴۰۰
 • مدل مانتو پاییزه
 • جدیدترین مدل مانتو سال ۱۴۰۰
 • چند مدل مانتو پاییزه شیک
 • مدل مانتو پاییزی۱۴۰۰
 • مدل مانتو پاییزه۱۴۰۰
 • مدل مانتو دامن پاییزی جدید
 • مدل مانتو گشاد پاییزه
 • مدل مانتو زمستانی 1400
 • مدل شومیز پاییزه ۱۴۰۰
 • پاییزه دخترانه ۱۴۰۰
 • مدل لباس پاییز ۱۴۰۰
 • مدل مانتو شلوار پاییزی
 • مانتو جدید ۱۴۰۰ پاییزه
 • مدل پالتو پاییزه 1400
 • مدل مانتو پاییزه1400
 • مدل مانتوهای پاییزه ۱۴۰۰
 • مانتو پاییزه دو رنگ اسپرت
 • مدل مانتو پاییزه با پارچه طرح دار
 • مدل پالتو پاییزی ۱۴۰۰
 • مانتو پاييزه جديد
 • مدل مانتو پاییزه اینستا
 • مدل مانتو مخمل میکرو اینستاگرام
 • مدل مانتو جدید دخترانه سال ۱۴۰۰
 • مدل مانتو ۱۴۰۰
 • مدل مانتو سال ۱۴۰۰
 • عکس مانتو پاییزه جدید ۱۴۰۰
 • چند مدل مانتو پاییزه جدید
 • مانتو جدید پاییز ۱۴۰۰
 • مانتو پاییزی زنانه ۱۴۰۰

مدل مانتو پاییزه جدید بهترین مدل های مانتو پاییزه در سال 1400 را برای شما مخاطبان عزیز جمع آوری کرده اید امیدواریم که براتون مفید یاشه و ایده گرفته باشین

مدل مانتو پاییزه 1401 فوق العاده جذاب از جدید ترین کالکشن های مزون دوز شیک پاییزی در انواع مدلهای اسپرت و مجلسی با پارچه های مختلف در خدمت هستیم.

مدل مانتو پاییزه ۹۸

مدل مانتو پاییزه 1401

طبیعاتا با فرا رسیدن فصل پاییز خانم های محترم و شیک پوش به دنبال آن هستند که مدل مانتوهایی را تهیه کنند که علاوه بر داشتن ظاهری زیبا و مطابق با مد برای از نظر پوشش هم برای این فصل خنک سال مناسب باشد.

به همین دلیل در ادامه به بررسی انواع مدل های مانتو 1401 پاییزی در قسمت مدل مانتو سایت کلاب نیوز می پردازیم.

مانتو بافت زنانه مدل موهر پاییزه

مانتو بافت زنانه مدل موهر پاییزه

جنس

موهر

طرح

ساده

قد

بلند

یقه

هفت

نحوه بسته شدن

جلو باز

مورد استفاده

اسپرت

روزمره

اداری و رسمی

مهمانی

توضیحات جنس

بافت ظریف ، موهر

جزئیات

فری سایز می باشد. مناسب سایز ۳۶ تا ۴۶

کشور تولید کننده

ایران

 

 

مانتو زنانه مدل پاییزه کج راه

مانتو زنانه مدل پاییزه کج راه

جنس

پارچه

طرح

ساده

قد

روی زانو

یقه

ایستاده

نحوه بسته شدن

جلو باز

مورد استفاده

اسپرت

روزمره

اداری و رسمی

مهمانی

مشاهده قیمت روز و خرید

خرید این محصول از دیجیکالا

 

 

مانتو کتی زنانه مدل پاییزه TSS

مانتو کتی زنانه مدل پاییزه TSS

جنس

پارچه

لاکرا

طرح

طرح‌دار

قد

روی زانو

نحوه بسته شدن

کمربند

مورد استفاده

روزمره

اداری و رسمی

مهمانی

مانتو کتی زنانه مدل پاییزه BL
مانتو کتی زنانه مدل پاییزه BL

جنس

پارچه

لاکرا

طرح

طرح‌دار

قد

روی زانو

نحوه بسته شدن

کمربند

مورد استفاده

اسپرت

روزمره

اداری و رسمی

مهمانی

مانتو زنانه مدل سوییت پاییزه
مانتو زنانه مدل سوییت پاییزه

جنس

سوییت

طرح

ساده

قد

کوتاه

یقه

آمریکایی

نحوه بسته شدن

جلو باز

مورد استفاده

اسپرت

روزمره

اداری و رسمی

مهمانی

توضیحات جنس

جنس سوییت درجه ۱ گرم بالا مانتو فاقد آستری است.

جزئیات

قد مانتو ۸۰ سانتی متر. دارای ۲ سایز: سایز ۱ مناسب ۳۶,۳۸,۴۰ سایز ۲ مناسب ۴۲,۴۴,۴۶ دارای جیب است. و دکمه تزیینی دارد.

کشور تولید کننده

ایران

مانتو زنانه مدل پاییزه تریکو کد h1822

مانتو زنانه مدل پاییزه تریکو کد h1822

جنس

تریکو

دورس

طرح

طرح‌دار

قد

روی زانو

یقه

گرد

نحوه بسته شدن

جلو بسته

مورد استفاده

 

 

مانتو کتی زنانه مدل مخمل کبریتی پاییزه رنگ شتری

مانتو کتی زنانه مدل مخمل کبریتی پاییزه رنگ شتری

جنس

مخمل

طرح

طرح‌دار

قد

کوتاه

نحوه بسته شدن

جلو باز

مورد استفاده

اسپرت

روزمره

اداری و رسمی

مهمانی

 

مانتو زنانه مدل پاییزه کج راه 03

مانتو زنانه مدل پاییزه کج راه 03

جنس

پارچه

طرح

ساده

قد

روی زانو

یقه

ایستاده

نحوه بسته شدن

جلو باز

مورد استفاده

اسپرت

روزمره

اداری و رسمی

مهمانی

مشاهده قیمت روز و خرید

خرید این محصول از دیجیکالا

 

مانتو زنانه مدل کبریتی پاییزی رنگ شکلاتی

مانتو زنانه مدل کبریتی پاییزی رنگ شکلاتی

جنس

مخمل

طرح

ساده

قد

زیر باسن

نحوه بسته شدن

پنچ دکمه

مورد استفاده

اسپرت

روزمره

اداری و رسمی

مهمانی

توضیحات جنس

مخمل کبریتی تراکم بالا (۶نخ) می باشد

مشاهده قیمت روز و خرید

خرید این محصول از دیجیکالا

 

مانتو زنانه دِرِس ایگو کد 1100030 رنگ طوسی

مانتو زنانه دِرِس ایگو کد 1100030 رنگ طوسی

جنس

پلی استر

پنبه

طرح

ساده

قد

روی زانو

نحوه بسته شدن

جلو بسته

مورد استفاده

روزمره

جزئیات

نوع پارچه شاین دار است آستین سه ربع یقه گرد قد لباس ۹۰ سانتی متر دارای دو جیب مناسب برای تمام تیپ های اندامی به جز سیبی و مثلثی

نگهداری

حداکثر دمای مجاز شست و شو ۳۰ درجه سانتی گراد حداکثر دمای مجاز اتو ۱۱۰ درجه سانتی گراد

کد کالای محصول

۱۱۰۰۰۳۰

کشور مبدا برند

ایران

کشور تولید کننده

ایران

زمان تولید

پاییز / زمستان ۲۰۲۰

مشاهده قیمت روز و خرید

 

خرید این محصول از دیجیکالا

 

 

مانتو زنانه مدل مانا

مانتو زنانه مدل مانا

جنس

بامبو

طرح

طرح‌دار

قد

بلند

نحوه بسته شدن

جلو باز

مورد استفاده

روزمره

مهمانی

ویژگی‌های ظاهری

بدون ویژگی

نگهداری

برای شست و شو به خشکشویی بدهید

کد کالای محصول

H۱۲۶

 

مانتو بافت زنانه کد 3009-1125

مانتو بافت زنانه کد 3009-1125

جنس

بافت

طرح

طرح‌دار

قد

روی زانو

یقه

باز

نحوه بسته شدن

جلو باز

مورد استفاده

 

مانتو بافت زنانه مدل سوسن کد 3

مانتو بافت زنانه مدل سوسن کد 3

جنس

موهر

طرح

طرح‌دار

قد

زیر زانو

نحوه بسته شدن

جلو باز

مورد استفاده

اسپرت

روزمره

اداری و رسمی

مهمانی

مشاهده قیمت روز و خرید

خرید این محصول از دیجیکالا

 

 

مانتو زنانه کد 8-3033

مانتو زنانه کد 8-3033

جنس

اکریلیک

پلی اکریلیک

طرح

ساده

طرح‌دار

قد

زیر زانو

نحوه بسته شدن

جلو باز

مورد استفاده

روزمره

اداری و رسمی

ویژگی‌های ظاهری

کاور

جزئیات

سایز ۳۶-۴۲ :قدمانتو ۱۰۵ سانتیمتر دورسینه ۱۰۰ سانتیمتر قدآستین ۴۹ سانتیمتر دوربازو ۳۲ سانتیمتر مانتو کمربند دارد جنس مانتو بافت است کناره های مانتو چاک دارد

 

مشاهده قیمت روز و خرید

خرید این محصول از دیجیکالا

مانتو بافت زنانه مدل لوزی کد M888

مانتو بافت زنانه مدل لوزی کد M888

جنس

اکریلیک

طرح

طرح‌دار

قد

زیر زانو

نحوه بسته شدن

قزن

مورد استفاده

اسپرت

روزمره

اداری و رسمی

جزئیات

عرض شانه ۴۷ ، قد آستین ۵۴ و قد مانتو ۱۰۵ سانتیمتر است. رنگ مانتو مشکی و طرح آن سفید است.

مشاهده قیمت روز و خرید

خرید این محصول از دیجیکالا

 

 

 

 

 

مدل مانتو پاییزه 1401

همانگونه که عرض کردیم جدیدترین مانتو پاییزه 1401 را در مدلهای بلند، اسپرت و مجلسی از پارچه های مختلف مخصوص فصل خنک سال یعنی پاییز از جمله مخمل برایتان جمع آوری کرده ایم.

در ادامه توجه شما را به این مانتوهای زیبای پاییزی جلب می نماییم.

مقاله پیشنهادب برای مطالعه: +100 مدل لباس مجلسی گیپور مرداد 1400

جدیدترین مدلهای مانتو پاییزی ۹۸

جدیدترین مدلهای مانتو پاییزی 1401

مانتو پاییزه کوتاه دخترانه جدید ۹۸

مانتو پاییزه کوتاه دخترانه جدید 1401

یکی از معدود مانتوهای کوتاه پاییزه جدید که بسیار شیک و زیبا می باشد. شما می توانید این مانتو کوتاه را با رنگ مناسبی که برای فصل پاییز دارد با کیف و کفشی که با رنگ آن همخوانی داشته باشد ست نمایید.

  ۴۶ مدل مانتو چهارخونه ریز و درشت جدید اسپرت و فوق العاده ناز

مانتو چهارخونه یقه کتی پاییزه

مانتو چهارخونه یقه کتی پاییزه

مانتو اسپرت بسیار شیک پاییز ۹۸

مانتو اسپرت بسیار شیک پاییز 1401

مدلهای جدید پاییزی مانتو در سال ۹۸

مدلهای جدید پاییزی مانتو در سال 1401

مانتو های هنری متنوع با رنگ های پاییزه

مانتو های هنری متنوع با رنگ های پاییزه

مقاله پیشنهادب برای مطالعه: خرید اینترنتی کیف دخترانه اسپرت ارزان

مدل مانتو دامنی مشکی رنگ پاییزه لاکچری

مدل مانتو دامنی مشکی رنگ پاییزه لاکچری

مانتو پاییزی جدید ۹۸ دخترونه

مانتو پاییزی جدید 1401 دخترونه

مدل جدید مانتوی دانشجویی ۹۸ پاییزه

مدل جدید مانتوی دانشجویی 1401 پاییزه

مدل مانتو جنس ضخیم جلو بسته زنانه

مدل مانتو جنس ضخیم جلو بسته زنانه

شیکترین مدل مانتو پاییزه ۹۸

شیکترین مدل مانتو پاییزه 1401

مانتو سنتی ایرانی ۹۸ بسیار زیبا برای فصول خنک

مانتو سنتی ایرانی 1401 بسیار زیبا برای فصول خنک

مانتو جلوباز خوش رنگ 98 با طرح پروانه جدید پاییزی

مانتو جلوباز خوش رنگ 1401 با طرح پروانه جدید پاییزی

مدل جدید مانتو پاییزه ۹۸

مدل جدید مانتوی پاییزه 1401

مانتو گشاد مدل جدید ۹۸ پاییزی

مانتو گشاد مدل جدید 1401 پاییزی

مانتو ایرانی بلند دخترانه ۹۸ مناسب پاییز

مانتو ایرانی بلند دخترانه 1401 مناسب پاییز

مدل مانتوی مخمل جنس خوب قیمت مناسب

مدل مانتوی مخمل جنس خوب قیمت مناسب

مدلهای اینستاگرامی

مدل مانتو پاییزه در اینستاگرام

مدل مانتو پاییزه در اینستاگرام

این مدل از شیکترین و در عین حال ساده ترین مدلهای مانتوی پاییزی در سال ۹۸ محسوب می شود و یکی از پیشنهادهای ما به شما برای این فصل از سال همین مورد می باشد.

مدل بارونی ۹۸ بسیار زیبای پاییزی

مدل بارونی 1401 بسیار زیبای پاییزی

ست بسیار شیک مانتو پاییزه زرد با دامن مشکی پیله دار

 

مانتو مخمل بلند پاییزی مدل گشاد جدید 1401

مدل های مانتو و بارونی ۹۸ برای سرما

مدل های مانتو و بارونی 1401 برای سرما

مدل مانتو پاییزه کره ای ۹۸

مدل مانتو پاییزه کره ای 1401

مدل مانتو کتی جدید ۹۸ پاییزی

مدل مانتو کتی جدید 1401 پاییزی

مدل جدید مانتو پاییزی بارداری ۹۸

مدل جدید مانتو پاییزی بارداری 1401

مدل مانتوی لاکچری پاییزه جدید ۹۸

مدل مانتو لاکچری پاییزه جدید 1401

مدل مانتو پاییزه جدید برای افراد چاق

مدل پالتو پاییزه کوتاه ۹۸

مدل پالتو پاییزه کوتاه 1401

مانتو پاییزه مدل شنل سال ۹۸

مانتو پاییزه طرح شنل سال 1401

  ۳۲ مدل مانتو مجلسی 1401 جدید و بسیار شیک برای مهمانیها و مراسم

مدل مانتو مجلسی پاییزی ۹۸

مدل مانتو مجلسی پاییزی 1401

مانتو جدید آستین شیپوری با جنس مخمل

مانتو جدید آستین شیپوری با جنس مخمل

مدلهای بسیار جذاب مانتوهای پاییزه ۹۸

مدلهای بسیار جذاب مانتوهای پاییزه 1401

مانتو اسپرت پاییزه سال ۹۸

مانتو اسپرت پاییزه سال 1401

مانتو فوق العاده شیک پاییزه با پارچه ریون

مانتو فوق العاده شیک پاییزه با پارچه ریون

مانتو جدید پاییزه کوتاه ۹۸ بسیار جذاب

مانتو جدید پاییزه کوتاه 1401 بسیار جذاب

مدلهای مانتو پاییزه پارچه مخمل

مدلهای مانتو پاییزه پارچه مخمل

مدل مانتو آستین پیلی دار ۹۸ پاییزی

مدل مانتو آستین پیلی دار 1401 پاییزی

مانتو جدید پاییزه بارداری طرح گلدار ۹۸ برای خانمهای حامله

مانتو جدید پاییزه بارداری طرح گلدار 1401 برای خانمهای حامله

مانتو ترکیه ای پاییزه شیک زنانه

مانتو ترکیه ای پاییزه شیک زنانه

مدل مانتو بافت پاییزه ۹۸

جدیدترین مانتوهای بافت پاییزه 1401

مانتو ساده و شیک پاییزی

مانتو ساده و شیک پاییزی

مدل مانتو جلو کوتاه پشت بلند جدید پاییزه

مدل مانتو جلو کوتاه پشت بلند جدید پاییزه

پالتو جدید پاییزه بسیار زیبای مشکی

پالتو جدید پاییزه بسیار زیبای مشکی

 

منبع:
دو نقطه

———————-.

مدل های جدید مانتو پاییزه 1401 و راهنمای شیک پوشان پاییزی

کلکسیونی از جذاب ترین و شیک  ترین مانتو های پاییزه مجلسی، اداری، دانشجویی و اسپرت با رنگ بندی های مختلف را که از هفته های اول فصل خزان در مزون های تهران و مراکز استان ها رونمایی شده است را

در این گزارش مجله تخصصی مد و سبک زندگی لوکس تهران مشاهده می کنید. انتخاب هایی که برای طراحی استایل بانوان مشکل پسند در سومین فصل سال، ایده های خلاقانه ای را ارائه می کند و می تواند راهنمای خوبی برای یک انتخاب هوشمندانه دختران خوش سلیقه  ایرانی باشد.

اگر نظر و دیدگاهی درباره این طرح ها دارید، از طریق بخش  کامنت، ایده های خود را به اشتراک بگذارید. آماده نمایش جدید ترین کالکشن زمستانی مزون های تهران و مراکز استان ها در لوکس تهران هستیم .

با ما همراه باشید.

کالکشن طرح های محبوب بهنوش طباطبایی که در آستانه فصل خزان در جریان اکران فیلم رد خون رونمایی کرد

(از کالکشن طرح های محبوب بهنوش طباطبایی که در آستانه فصل  خزان در جریان اکران فیلم رد خون رونمایی کرد را مشاهده می کنید. رنگی  مجلسی با یک طرح شیک که گزینه هوشمندانه ای برای بانوان مشکل پسند لاکچری گردی در سومین فصل سال خواهد بود)

 جدیدترین کالکشن لباس شیک مهناز افشار

(اولین طرحی  که مهناز افشار، سلبریتی سینمای ایران که پس از جدایی از همسرش (یاسین رامین) در مهر ماه سال گذشته در اینستاگرام ۹ میلیون فالوئری خود به اشتراک گذاشت را مشاهده می کنید.

جدیدترین کالکشن لباس شیک مهناز افشار و دخترش لیانا را در @mahnaz_afshar دنبال کنید. عکسی که در بالا مشاهده می کنید از تیپ اسپرت و جذاب مهناز افشار، نیم میلیون لایک در هفته دوم مهر سال گذشته دریافت کرد)

مدل های مختلف مانتو پاییزه

هوای برخی از مراکز  استان های کشور حتی در نیمه اول پاییز 1401، تقریبا گرم است و گویا هنوز شاهد گذر از تابستان به فصل خزان نیستیم.

 

این که پاییز یا زمستان امسال، خیلی سرد است تا اوضاع معمولی است و جز در مناطق سردسیر کشور، هوا در سایر نقاط ایران، مناسب پوشیدن مانتو پاییزه در فصل زمستان می باشد یا خیر را نمی دانیم!

اما اگر جزو آن دسته از بانوانی هستید که ترجیح می دهند تا نیمه اول زمستان، از مانتو های پاییزه استفاده کنند و لباس زیر مانتو را به تناسب آب و هوا، کم و زیاد کنند، سبک مانتو پاییزه زیر توصیه می شود.

مدل های مختلف مانتو پاییزه

البته از نیمه دوم آذرماه، تقریبا پوشیدن این نوع مانتو پاییزه برای زمستان، برای خیلی  از بانوان، سخت می شود.

شال های رنگارنگ پاییزی با مانتو ساده

برای بانوانی که علاقمند هستند با شال های رنگارنگ پاییزی را با مانتو ساده با کمربند بلند ست کنند، رنگ سبز، گزینه شیکی برای گردش های عصرانه پاییزی است که وقتی با پارچه فاستونی همراه شود، پاسخ گوی نیاز بانوان در هوای گاها سرد عصرگاهی خواهد بود.

 هر چی رنگ مانتو شال جذاب تر باشد، تیپ شما پاییزی تر می شود

برای بانوانی که علاقمند به ست کردن شلوار جین با شال های رنگی و کفش نایک هستند، استایل مانتو پاییزه فوق را پیشنهاد می کنیم.

کنتراست رنگ زیبا  است و محبوب بانوان جوان مشکل  پسند. هر  چی رنگ مانتو شال جذاب  تر باشد، تیپ شما پاییزی  تر می شود.

مخصوصا اگر این تیپ پاییزی با یک کیف دوشی طرح گبه و گلیم و صنایع دستی ایران هم همراه شود که فوق العاده خواهد بود.

کلکسیون مانتو های پاییزی مخصوص دانشجویان

عکس بالا از کلکسیون مانتو های پاییزی مخصوص دانشجویان است که چند کاربره بوده و هم برای اداری پوش ها و هم دانشجویان، انتخاب شایسته و شیک است.

می  توان این طرح سورمه ای و مشکی را با کفش های سفید و شلوار تیره، ست کرد.

 مدل مانتو پاییزه رنگ تیره

این مدل مانتو پاییزه رنگ تیره، به دلیل خطوطی که روی آستین های گشاد و هم چنین بخش بالایی مانتو نقش بسته، جذابیت را در عین سادگی به ارمغان می آورد.

انتخاب خوبی برای یک مانتو پاییزه شیک مخصوص بانوان مشکل  پسندی است که قصد دارند تا حداقل در نیمه اول پاییز ۹۹، مانتویی چند کاره داشته و تیپ اسپورت خود را به نمایش درآورند.

 

طرح مانتو پاییزه هم برای گزینه های دورهمی و کافی شاپی مناسب است

این طرح  مانتو پاییزه هم  برای گزینه های دورهمی و کافی شاپی مناسب است و هم محبوب گالری گردی ها و پاساژ گردها در نیمه اول پاییز که هوا اجازه پوشیدن مانتو جلو باز می دهد .

مانتو پاییزه را می توان با نوع پارچه، مناسب نیمه اول زمستان نمود و با تغییر لباس زیر مانتو، کاربرد دو فصلی به مانتو داد. اگر چه مانتو پاییزه جلو باز، خیلی محبوب بانوان در روزهای سرد بسیاری از استان های کشور در فصل زمستان نیست.

کلکسیون مانتو پاییزه سر آستین مانتو نیز تور مشکی رنگ به کار رفته

از کلکسیون مانتو پاییزه می توان به طرح فوق اشاره کرده که کاربرد رنگ آبی را در طراحی استایل های پاییزی به نمایش در می آورد.

اصطلاحا، مانتو پاییزه بغل کار بوده و سر آستین مانتو نیز تور مشکی رنگ به کار رفته تا جذابیت در عین سادگی را به نمایش بگذارد.

شیک پوش ها، معمولا تلاش می کنند تا در انتخاب مانتو پاییزه، به رنگ شال و کفش خود توجه کنند

شیک  پوش ها، معمولا تلاش می کنند تا در انتخاب مانتو پاییزه، به رنگ شال و کفش خود توجه کنند. مخصوصا بانوان جوانی که تنوع رنگ را در طراحی استایل پاییزه خود مورد توجه قرار داده و دوست دارند تا تیپ های اسپورت آن ها، هر  هفته متفاوت از هفته  قبل باشد.

شال  بلند نارنجی وقتی تناسب رنگ خوبی با آستین مانتو پاییزه داشته باشد و با کفشی هم رنگ نیز ست شود، تیپی جذاب  را به ارمغان می آورد.

آستینی زیبا را شاهد هستیم که به واسطه تافته بودن داخل آن، به راحتی  می توان آن را تا زد و گل برجسته روی کار هم تا حدی، تمرکز دید مخاطب را به این قسمت جلب  می کند که به همین خاطر، چنین کارهای مانتو پاییزه بهتر است توسط بانوان لاغر اندام پوشیده شود.

 طرح مانتو پاییزه مناسب گردش های عصرهای پاییزی و دورهمی های کافه ای

در طرح مانتو پاییزه که در عکس بالا مشاهده می کنید، طرحی عروسکی را شاهد هستیم که هم ساده و هم شیک بوده و مناسب گردش های عصرهای پاییزی و دورهمی های کافه ای بوده و با شلوار و کفش و شال  های مختلف می توان ست کرد.

آستین کار بالا، سات بوده و رنگ یاسی، به بانوانی که پوست روشن دارند، یک انتخاب  شایسته  خواهد بود.

 مانتو پاییزه جلو باز

گرم بودن هوا در نیمه اول پاییز در  برخی  از مناطق استان های کشور همچنان به بانوان شیک  پوش اجازه می دهد تا از مانتو پاییزه جلو باز استفاده کنند.

اگر دوست دارید مانتو پاییزه شیک برای سومین فصل سال انتخاب کنید یا از طریق یک طراح، طرحی جذاب در اختیار داشته باشید، طرح های سنتی را فراموش نکنید.

سوزن دوزی وسط این مانتو پاییزه که در بالا مشاهده میکنید، با یک نوار ظریف همراه شده که شکست رنگ را در وسط مانتو پاییزه فوق به ارمغان آورده است.

این نوع مانتو پاییزه را می توان به عنوان الگویی برای طراحی و دوخت مانتو زمستانی، به  کار برد.

 طرح خیلی شیک مانتو پاییزه از جنس کرپ و تور گلدوزی

این طرح خیلی  شیک مانتو پاییزه که در بالا مشاهده می کنید، از جنس کرپ و تور گلدوزی شده دارد و قد مانتو و قد آستین را می توان به تناسب اندام فرد، تغییر داد.

اگر به دنبال یک مانتو پاییزه مجلسی هستید، طرح بالا، از کلکسیون مانتو پاییزه شیک است.

مانتو پاییزه مدل یقه انگلیسی بالا در دو رنگ

مانتو پاییزه بالا که در دو رنگ به نمایش درآمده است، مدل یقه انگلیسی و آستین زیپ داشته و در دوخت آن از پارچه میکرو کجراه استفاده شده است.

مطلوب فصل پاییزه  بوده و روی بافت پارچه، خطوط ریز کجراه است و پرزهای مخملی قرار گرفته که در  مقابل چروک شدن، مقاومت خوبی دارد. بافت محکم جلوی مانتو را می توان با دکمه بست.

طرحی از مانتو پاییزه ساده تیره رنگ

در عکس  بالا، طرحی  از مانتو پاییزه ساده تیره رنگ را مشاهده می کنید که کاربرد اداری، مجلسی و دورهمی دارد.

الگویی ساده و شیک برای طراحی و دوخت مانتو پاییزه

اگر  قصد دارید تا الگویی ساده و شیک برای طراحی و دوخت مانتو پاییزه ارزان قیمت داشته باشید، طرح های سه گانه فوق را پیشنهاد می کنیم. این تیپ  مانتو پاییزه را میتوان زیر دویست هزار تومان تهیه  کرد.

سه طرح شیک و ساده مانتو پاییزه را با ترکیب رنگ مختلف

سه طرح شیک و ساده مانتو پاییزه را با ترکیب رنگ مختلف که تناسب خوبی با شال های پاییزه بلند دارد و میتوان با کفش های اسپرت ست کرد در بالا مشاهده می کنید.

رنگ های طوسی، سورمه ای و مشکی، رنگ هایی است که کاربردهای چندگانه را برای  مانتو پاییزه بانوان شیک پوش به ارمغان می آورد.  جنس مانتو های بالا، میکرو میله ای درجه یک است.

۲ نمونه از طرح های مانتو پاییزه لاکچری با رنگ بندی شیک

۲ نمونه از طرح های مانتو پاییزه لاکچری با رنگ بندی شیک را در عکس بالا مشاهده می کنید. الگو هایی جذاب برای طراحی و دوخت مانتو پاییزه مجلسی بانوان مشکل  پسند.

 طراحی و دوخت مانتو پاییزه مجلسی و شیک

اگر به دنبال تنالیته های رنگ سال ۲۰۱۹ میلادی (مرجانی زنده LIVING CORAL)) در طراحی و دوخت مانتو پاییزه مجلسی و شیک هستید، طرح ساده و دوست داشتنی بالا را پیشنهاد می کنیم.

توجه داشته باشید که مانتو پاییزه به رنگ های صورتی،  کالباسی، سفید، پنککی ، قهوه ای و زیتونی، از  جمله رنگ های محبوب مانتو پاییزه بانوان لاکچری گردی مشکل پسند است.

چند موضوع در انتخاب درست مانتو پاییزه

دو تصویر بالا از شو های لباس مربوط به کلکسیون مانتو های پاییزه مزون های لاکچری شمال  تهران انتخاب شده است. رنگ بندی آبی، نیلی و سرخابی، رنگ  بندی های محبوب پاییز پوشان شیک پوش است.

برای  بانوان قد بلند لاغر اندام، چنین طرح های پاییزه جلوه باز و بسته را در صورتی که تناسب رنگ خوبی با شال و اکسسوری آن ها داشته باشد، برای تیپ های فوق العاده پاییزی، پیشنهاد می کنیم.

چند موضوع در انتخاب درست مانتو پاییزه

 • بانوانی که پوست تیره دارند، از مانتو پاییزه رنگ روشن استفاده کنند مثل صورتی، سفید، خاکی، آبی ملایم و طوسی رشون.
 • بانوانی که پوست روشن دارند، از مانتو پاییزه رنگ تیزه استفاده کنند که در بالا، نمونه هایی ارائه شده است. مثل قهوه ای، بژ، آبی سیر و یاسی.
 • بانوانی که پوست معمولی دارند، از مانتو پاییزه با هر رنگی می توانند استفاده کنند و تناسب رنگ مانتو پاییزه با رنگ چشم را در نظر بگیرند.
 • در خرید این محصول در سومین فصل سال، همواره جدید ترین طرح ها و رنگ های محبوب بانوان شیک پوش را از طریق مشاوره های فشن بلاگرها، پیدا کنید.
 • اگر انتخاب رنگ و طرح خوبی برای پوشاک فصل خزان داشته باشید، امکان استفاده آن در زمستان زیاد است و در هزینه های شما صرفه  جویی می کند.
 • بالا پوش های سومین فصل سال را می توان از اوایل تابستان با قیمت های به نسبت خوبی، ثبت سفارش کرد یا در مزون هایی که محصولات باقیمانده از سال پیش در انبار دارند، خریداری نمود.
 • وضعیت آب و هوایی در بعضی از نقاط  کشور این امکان را می دهد که از طرح و رنگ های تابستانی در سومین فصل سال استفاده  کنید.
 • از هشتگ مانتو پاییزه در اینستاگرام برای آشنایی با جدید ترین طرح ها و متدهای طراحی و دوخت مانتو پاییزه که محبوب لاکچری گردها و سلبریتی های سینمای ایران است استفاده کنید.
 • همیشه مانتو پاییزه طرح دار را با شال و روسری ساده ابریشمی و مانتو پاییزه ساده را با شال طرح دار سوزن دوزی شده، ست کنید. مخصوصا اگر اسپرت پوش پاییزی هستید.
 • پوشیدن مانتو پاییزه چین دار، برازنده بانوان کوتاه قامت است.
 • اگر درشت اندام هستید، سعی کنید از مانتو پاییزه تگ رنگ راسته استفاده کنید.

همراه گرامی

اگر شما هم در انتخاب مانتو پاییزه مجلسی، لاکچری، دانشجویی، اداری و اسپرت، به دنبال طرح  و رنگ و جنس خاصی هستید،

نظرات و دیدگاه های خود را از طریق بخش کامنت با لوکس تهران به اشتراک بگذارید. از مزون های تهران و مراکز استان های ایران برای نمایش جدید ترین کلکسیون پوشاک های پاییزه و زمستانی در مجله تخصصی مد و سبک زندگی لوکس تهران دعوت می کنیم.

رنگ سال ۲۰۲۱ میلادی، اول ژانویه ۲۰۲۱ مصادف با جمعه ۱۲ دی ۱۳۹۹ اعلام می شود و جذاب ترین پیشنهادهای طراحی  لباس با رنگ سال ۲۰۲۱ میلادی  را از  هفته سوم دی ماه نود و نه در لوکس تهران مشاهده کنید.

دنیای مد و لباس و لاکچری گردی را هر روز با لوکس تهران دنبال کنید.


مدل مانتو پاييزه

مدل های مانتو پاییزه شیک و مجلسی و اسپرت، گزینه مهمی برای بانوان مشکل  پسند لاکچری  گرد در فصل هزار  رنگ هزار نقش خزان است که تا اواسط آذر ماه، پوشش قابل ملاحظه  ای از میلیون بانوی ایرانی را به خود اختصاص می دهد.

انتخاب مانتو های پاییزه خوش رنگ و خوش نقش، در روزگار گران شدن پوشاک و محصولات بنجل، کار سختی است و به  همین خاطر،

انتخاب یک مزون خوب و عالی برای آشنایی با ترندهای نوین طراحی مدل مانتو پاییزه و رنگ بندی های جدید محبوب، می تواند راه حلی مناسب برای شیک پوش ها باشد.

در انتخاب مدل مانتو پاییزه خوش رنگ، باید به میمیک چهره و رنگ پوست و قد و وزن توجه کرد. اگر مدل مانتو پاییزه متناسب با قد و وزن فرد نباشد، جلوه  فاخری ندارد.

همواره برای انتخاب بهترین مدل مانتو پاییزه ، بهتر است که از مشاوره  استایلیست ها بهره مند شوید. کسانی که می توانند بر اساس تیپ اسپرت و مجلسی شما، طرح های هیجان انگیزی با رنگ بندی های باشکوه که تیپ فوق العاده ای برای شما به ارمغان می اورد را پیشنهاد کند.

فصل پاییز، فصل گالری گرد ها و عاشقان طبیعت و گردشگری شهری است و ایونت های زیاد شهری نیز معمولا برگزار می شود

که بانوان شیک پوش تمایل دارند با روپوش های خوش رنگ و خوش دوخت که تیپ متفاوت تری از آن ها به نسبت استایل تابستانی به ارمغان می آورد، حضور یابند و این موضوع در تیپ پاییزه سلبریتی های سینمای ایران بسیار به چشم می خورد.

با جشنواره روپوش مجله تخصصی مد و سبک زندگی لوکس تهران همراه ما باشید.

 

رنگ های محبوب مدل مانتو پاییز و زمستان ۹۹

رنگ سال ۲۰۱۸ میلادی، بنفش بود و زنگ سال ۲۰۱۹ مرجانی و رنگ سال ۲۰۲۰ آبی کاربنی . اما هر چه به پایان سال ۲۰۲۰ میلادی و آغاز سال ۲۰۲۱  میلادی نزدیک می شویم،

لاکچری گرد ها به دنبال آشنایی با رنگ هایی هستند که در فشن شو ها و فشن ویک ها باب شده و الهامی برای رنگ و طرح طراحان خانه های مد و ویترین برترین برندهای لباس بانوان هستند که الهاماتی برای مدل های مانتو پاییزه می شود.

ترند های رنگی در سال ۲۰۲۱ میلادی  حتما با سال قبل متفاوت است. رنگ های تیره هم چنان گزینه اول لاکچری گرد ها بوده و در کالکشن های لباس برند ها در ماه های اخیر دیده شد.

استفاده از تنالیته های متالیک تا نئونی خیره  کننده، یکی از الگو های جذاب برای مدل های مانتو پاییزه و زمستانی ۱۳۹۹ است.

روپوش زرشکی مایل به قهوه ای برای کسانی که با تناژ های این رنگ مشکلی  ندارند، انتخابی شایسته و منطبق با رنگ طبیعت هزار نقش پاییز است.

تداعی کننده روزهای عاشقانه پاییزی که ترند قابل ملاحظه  ای برای شیک پوشان به  شمار می رود. تناژ های قرمز همیشه  پر استقبال است و در پاییز، علاقه  بیشتر می شود.

مانتو قرمز خشخاشی فشن شو های برند VALENTINO

( مدل مانتو قرمز خشخاشی می تواند رنگ مورد علاقه خیلی ها باشد. اگر با فشن شو های برند VALENTINO آشنا باشید، حتما می توانید این رنگ را در طراحی لباس آن ها مشاهده کنید)

اگر شاد پوش هستید، تناژ های صورتی و بنفش که در طرح های CAROLINA HERRERA در سال ۲۰۱۸ میلادی شاهد بودیم میتواند انتخاب اثربخشی باشد.

 

روپوش صورتی مایل به بنفش در دو طرح

( روپوش صورتی مایل به بنفش در دو طرح)

روپوش رنگ بنفش یاسی از تناژ های رنگ روشن و جذاب

(در عکس بالا، روپوش رنگ بنفش یاسی را مشاهده می کنید که از تناژ های رنگ روشن و جذاب بوده  و یکی از ترند های قطعی روپوش فصل پاییز و زمستان ۹۹ است)

(رنگ آبی، رنگ فاخری برای رنگ مانتو بانوان شیک پوش در پاییز و زمستان ۹۷

(رنگ آبی، رنگ فاخری برای رنگ مانتو بانوان شیک پوش در پاییز و زمستان ۹۹ است. از رنگ هایی که همیشه  جذاب بوده و در رنگ های اصلی برند های صاحب نام جهان در کالکشن پاییزه ۲۰۱۹ میلادی قرار گرفت)

 کالکشن مانتو پاییزه تناسب عالی با رنگ طبیعت زیبای ایران

(اگر با رنگ زرد و پرتقالی و به طور کلی با رنگ های جیغ مشکل ندارید، این رنگ های را نیز در دستور کار کالکشن مدل مانتو پاییزه خود قرار دهید که تناسب عالی با رنگ طبیعت زیبای ایران در این فصل دارد)

اگر دنبال ست عالی برای پاییز  هستید، مانتو جین آبی رنگ و کفش کژوال سرمه ای و بلوز کرم رنگ و شلوار مخمل را در  نظر داشته باشید که اگر با کیف پوست شتری  هم همراه شود، تیپ شما را با یونیک خواهد کرد.

جشنواره مدل های مانتو پاییزه در سبک های مجلسی و اسپرت

بیش از ۴۰ طرح  زیر می تواند شما را با الگو های فوق  العاده برای سفارش طراحی و دوخت مدل های مانتو پاییزه آشنا کند.

 

مدل مانتو پاییزی به صورت کت و دامن در مدل های کت های بلند و کوتاه

( طرح های چهارخانه از جذابیت های پارچه برای مدل مانتو پاییزه است )

مدل مانتو پاییزه و کوتاه دخترانه به رنگ زرشکی

مدل کت و دامن مناسب برای فصل پاییز

( مدل های کلاسیک که استایل های دهه ۴۰ یا ۵۰ را تداعی می کند )

مدل مانتو راسته و بلند سبز رنگ برای پاییز

ایده های جالب و جدید در طراحی مدل مانتو برای فصل پاییز

مدل مانتو با پارچه چهارخانه

مانتو های مد شده با طرح های لباس های قدیمی به سبک اروپایی برای مانتو پاییزه

تصویری از مدل مانتو پاییزه سلبریتی ها

آبی فیروزه ای رنگی جذاب برای مدل مانتو پاییزه

مدل مانتو مشکی بلند مجلسی مناسب برای فصل پاییز

پارچه های حاشیه طرح دار مناسب برای مدل های مانتو پاییزه جلو باز

مدل مانتو پاییزه مشکی دخترانه مناسب برای خانم های لاغر اندام و قد بلند

مدل مانتو پاییزه بدون سارافون برای روی مانتو

مدل دخترانه مانتو جلو باز پاییزه

مدل مانتو پاییزه جلو باز دخترانه با طرح های سنتی

طرح پارچه شلوغ برای مدل مانتو بلند پاییزی

(مدل مانتو های پاییزه بلند با کمربند استایلی جذاب برای خانم های قد بلند )

مدل جلو باز مانتو پاییزی در رنگ های شیک و جذاب

پارچه ای شیک برای مدل مانتو پاییزی آستین پفی همراه با دامن های بلند

مانتو فاخر و زیبا جلو باز مشکی مناسب برای فصل پاییز کار شده با نقوش و طرح سنتی

ست شال صورتی با مدل مانتو پاییزی مجلسی آستین پفی

مدل مانتو مجلسی پاییزه جلو باز

مانتو پاییزی با ایده از مدل لباس های قدیمی

مدی تازه و ایده ای جدید برای مدل مانتو پاییزه

مدل مانتو پاییزی با طرح پلیسه

مدل مانتو مجلسی پاییزی جلو باز در رنگ های جذاب برای این فصل

مدل مانتو جلو باز پاییزه در پارچه های با طرح های دخترانه

مدل مانتو پاییزه مجلسی مشکی

مدل مانتو پاییزه جلو باز دخترانه

رنگ بندی برای مدل مانتو پاییزه در کنار رنگ های خنثی مثل طوسی

مدل مانتو جلو باز مشکی اسپرت دخترانه برای پاییز

مدل مانتو کیمونو برای پاییز

مدل بارونی مناسب برای پاییز

 

مانتو دخترانه پاییزه اسپرت

( یک استایل دانشجویی با مانتوهای پاییزه )

مانتو پاییزی مشکی مجلسی مناسب برای خانم های لاغر اندام

مدل مانتو پاییزه سایز بزرگ اسپرت در رنگ های محبوب

مدل مانتو پاییزه سایز برزرگ مشکی سنگ دوزی شده و مجلسی

( مانتو پاییزه کارشده با سنگ بر زیبایی پارچه های آن می افزاید )

مدل مانتو پارچه طرحدار برای فصل پاییز

استایل های زنان دیگر کشور های در فصل پاییز

مدل پالتو بارانی مناسب برای فصل پاییز

( مانتو پاییزه با طرح مدل بارانی همراه با اکسسوری هایی مثل کمربند مناسب و جذاب برای این فصل است )

منبع:
لوکس تهران

 

 

برنامه ای که با راه رفتن پول می دهد

حتما ببینید

مدل مانتو جدید بلند

مدل مانتو جدید بلند [1000+ مدلی ک جایی ندیدید!]

مدل مانتو بلند تابستانی یکی از محبوب ترین مدل های مانتو برای خانم هایی است …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *