عکس نوشته تیکه دار

عکس نوشته فانتزی تیکه دار [طعنه دار خفن]

عکس نوشته فانتزی تیکه دار

عکس نوشته تیکه دار

طعنه پروفایل تیکه دار

عکس تیکه دار خفن

زهر آلود پروفایل تیکه دار خفن به فامیل

عکس های تیکه دار برای استوری

پروفایل تیکه دار

عکس نوشته فانتزی

عکس نوشته تیکه دار خفن

عکس نوشته طعنه دار خفن

 • متن کنایه زدن
 • عکسنوشته تیکه دار
 • عکس تیکه دار
 • عکس پروفایل تیکه دار
 • عکس نوشته طرف با یکی یاره با بقیه هم اره
 • پروفایل تیکه دار خفن
 • عکس نوشته تیکه
 • پروفایل زیرآبی رفتن
 • عکس تیکه دار عاشقانه
 • عکس پروفایل شوک دار
 • عکس نوشته خفن
 • عکس معنی دار خفن
 • نوشته تیکه دار
 • پروفایل کوچک شمردن دیگران
 • عکس نوشته کوچک شمردن دیگران
 • عکس نوشته زیرآبی رفتن
 • عکس نوشته تیکه دار دوست داشتن
 • پروفایل غمگین تیکه دار
 • عکس نوشته های خفن
 • عکس تیکه دار جدید
 • عکس متن دار خفن
 • پروفایل خفن تیکه دار
 • پروفایل تیکه دار دخترونه فانتزی
 • عکس نوشته های طعنه دار جدید
 • عکسهای تیکه دار خفن
 • پروفایل طعنه دار
 • طعنه پروفایل تیکه دار خفن
 • عکس نوشته تيکه دار
 • عکس نوشته تیکه ای
 • عکس نوشته تیکه دار خاص
 • پرفایل تیکه دار
 • پروفایل تیکه ای
 • عکس نوشته دخترانه تیکه دار
 • نوشته های تیکه دار
 • عکس نوشته های تیکه دار
 • عکس نوشته ی تیکه دار
 • عکس پروفایل طعنه زدن به دیگران
 • پروفایل سنگین تیکه دار
 • متن تیکه دار خفن
 • پروفایل تیکه دار سنگین
 • عکس تیکه دار سنگین
 • عکس نوشته زیبا تیکه دار
 • عکس‌تیکه‌دار
 • عکس های تیکه دار
 • عکس متن تیکه دار
 • عکس های پروفایل شوک دار
 • عكس نوشته تيكه دار
 • عکس نوشته باحال تیکه دار
 • عکس تکه دار
 • عکس پروفایل کنایه ای
 • عکس خفن تیکه دار
 • عکس متن خفن
 • تیکه پروفایل معنی دار
 • عکس پرفایل تیکه دار
 • پروفایل تیکه‌دار
 • عکس نوشته های نیش دار
 • عکس نوشته تیکه دار سنگین
 • پروفایل نیش دار
 • طعنه پروفایل تیکه دار جدید
 • تیکه عکس نوشته بودی نوش نبودی فراموش
 • عکس نوشته تیکه کلام
 • نوشت تیکه دار
 • عکس نوشته تیکه دار کوتاه
 • عکس نوشته هرزها
 • عکس نوشته تکیه دار
 • عکس نوشته مفهومی تیکه دار
 • نوشته کینه دار
 • عکس نوشته دار خفن
 • عکس نوشته مخاطب خاص تیکه دار
 • عکس خفن نوشته دار
 • زهر آلود پروفایل تیکه دار خفن
 • عکس پروفایل تیکه دار جدید
 • پرفایل تیکه
 • عکس نوشته فانتزی مفهومی
 • نوشته پروفایل خفن
 • عکس های خفن متن دار
 • عکس خفن با متن
 • عکس نوشته تیکه دار جدید
 • پروفایل‌تیکه‌دار
 • نوشته تیکه دار خفن
 • پروفایل تکه دار
 • عکس خفن نوشته
 • عکس پروفایل تیکه
 • پروفایل دخترانه تیکه دار
 • پروفایل خفن نوشته
 • عکس نوشته غمگین تیکه دار
 • عکس تیکه
 • عکس نوشته تیکه سنگین
 • پروفایل تیکه انداختن
 • طعنه دار
 • پروفایل به گرد پام نمیرسی
 • طعنه پروفایل تیکه دار خفن دخترونه
 • عکس نوشته عاشقانه تیکه دار
 • عکس نوشته معنی دار تیکه دار
 • پروفایل تیکه کلام
 • تیکه دار عکس
 • تیکه عکس نوشته
 • عکس نوشته تبکه دار
 • عکس نوشته تیکه دار و مفهومی
 • عکس نوشته دار تیکه دار
 • عکس نوشته زیبا و تیکه دار
 • عکس نوشته من لاشیم
 • عکس نوشته کوتاه تیکه دار
 • عکس ومتن تیکه دار
 • عکس‌نوشته تیکه دار
 • عکس نوشته تکه دار
 • عکس نوشته تیکه دار به
 • عکس نوشته تیکه دار عاشقانه
 • عکس نوشته شده تیکه دار
 • جملات کوتاه زیبا و پرمعنا تیکه دار
 • عکس با متن تیکه دار
 • عکس خفن متن دار
 • عکس طعنه زدن
 • متن برای پروفایل واتساپ تیکه دار
 • عکس نوشته تیکه خفن
 • عکس نوشته خیلی خفن تیکه دار
 • عکس نوشته مخاطب دار
 • عکس نوشته‌تیکه‌دار
 • عکسهای تیکه دار
 • تصاویر تیکه دار
 • عکس نوشته طعنه آمیز
 • عکس نوشته های تیکه دار جدید
 • عکس تعنه دار
 • عکس تیکه دار دخترانه
 • عکس تیکه‌دار
 • عکس نوشته تیکه داره
 • عکس نوشته خفن تیکه دار
 • عکس نوشته شکست عشقی تیکه دار
 • عکس نوشته طعنه زدن
 • عکس پروفایل نوشته تیکه دار
 • پروفایل تیکه دار خاص
 • پروفایل نوشته دار خفن
 • خفن عکس نوشته تیکه دار
 • عکس حرف های تیکه دار
 • عکس نوشته جدید خفن
 • عکس نوشته های طعنه دار
 • عکس نوشته طعنه
 • پروفایل تیکه دار خفن جدید
 • پروفایل طعنه زدن
 • عکس متن تیکه
 • عکس پروفایل تیکه دار غمگین
 • عکسهای خفن تیکه دار برای پروفایل
 • نوشته تیکه
 • نوشته فانتزی
 • پروفایل حرف تیکه دار
 • پروفایل دخترونه تیکه
 • عکس پروفایل خفن تیکه دار
 • عکس نوشته تیگه دار
 • عکس نوشته کنایه دار سنگین
 • عکس پروفایل تیکه دار خفن
 • عکی تیکه دار
 • پروفایل کنایه دار
 • عکس تیکه ای
 • عکس خفن بامتن
 • عکس پروفایل طعنه زدن
 • پروفایل تیکه دار عاشقانه
 • پروفایل دخترونه تیکه دار
 • پروفایل کنایه امیز
 • عکس‌نوشته خفن
 • پروفایل تکیه دار
 • عکس تیکه تیکه
 • عکس تیکه دار برای پروفایل
 • متن های کنایه آمیز
 • عکس نوشته خفن برای پروفایل
 • متن طعنه زدن
 • پروفایل تیکه دار دخترونه خفن
 • عکس تیکه دار.
 • پروفایل عکس نوشته تیکه دار
 • بعضیا وجود دارن ولی وجودشو ندارن
 • تیکه های خفن جدید
 • عکس نوشته تیکه دار دخترونه خنده دار
 • پروف تیکه دار
 • پروفایل کنایه
 • عکس نوشته تیکه دار به فامیل
 • کوبنده پروفایل تیکه دار
 • جملات تیکه دار سنگین و کنایه ای
 • حرف طعنه دار
 • پروفایل تیکه سنگین
 • عکس نوشته دار
 • عکس متن دار تیکه دار به فامیل
 • متن تیکه دار کوتاه
 • متن کنایه آمیز سنگین
 • دانلودعکس نوشته تیکه دار

عکسهای نوشته ا می توانند حاوی متون مختلف باشند. متون احساسی ، عاشقانه و غم انگیز نیز از جمله محبوب ترین تصاویر پروفایل هستند.

عکس نوشته تیکه دار عکس پروفایل دیگری است و می تواند برای کاربران با متن های احساسی و غم انگیز استفاده شود.

عکس های پروفایل تیکه دار دارای متون مفهومی و معنی دار هستند که مخاطبان می توانند به راحتی از آنها برای بیان احساسات خود استفاده کنند ،

بنابراین این یکی از محبوب ترین پست های عکس است که در بین کاربران و در فضای مجازی مورد استفاده قرار می گیرد.

عکس نوشته تیکه دار

گالری عکس نوشته تیکه دار و سنگین

متن های کنایه ای به خاطر داشتن جملات مفهومی و پرمعنا به خوبی می تواند برای بیان احساسات مختلف از قبیل غم، اندوه، شادی و … مورد استفاده قرار بگیرد.

در اینجا نمونه های متنوع و مختلفی از عکس های پروفایل و عکس نوشته تیکه دار گلچین شده است که می تواند از آن ها استفاده کنید.

مقاله پیشنهادی برای مطالعه:  عکس نوشته خدا [1400] برای پروفایل

عکس نوشته تیکه دار برای پروفایل

عکس نوشته کنایه ای برای مخاطب خاص

گلچین عکس نوشته تیکه دار

عکس نوشته عاشقانه و سنگین

عکس نوشته تیکه دار و معنادار

عکس نوشته عاشقانه کنایه آمیز

عکس نوشته تیکه دار برای کاربر

عکس نوشته باتیکه

عکس نوشته احساسی تیکه دار

عکس پروفایل تیکه دار

عکس پروفایل تیکه دار

عکس پروفایل مخصوص کنایه زدن به مخاطب خاص

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: پروفایل تولدم مبارک دخترونه غمگین

عکس نوشته زیبای تیکه دار

عکس پروفایل باحال تیکه دار

عکس نوشته نارحت کننده تیکه دار

عکس با متن غمگین تیکه دار

عکس نوشته تیکه ای

تصویر نوشته احساسی تیکه دار

عکس نوشته کنایه ای

تصویر نوشته خفن تیکه دار

جمله کنایه ای برای پروفایل

عکس پروفایل خفن و کنایه ای

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: سخنان بزرگان درباره زندگی

عکس پروفایل کنایه ای

عکس نوشته کنایه ای جالب

عکس نوشته جدید تیکه دار

تصویر نوشته تیکه ای خواندنی

عکس نوشته به روز تیکه دار

عکس نوشته تنهایی و کنایه دار

عکس نوشته تلخ تیکه دار

عکس نوشته غم انگیز معنادار

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: عکس پروفایل خدا جدید سال 1400

عکس نوشته بی نظیر تیکه دار

عکس نوشته عاشقانه مفهومی

عکس نوشته جالب تیکه دار

عکس نوشته کنایه ای و معنادار

عکس نوشته دخترانه تیکه دار

عکس به روز و تیکه دار

عکس نوشته متفاوت تیکه دار

عکس زیبای عاشقانه و تیکه دار

عکس نوشته های تیکه دار تلگرام

عکس نوشته جدید کنایه آمیز

عکس پروفایل تیکه دار تلگرام

عکس با متن جالب تیکه دار

عکس کنایه ای اسنوری

عکس پروفایل با متن کنایه ای

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: عکس نوشته زیبا دخترانه

عکس نوشته خفن تیکه دار

عکس نوشته های مفهومی با متن های کنایه آمیز

اگر از کاربران علاقه مند به عکس نوشته تیکه دار هستید در این بخش می توانید نمونه های متنوعی از این عکس نوشته با متن های مختلف را مشاهده کنید و از این عکس نوشته ها برای پروفایل شخصی خود استفاده کنید. عکس نوشته های مفهومی و سنگین با مضامین احساسی و رمانتیک بسیار با احساسات کاربران گره خورده و از همین جهت می توانند پربازدید باشند و برای صفحات شخصی کاربرد داشته باشند.

عکس نوشته کوبنده تیکه دار

عکس پروفایل دخترانه تیکه دار

عکس پروفایل مناسب تیکه

عکس نوشته شکست عشقی سنگین

عکس پروفایل با متن کنایه ای

عکس نوشته دوست داشتن کنایه ای

عکس پروفایل با متن کنایه آمیز

عکس پروفایل تیکه دار مخصوص

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: عکس پروفایل دخترونه جدید

عکس نوشته سنگین تیکه دار

عکس پروفایل ویژه کنایه زدن

عکس نوشته خیلی تیکه دار

عکس نوشته تک تیکه دار

عکس نوشته با مضمون تیکه دار

عکس نوشته نامردی و کنایه ای

عکس نوشته عاشقانه تیکه دار

عکس نوشته تنهایی با متن مفهومی

عکس نوشته بی نهایت تیکه دار

عکس نوشته پرمعنا

پروفایل های تیکه دار

عکس پروفایل پر مفهوم

پروفایل های غمگین معنادار

عکس پروفایل عاشقانه

پروفایل معنادار برای مخاطب خاص

عکس پروفایل برای افراد خاص

عکس پروفایل تیکه ای جدید

متن تیکه دار

عکس نوشته تیکه ای باحال

جمله کنایه ای برای پروفایل

عکس نوشته تیکه ای فانتزی

جمله تیکه دار برای استوری

عکس نوشته عشقی تیکه دار

عکس مفهومی برای استوری

عکس نوشته تیکه پسرانه

عکس تیکه ای برای پسرها

عکس نوشته با تیکه

عکس کنایه ای برای اینستاگرام

عکس نوشته با معنا

عکس پروفایل کنایه ای برای تلگرام

عکس پروفایل بامعنا

تصویر نوشته های تیکه دار تلگرام

عکس پروفایل تیکه ای برای بعضی ها

عکس با متن تیکه دار مخصوص استوری

عکس پروفایل درباره خدا

عکس خفن برای اینستاگرام

عکس پروفایل تیکه تنهایی

عکس باحال مخصوص اینستاگرام

عکس نوشته تنهایی تیکه دار

عکس پرمخاطب تیکه ای

عکس نوشته بدبختی تیکه دار

عکس غم انگیز کنایه ای برای اینستاگرام

عکس نوشته شکست خورده تیکه دار

منبع:
آرگا مگ

————–.

مجموعه ای از بهترین و خفن ترین عکس نوشته های تیکه دار و طعنه دار را همراه با متن و جملات کوتاه تیکه دار خفن در سایت روزانه تماشا کنید.

عکس نوشته پروفایل تیکه دار

این عکس نوشته های زیبا دارای جملات تیکه دار و فاز سنگین هستند که دارای جملات با معانی عمیق هستند و امیدواریم که از این تصاویر پروفایل زیبا لذت ببرید.

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

عکس پروفایل خاص و خفن

قشنگیه لیاقت به اینه که همه ندارنش.

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

عکس نوشته تیکه های خاص دخترانه و پسرانه

مــن خوبـم

خسـته نیســتم

فـقط گـاهـی

دســتم بـه ایـن زندگـی نمــی رود !!

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

عکس نوشته غمگین فاز سنگین

بعـضـــیـــا هیچوقتــــ گرسنهـــ نمیموننــ√
چونــ همیشهــــ حسرتـــ ما رو میخورنـــ√

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

عکس نوشته تیکه دار برای پروفایل

دوستت دارم
تکیه کلام تو بود
من بی جهت به آن تکیه داده بودم…!!!

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

تصویر پروفایل و کپشن های تیکه دار

در خواب مــن

دست دیگری را نگیـــــر !!

حرمـت نگه دار لعنتــــــــی … !!

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

عکس پروفایل تیکه دار سنگین

آپدیت شدم
تو ورژن جدید خیلیا توی زندگیم نیستن!!!

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

عکس نوشته های خاص و خفن

به بعضیام باید گفت :
زیاد که بپیچی خودت هـــــرز میشی !!!!!!!

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

عکس نوشته دلتنگی فاز سنگین برای پروفایل

حواست به اونی باشه که حواسش بهت هست نه اونی که جز تو حواسش به همه هست.

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

عکس نوشته تیکه دار پروفایل

“معرفت” یه موقعی لباس رفاقت بود ،
الان “منفعت” جاشو گرفته

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

عکس نوشته و عکس پروفایل کنایه دار

دیگر هیچ چیز مشترکی بین ما نیست
تنها آسمانمان یکیست . . .

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

عکس نوشته تیکه دار برای پروفایل

گفــتی ” خـودت را جـای مـن بگـذار ” …

گـذاشـتم … می بیـــنی … ! امّـــا نــرفتــه ام …

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

عکس پروفایل تیکه دار خفن

و عشق قیچی شد وقتی تو سنگ شدی و من کاغذ بی رنگ!

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

عکس نوشته تیکه های خاص دخترونه

این قآنونِ زندگی مــَــنه
بـودے ، نــوش
نـَبودی ، فــَــرآموش ..

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

عکس نوشته های طعنه دار جدید

هر چقدم به خودت برسی
بآز به من نمیرسی

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

عکس و کپشن طعنه دار خفن

حوّایت می‌شدم
اگر سیبِ سرخی داشتی
حیف «آدم» نیستی………!

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

عکس نوشته های تیکه دار جالب و باحال و خفن

یادش بخــیر
وقتـی بودی
نیـازی به شمـردن ستـاره ها نبـود
اصـلا یـادم نیـست
ستـاره ای بـود یا نبـود
هـر چـه بـود شـیریـن بـود
حتـی بـی خـوابی بـدون شمـردن ستــاره ها

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

پروفایل تیکه دار و زهرآلود

بعضیا هم هستن که باید گاهی بهشون زنگ بزنی و بدون سلام و علیک بگی “چه خوبه که نیستی،

به نبودنت ادامه بده” بعد بدون خدافظی گوشی رو قطع کنی.

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

عکس های خفن و تیکه دار برای پروفایل

همیشه در عجب بودم که چرا در جاده عشق پا به پایم نمی آمدی حتی وقتی آهسته و پیوسته میرفتم
امروز فهمیدم ریگی که در کفشت بود تو را می آزرد.

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

عکس متن تیکه دار برای پروفایل

بهت گفتن آدم؟ نه بابا، بهت تهمت زدن!

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

عکس نوشته و کپشن طعنه دار خفن

دخترای خنگ جذاب نیستن !
شما عز دخترای باهوش می ترسید! ^^

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

عکس نوشته طعنه دار

چه داروی تلخی است ، وفاداری به خائن
صداقت با دروغگو  و مهربانی با سنگدل . . …….

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

تصویر پروفایل و کپشن های تیکه دار

هَمیـــشه بـاید کســـی باشد
تا بغــض*هایت را قـبل از لرزیدن چــانه ات بفهمد…..
آهای فلانـــــــی… بــفــهــم!!!

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

عکس نوشته تیکه دار سنگین برای تلگرام

تنها چیزی که تو زندگیم به صورت تخصصی بهش تسلط دارم،

انتخاب آدم های اشتباه برای دوست داشتنه…!

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

عکس نوشته تیکه دار خفن

ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﻰ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻴﺸﻪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﻭﻗﺘﺎ ﻛﺴﺎﻳﻰ ﺭﻭ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﻴﻤﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻮﺩﻥ.

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

عکس نوشته و متن مناسب برای کنایه زدن

بـالـاخـَرـہ ڪـَم و زیـاد مــا اینـیـم
شـُمـا هـَمینـَم نیـستـے

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

عکس نوشته تیکه دار

من معترضم ….
با “علف” خوردن گاوها در مزرعه هیچ مشکلی ندارم !
اما …
به گاوهایی که در بین ما می گردند ؛
و “عمر” ما را می خورند معترضم … !

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

جملات تیکه دار کوتاه

پشت ســــرم حرف بود

حدیــث شد

میترســــم آیه شود

سوره اش کنند به جعـــــــــل

بعد تفسیـــرم کنند این جماعت نـا اهـــل

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

عکس نوشته پروفایل کنایه و طعنه آمیز عاشقانه

تنها فرق میان تو و شیطان در این بود که
شیطان به انسان سجده نکرد و تو به هر حیوانی سجده کردی …..!

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

سیگار بکش
مست کن
بغض کن
گریه کن
دق کن…!
ولی
با آدم بی ارزش درد و دل نکن …!

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

 تیکه دار برای پروفایل

رو هیچکسی زوم نکن، بی کیفیت میشه!

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

عکس نوشته های طعنه زدن

زندگی ام
انتخاب هایم
اشتباهاتم
درس هایم
هیچ کدام به تو مربوط نیست !

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

عکس نوشته های عاشقانه زیبا و غمگین تیکه دار جدید

ﻃﺮف ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﯾﺎﺭﻩ…
ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻢ ﺁﺭﻩ…
ﺍﺩﻋﺎﯼ ﭘﺎﮐﯽ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﻩ ..!!!!!!!!!!

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

عکس پروفایل تیکه دار سنگین

به زخمهایم می نگری ؟!
درد ندارند دیـــــــــــــــگر
روزی که رفتـــــــــــــــی ،
مرگ تمام درد هایم را با خودش بـــــــــــــــرد !
مرده ها درد نـــــــــــــــمی کشند
حرف آخرم این
برنگرد دیـــــــــــــــگر
زنده ام نـــــــــــکن !

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

 عکس متن دار خفن

کاش تو تقویم روز نامرد داشتیم تا بشه به بعضیا تبریک بگیم …

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

عکس پروفایل های طعنه دار جدید و کپشن های جدید

من اگه مثل خیلیا بودم
الآن با خیلیا بودم…

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

عکس تیکه دار عاشقانه

گل نیستم ولی تا دلت بخواد خار دارم

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

عکس نوشته های طعنه دار جدید

بودنـــــت همچــون نبـــودنـــــ اســت !
وقتی بودنــــت مــرا به وَجـــــد نمی آورد ،
پس نبـــودنت هم مـرا رنـــــــج نمی دهد !

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

عکس نوشته تیکه دار فامیلی

لااقـل رد که می شـوی

بی هـوا بگو :دوسـتت داشتم !!

و تا برگشـتم لا به لای جمـعیت

گُــــم شـده باش !!!

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

عکس نوشته های نیش دار

شدیم مثل منشور
هرکی بهمون خورد هفت خط از آب دراومد.

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

عکس نوشته تیکه دار خفن

لطفـاً دستگـاه شـوک را خـامـوش کـُن

و لبـانت را ببنـــد

جملـــه هـای عاشقـــانـه دیگــر فـایـده نـدارد !

عشق ، درونـم مـرد دیگـــر

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

عکس تیکه دار جدید

لعنت به آهنگایی که منو یاد تو میندازه، مخصوصا این آهنگ:
سلام الاغ عزیز، حالت چطوره؟

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

عکس نوشته تیکه دار سنگین

بعضیا بیشتر از ۲ریال نمی ارزن اما چون ما پول خرد نداریم دچار توهم میشن!!!

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

عکس نوشته طعنه دار خفن

بزرگترین مُشکل دنیا اینه کِه؛
آدَمای بِدهکار همیشِه طلبکارن …

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

عکس های تیکه دار خاص برای پروفایل

این که هر بار سرت با یکی گرم باشد دلیل بر ارزش ات نیست
آنقدر بی‌ ارزشی که خیلی‌ها اندازه تو هستند . . …….

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

عکس نوشته های طعنه زدن

یکی بود که اونم رفت . . .

کاش از اول غیر از خدا هیچکس نبود !

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

متن و جملات تیکه دار

در جایی که همه زغال فروش شده اند و دیگران را سیاه میکنند بیا کمی از مد افتاده باشیم !

سپید بمانیم …

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

اس ام اس تیکه دار طعنه آمیز و کنایه زدن جدید

من ساده ترین معماى زندگى تو بودم
اما به جاى حل، پاکم کردی.

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

عکس نوشته های تیکه دار خفن و جالب باحال

دل کندن از اون همه عشقی که به تو داشتم

منو به جایی رسوند که حالا ،

تو چشمای یکی دیگه زل بزنمو بگم:

عاشقمی؟!! خب به درک…!!

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

پروفایل تیکه دار و زهرآلود

یه سریا هم هستن که وجود دارن اما وجودشو ندارن.

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

عکس نوشته های تیکه دار و طعنه دار برای دوست

مواظب حرف های تان باشید، حرف ها گاهی از زباله های هسته ای هم خطرناک ترند …
بعضی های شان را در هیچ جای این کره ی خاکی نمی توان چال کرد !

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

عکس نوشته تیکه دار برای پروفایل

ﺑﻌﻀﯿﺎﺍﺍ ﺯﯾﺮﺁﺑﯽ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﺮﺍﻣﻮﻥ
ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﯿﻢ
ﻭﻟﯽ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﻫﻢ ﺁﺏ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺯﻻﻟﻪ
ﻫﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎﺵ ﺑﺎﻣﺎ ﺩﻭﺳﺘﻦ !
آﺭﻩ..!

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

عکس پروفایل طعنه زدن با موضوعات پرمعنا و مفهومی

اینکه میخوای هر روز با یکی باشه مهــم نیست ،
فقط سعی کن یه روزم خودت باشــی . . .
خودِ خودِ خودِت . . !
اونوقته که دیگه افتخاراتـــ میشه افتضاحاتـــ !!!!!!!!!

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

متن و اس ام اس تیکه دار و طعنه دار

حضورت در کنار من معجزه نبود
نبودنت هم فاجعه نیست
فردا روزِ دیگری برای من خواهد بود
بیشتر از این برایت اشک نخواهم ریخت . . .

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

جملات کنایه آمیز

یه میز هرچقدرم که گرون قیمت و شیک و سلطنتی

باشه اگه 4تا پایه ش مثل هم و یه اندازه نباشن میز نمیشه …
کسی رو پیدا کن که پایه ت باشه !

عکس نوشته پروفایل تیکه دار و طعنه آمیز کنایه دار بسیار خفن و جالب

سخنان طعنه دار

منبع:
روزانه

 

 

برنامه ای که با راه رفتن پول می دهد

حتما ببینید

عکس پابجی برای پروفایل

عکس پابجی برای پروفایل [100+ عکس جذاب]

بازی آنلاین پابجی یک بازی ویدیویی بسیار محبوب است که این روز‌ها طرفداران آن در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *