لباس ماکسی دخترانه

بهترین مدل لباس ماکسی دخترانه [160+ مدل خاص]

مدل ماکسی ساده و شیک

لباس ماکسی دخترانه

مدل ماکسی مجلسی ساده و شیک

مدل لباس ماکسی بلند ساده

لباس ماکسی دخترانه جدید

ماکسی دخترانه

مدل ماکسی دخترانه

مدل لباس ماکسی

مدل لباس ماکسی دخترانه

مدل پیراهن ماکسی

 • ماکسی دخترانه شیک
 • لباس ماکسی بلند
 • مدل ماکسی ساده
 • پیراهن ماکسی بلند
 • مدل ماکسی دخترانه مجلسی
 • مدل ماکسی جدید
 • مدل ماکسی ایرانی
 • ماکسی دخترانه جدید
 • لباس ماکسی
 • مدل ماکسی دخترانه شیک
 • مدل لباس ماکسی بلند
 • لباس ماکسی بلند دخترانه
 • ماکسی دخترانه مجلسی
 • پیراهن ماکسی دخترانه
 • ماکسی ساده بلند
 • مدل پیراهن ماکسی بلند
 • مدل ماکسی دخترانه بلند
 • مدل لباس مجلسی ماکسی
 • مدل ماکسی دخترونه
 • ماکسی دخترانه بلند
 • ماکسی دخترونه
 • لباس دخترانه ماکسی
 • مدل لباس ماکسی ساده
 • مدل ماکسی دخترانه جدید
 • مدل لباس ماکسی مجلسی
 • ماکسی شیک دخترانه
 • طرح لباس ماکسی
 • لباس ماکسی چیست
 • لباس های ماکسی دخترانه
 • لباس ماکسی زنانه
 • مدل پیراهن ماکسی زنانه
 • لباس ماکسی دخترانه شیک
 • مدل لباس ماکسی زنانه
 • ماکسی بلند ساده
 • لباس ماکسی دخترونه
 • طرح ماکسی دخترانه
 • مدل لباس ماکسی دخترانه شیک
 • بهترین مدل ماکسی مجلسی
 • مدل ماکسی جدید دخترانه
 • لباس ماکسی ساده
 • مدل پیراهن ماکسی دخترانه
 • مدل ماکسی طرح دار
 • مدل ماکس دخترانه
 • مدل لباس دخترانه ماکسی
 • مدل ماکسی دخترانه مجلسی شیک
 • ماکسی بلند دخترانه
 • بهترین مدل ماکسی
 • پیراهن ماکسی ساده
 • مدل لباس ماکسی خانگی ایرانی
 • لباس ماکسی مجلسی دخترانه شیک
 • عکس لباس ماکسی دخترانه
 • ماکسی ساده و شیک
 • لباس ماکسی زنانه بلند
 • لباس ماکسی دخترانه مجلسی
 • لباس ماکسی بلند ساده
 • مدل های ماکسی دخترانه
 • مدل ماکسی مجلسی دخترانه شیک
 • ماکسی ساده مجلسی
 • لباس ماکسی شیک
 • مدل ماکسی مجلسی بلند
 • لباس ماکسی دخترانه بلند
 • لباس مجلسی ماکسی دخترانه جدید
 • ماکسی های دخترانه
 • ماکسی جدید دخترانه
 • لباس بلند ماکسی
 • مدل لباس ماکسی بلند دخترانه
 • مدل لباس ماکسی دخترانه جدید
 • مدل لباس ماکسی بلند طرح دار
 • مدل پیراهن ماکسی بلند ساده
 • لباس مجلسی ماکسی دخترانه
 • لباس ماکسی مجلسی
 • لباس ماکسی مجلسی بلند
 • مدل پیراهن بلند ماکسی
 • ماکسی مجلسی دخترانه بلند
 • مدل ماکسی بلند
 • مدل ماکسی مجلسی شیک
 • پیراهن ماکسی زنانه
 • مدل ماکسی شیک دخترانه
 • ماکسی ساده
 • عکس لباس ماکسی بلند دخترانه
 • لباس ماسکی
 • لباس ماکسی ساده و شیک
 • لباس ماکسی مدل دار
 • مدل لباس ماکسی مجلسی دخترانه
 • پیراهن ماکسی بلند دخترانه
 • مدل ماکسی مجلسی دخترانه
 • عکس ماکسی دخترانه
 • ماکسی طرح دار
 • ماکسی مجلسی دخترانه
 • مدل لباس ماکسی شیک
 • ماکسی مدل دار جدید
 • ماکسی دخترانه مجلسی شیک
 • طرح ماکسی جدید
 • طرح لباس ماکسی بلند
 • لباس ماکسی بلند دخترانه جدید
 • لباس ماکسی بلند زنانه
 • مدل پیراهن ماکسی مجلسی
 • پیراهن ماکسی بلند مجلسی
 • پیراهن مدل ماکسی
 • مدل پیرهن ماکسی
 • مدل لباس ماسکی
 • ماکسی دخترانه ساده
 • مدل لباس ماکسی ساده و شیک
 • مدل لباس مجلسی ماکسی شیک دخترانه
 • لباس های ماکسی
 • لباس های ماکسی زنانه
 • مدل ماکسی مجلسی ساده
 • مدل لباس ماکس
 • مدل ماکسی ساده شیک
 • پیراهن ماکسی مجلسی
 • عکس مدل لباس ماکسی بلند
 • لباس ماسکی بلند
 • ماکسی بلند زنانه
 • لباسماکسی
 • مدل ماکسی زنانه بلند
 • مدل ماکسی بلند زنانه
 • مدل لباس بلند ماکسی
 • مدل لباس ماکسی شیک و جدید
 • ماکسی دخترانه بلند مدل جدید
 • مدل لباس مجلسی ماکسی دخترانه
 • ماکسی مدل دار
 • مدل ماکسی زیبا و شیک
 • ماکسی ساده شیک
 • مدل ماکسی
 • ماکسی
 • ماکسی مجلسی بلند دخترانه
 • مدل لباس ماکسی بلند زنانه
 • ماکسی ساده دخترانه
 • پیراهن ماکسی دخترانه جدید
 • ماکسی بیرونی دخترانه
 • مدل ماکسی مجلسی شیک دخترانه
 • طرح ماکسی
 • مدل لباس ماکسی گیپور
 • لباس واکسی
 • مدل جدید ماکسی
 • مدل ماکسی مجلسی
 • پیراهن بلند ماکسی
 • لباس مجلسی دخترانه ماکسی
 • مدل ماکسی بلند دخترانه
 • مدل لباس ماکسی دخترونه
 • مدل ماکسی زنانه
 • مدل ماکسی ساده مجلسی
 • مدل ماكسي ساده
 • پیراهن های ماکسی
 • مدل ماکسی مجلسی جدید
 • جدیدترین مدل ماکسی مجلسی
 • پیراهن ماکسی
 • لباس ماکسی جدید و شیک
 • ماکسی بلند دخترانه مجلسی
 • ماکسی مجلسی بلند زنانه
 • ماکسی مجلسی ساده
 • مدل لباس مجلسی ماکسی دخترانه جدید
 • پیراهن ماکسی بلند ساده و شیک
 • مدل ماکسی زنانه شیک
 • مدل ماکسی زنانه مجلسی
 • انواع لباس ماکسی
 • دخترانه
 • ماکسی دخترانه ماکسی
 • ماکسی زنانه ساده
 • مدل ماکسی ساده بلند
 • مدل ماکسی شیک و ساده
 • لباس ماکسی مجلسی دخترانه
 • مدل لباس ماکسی جدید
 • مدل ماکسی بلند ساده
 • انواع ماکسی
 • مدلهای ماکسی بلند
 • مدل ماکسی حریر
 • انواع مدل ماکسی مجلسی
 • عکس ماکسی دخترانه مجلسی
 • عکس مدل لباس ماکسی
 • لباس زنانه ماکسی
 • لباس مجلسی دخترانه ماکسی شیک
 • لباس مجلسی مدل ماکسی بلند
 • لباسی ماکسی
 • ماکسی بلند مجلسی دخترانه
 • ماکسی مجلسی دخترانه شیک
 • ماکسی مجلسی زنانه شیک
 • مدل لباس
 • مدل لباس ماکسی بلند مجلسی جدید
 • مدل لباس ماکسی جدید و شیک
 • مدل لباس ماکسی مجلسی جدید
 • مدل لباس مجلسی ماکسی جدید
 • مدل لباس های ماکسی
 • مدل ماکسی بلند مجلسی
 • مدل ماکسی مجلسی بلند شیک
 • لباس ماكسي
 • لباس ماکسی زیبا
 • مدل ماکسی با پارچه ساده
 • مدل ماکسی زنانه ساده
 • لباس
 • مدل لباس زنانه ماکسی
 • مدل لباس مجلسی ماکسی بلند دخترانه
 • مدل ماکسی ساده وشیک
 • انواع ماکسی مدل دار
 • انواع مدل ماکسی
 • شلوار ماکسی دخترانه
 • لباس های ماکسی بلند
 • ماکسی مجلسی ساده و شیک
 • مدل ماکسی بلند مجلسی دخترانه جدید
 • مدل ماکسی زیبا
 • مدل ماکسی مخمل عراقی
 • مدل های ماکسی
 • انواع مدل ماکسی حریر
 • لباس ماکسی جدید
 • مدلهای ماکسی
 • لباس مجلسی ماکسی جدید
 • مدل ماکسی مجلسی شیک و جدید
 • مدلهای ماکسی مجلسی
 • بهترین مدل لباس مجلسی دخترانه
 • مدل ماكسي مجلسي
 • عکس مدل ماکسی
 • لباس مجلسی ماکسی بلند
 • مدل ماکسی کردی
 • ماکسی جدید
 • لباس مجلسی ماکسی
 • مدل ماکسی ساده ریون
 • مدل ماکسی مخمل مجلسی
 • ماکسی بلند مجلسی
 • مدل لباس ابروبادی بلند

لباس ماکسی چیست؟

لباس‌هاي ماکسی یا همان بلند کـه طبق معمول تا نوک پا یا قوزک پا هستند، در مدل‌هاي متفاوتی، از چاکدار گرفته تا پلیسه اي، خنک و تابستانی، جیر و مخمل و… در بازار ارائه میشوند و میتوان آن‌ها را در مکان‌ها و مناسبت‌ هاي مختلفی پوشید.

لباس‌ هاي ماکسی مدت‌هاست کـه بـه ترندی محبوب درمیان دختران جوان تبدیل شده اسـت، البته این نوع لباس از گذشته نیز دوست داران فراوانی داشته اسـت.

25 مدل لباس ماکسی دخترانه مجلسی + راهنمای خرید و ست کردن

مدل لباس ماکسی گل گلی

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: بهترین مدل لباس لمه جدید [۱۵۰+ مدل جذاب]

25 مدل لباس ماکسی دخترانه مجلسی + راهنمای خرید و ست کردن

لباس مجلسی طرح گل دار شیک

25 مدل لباس ماکسی دخترانه مجلسی + راهنمای خرید و ست کردن

لباس مجلسی ماکسی با طرح های متنوع و مد جدید

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: ژست عکاسی دخترانه [با این ژستا عکساتون بکر میشه]

25 مدل لباس ماکسی دخترانه مجلسی + راهنمای خرید و ست کردن

مدل لباس مجلسی گیپور و حریر ،ماکسی

25 مدل لباس ماکسی دخترانه مجلسی + راهنمای خرید و ست کردن

لباس ماکسی را می توان با کتانی ست کرد؟

تعداد زیادی از افراد هنوز هم فکر می کنند کـه چنین استایلی عجیب اسـت. شاید شـما هم معتقد باشید کـه کتانی را تنها باید با لباس‌هاي ورزشی پوشید. اما امروزه ترکیب پیراهن و دامن با کتانی، ترکیبی کلاسیک بـه‌شمار می آید.

این استایل برای خانم‌ هایي کـه کفش پاشنه بلند دوست ندارند، بسیار مناسب اسـت و ازطرفی برای روز‌هایي کـه قصد خرید و بازارگردی دارید نیز گزینه بسیار اسانی اسـت.

25 مدل لباس ماکسی دخترانه مجلسی + راهنمای خرید و ست کردن

مدل لباس مجلسی دخترانه ترکیه

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: مدل بلوز شلوار دخترانه [۱۹۰+ مدل برای افراد خاص]

25 مدل لباس ماکسی دخترانه مجلسی + راهنمای خرید و ست کردن

مدل لباس مجلسی دخترانه شیک

25 مدل لباس ماکسی دخترانه مجلسی + راهنمای خرید و ست کردن

مدل لباس مجلسی استین دار بلند

25 مدل لباس ماکسی دخترانه مجلسی + راهنمای خرید و ست کردن

لباس ماکسی همراه با کفش پاشنه بلند

داشتن بلند قد و کشیده، همیشه یکی از دغدغه‌هاي خانم هاست. اگر بـه پوشیدن کفش پاشنه بلند علاقه دارید و ازطرفی تمایل زیادی ندارید کـه توجه بقیه بـه پاشنه بلندتان جلب شود، پوشیدن لباس ماکسی،

یکی از بهترین راهکارهاست. با اینکار میتوانید بدون جلب توجه، قدبلندتر بنظر برسید، زیرا این نوع لباس، بـه‌دلیل بلند بودن، پاشنه‌ کفش ‌هاي شـما را درخود پنهان خواهد کرد.

 

البته بهتر اسـت کـه برای این نوع استایل، آن دسته از لباس‌هاي ماکسی را انتخاب کنید کـه اندازه قدشان تا نوک پای شماست، چاک دار نیستند و حالتی برهنه و افتاده دارند تا پاشنه کفش تان آسان‌تر پنهان شود

ودر هنگام راه رفتن نیز چندان بـه چشم نیاید، هرچند کـه دراین مواقع باید بیشتر مراقب باشید کـه لباستان بـه پاشنه کفش گیر نکند تا تعادلتان را از دست ندهید.

25 مدل لباس ماکسی دخترانه مجلسی + راهنمای خرید و ست کردن

مدلهای لباس مجلسی بلند گیپور

25 مدل لباس ماکسی دخترانه مجلسی + راهنمای خرید و ست کردن

لباس مجلسی بلند پوشیده بسیار شیک

25 مدل لباس ماکسی دخترانه مجلسی + راهنمای خرید و ست کردن

مدل لباس مجلسی بلند دخترانه مخمل ترک

25 مدل لباس ماکسی دخترانه مجلسی + راهنمای خرید و ست کردن

راهنمای خرید لباس ماکسی

25 مدل لباس ماکسی دخترانه مجلسی + راهنمای خرید و ست کردن

لباس ماکسی همراه با کت جین

این ترکیب، بسیار زیبا و شیک خواهد بودو شـما را شاداب‌تر، جوان‌تر و پرانرژی‌تر از انچه کـه هستید، نشان خواهد داد. رنگ کت جین، بسیار طبیعی اسـت و بنابر این با هر رنگ پوستی، ست خواهد شد.

ازآنجا کـه کت‌هاي جین، طبق معمول کوتاه و تا بالای کمر هستند، توجه‌ها رابه سمت پا‌ها جلب کرده و آن‌ها را بلندتر نشان می دهند.

25 مدل لباس ماکسی دخترانه مجلسی + راهنمای خرید و ست کردن

راهنمای ست کردن لباس ماکسی

25 مدل لباس ماکسی دخترانه مجلسی + راهنمای خرید و ست کردن

مدل لباس ماکسی و کت جین

25 مدل لباس ماکسی دخترانه مجلسی + راهنمای خرید و ست کردن

مدل لباس ماکسی جدید

25 مدل لباس ماکسی دخترانه مجلسی + راهنمای خرید و ست کردن

مدل لباس ماکسی گیپور

25 مدل لباس ماکسی دخترانه مجلسی + راهنمای خرید و ست کردن

لباس ماکسی نامتقارن

اگر دوست دارید کـه پاهای تان رابه نمایش بگذارید، پوشیدن این نوع پیراهن‌ها رابه شـما پیشنهاد میکنیم.بـه گزارش سایت پارس ناز لباس‌هایي کـه قسمت جلویی آن‌ها کوتاه و پشتشان بلند اسـت.

این لباس‌ها با وجود زیبا و جذاب بودن، مبتکرانه نیز هستند، زیرا یادآور دختران و زنان اشراف زاده زیبایی می‌باشند کـه در چنین لباسی، با سری افراشته، پشتی صاف و کیف شیک کوچکی در دست، از پله‌هاي ساختمان پایین می آیند.

25 مدل لباس ماکسی دخترانه مجلسی + راهنمای خرید و ست کردن

مدل لباس ماکسی مجلسی

25 مدل لباس ماکسی دخترانه مجلسی + راهنمای خرید و ست کردن

مدل لباس ماکسی ساده

25 مدل لباس ماکسی دخترانه مجلسی + راهنمای خرید و ست کردن

مدل لباس ماکسی بلند

25 مدل لباس ماکسی دخترانه مجلسی + راهنمای خرید و ست کردن

25 مدل لباس ماکسی زنانه مجلسی

25 مدل لباس ماکسی دخترانه مجلسی + راهنمای خرید و ست کردن

لباس ماکسی طرح‌ دار

طرح روی لباس می تواند بـه هر استایلی روح ببخشد، از بته جقه و طرح‌هاي اسلیمی گرفته تا گل و بوته و اشکال هندسی متقارن و نامتقارن با رنگ‌هاي مختلف.

در ضمن میتوانید اکسسوری‌هاي زیادی رابا آن‌ها ست کنید، بـه خصوص اگر این لباس‌ها کمی در قسمت یقه، باز و یا حتی دکلته باشند و یا آستینشان حلقه‌اي بوده و فضای زیادی برای مانور دادن زیورآلات داشته باشند.

——–.

جدیدترین و جذاب ترین گالری مدل لباس ماکسی مجلسی:

انتخاب پیراهن مجلسی مناسب برای خانم ها کار نسبتا مشکلی می باشد. از این رو باید در انتخاب لباسی مجلسی نهایت دقت و توجه را داشت.

برای تهیه پیراهن مجلسی باید به رنگ پوست و چهره و همچنین فرم اندام توجه داشت تا بتوان لباسی زیبا و مناسب را در مراسم و مجالس مهم پوشید.

در این مطلب انواع مدل پیراهن ماکسی دخترانه و زنانه با دوخت های زیبا و شیک را برای تمام سلیقه ها قرار داده ایم که امیدواریم مورد پسند شما دوستان واقع گردند.

لباس مجلسی بلند زنانه

مدل پیراهن مجلسی ماکسی زنانه

گالری انواع زیبای مدل ماکسی

مدل پیراهن ماکسی زنانه زیبا

مدل ماکسی دخترانه زیبا

ماکسی شیک دخترانه

مدل لباس ماکسی دخترانه زیبا

مدل ماکسی زنانه زیبا

مدل های زیبای لباس ماکسی

مدل ماکسی زیبای دخترانه

ماکسی شیک ومجلسی دخترانه

مدل ماکسی شیک دخترانه

مدل ماکسی شیک دخترانه

ماکسی زیبا و جدید دخترانه

انواع مدل لباس ماکسی شیک زنانه

لباس مجلسی بلند زنانه

لباس مجلسی بلند دخترانه

مدل ماکسی زیبای دخترانه

ماکسی زیبای دخترانه

مدل ماکسی شیک دخترانه

مدل ماکسی شیک دخترانه

مدل شیک و جذاب لباس مجلسی دخترانه

لباس بلند مجلسی زنانه

لباس مجلسی بلند زنانه

ماکسی مجلسی زیبای دخترانه

مدل ماکسی زیبای دخترانه

مدل ماکسی مشکی دخترانه

لباس مجلسی مشکی دخترانه

مدل لباس ماکسی زنانه زیبا

مدل ماکسی شیک دخترانه

ماکسی قرمز بلند دخترانه

لباس مجلسی بلند زنانه

مدل لباس دخترانه جدید

مدل ماکسی دخترانه مجلسی

لباس مجلسی زنانه جدید

ماکسی بلند زنانه

لباس مجلسی دخترانه زیبا

ماکسی زیبای دخترانه

ماکسی شیک و زیبای دخترانه

مدل ماکسی شیک دخترانه

مدل های زیبای لباس ماکسی

زیباترین مدل ماکسی دخترانه

انواع زیبای مدل لباس ماکسی

ماکسی بلند زنانه

لباس مجلسی طرح گیپور زنانه و دخترانه

امروزه لباس های مجلسی با جنس ها و طرح های زیبا و جذاب مختلفی در بازار وجود دارند که هرکس با توجه به سلیقه شخصی خود خاص ترین مدل لباس را برای خود تهیه و خریداری می کند.

لباس مجلسی گیپور ماکسی، یکی از زیباترین و شیک ترین مدلهای لباس مجلسی می باشد که طرفداران مخصوص به خود را دارد.

مدل شیک لباس مجلسی بلند ماکسی

مدل ماکسی شیک و زیبای زنانه

مدل لباس ماکسی زنانه شیک

ماکسی زیبای بلند زنانه

لباس مجلسی بلند زنانه

ماکسی زیبای مجلسی زنانه

لباس بلند دخترانه زیبا و جدید

ماکسی شیک و زیبای دخترانه

مدل لباس مجلسی حریر زنانه و دخترانه

لباس مجلسی حریر یکی از زیباترین و جذاب ترین لباسهای مجلسی برای بانوان است که در انواع طرحهای کار شده و ساده کوتاه و بلند طراحی و تولید می شود و هر کسی می تواند متناسب با سلیقه اش و نیز رنگ پوست و فرم اندامش بهترین مدلهای آن را انتخاب و خریداری نماید،

همچنین مشاهده انواع مدلهای لباس مجلسی حریر و سفارش طراحی دوخت مدل دلخواه از بین بهترین مدلهای آن نیز پیشنهاد جذابی است،

از این رو در ادامه این بخش تصاویری متنوع از مدلهای شیک لباس مجلسی حریر زنانه و دخترانه گلچین کرده ایم که امیدواریم مورد توجهتان قرار گیرند.

مدل پیراهن ماکسی جدید

ماکسی یکی از لباسهای مجلسی دخترانه و زنانه است که از انواع پارچه های مختلف می توان آن را تهیه کرد و استفاده از نوع پارچه به سلیقه افراد مختلف بستگی دارد،

ضمن اینکه این نوع لباسها برای خانوم ها با اندام های مختلف می تواند استایل جذاب و شیکی ایجاد نماید؛ یکی از انواع مدلهای لباس مجلسی حریر، مدل ترکیبی آن با پارچه گیپور است که ظاهر فوق العاده و زیبایی ایجاد می کند

و طرفداران زیادی دارد، در اینجا انواع لباس مجلسی حریر طرحدار یا ساده و یا ترکیبی با پارچه گیپور برای بانوان شیک پوش به اشتراک گذاشته ایم که می توانید ببینید و الهام بگیرید.

تصاویری از مدل پیراهن مجلسی

جدیدترین مدل پیراهن ماکسی

زیباترین مدل پیراهن ماکسی

انواع مدل پیراهن مجلسی

مدل جدید پیراهن ماکسی

مدل زیبای پیراهن ماکسی

مدل لباس ماکسی سبز

مدل پیراهن ماکسی شیک

مدل لباس ماکسی سفید

مدل پیراهن ماکسی دخترانه

مدل پیراهن ماکسی حریر

مدل پیراهن ماکسی بلند

مدل پیراهن ماکسی

مدل لباس ماکسی مشکی

——.

در دوخت لباسهای ماکسی از پارچه های مختلفی نظیر پارچه ریون و پارچه گیپور و پارچه حریر و … استفاده می شود. لباس مجلسی ماکسی ریون و گیپور و حریر و …

از انواع مدل لباس مجلسی های مناسب هستند که دارای طرحی خاص و متفاوت می باشند و شما می توانید با توجه به سلیقه شخصی خود از این مدل لباس ها در مهمانی ها و مجالس استفاده کنید.

مدل لباس ماکسی دخترانه

مدل لباس ماکسی زنانه و دخترانه با جدیدترین و زیباترین طرح های مد سال

لباسهای ماکسی نسبت به بقیه لباسهای زنانه و دخترانه بلند تر هستند و بلندی قد آن ها گاهی تا قوزک پا می رسد. این مدل لباسها در انواع رنگ ها و طرح های مختلف موجود هستند و

شما می توانید از بین این طرح های متنوع ماکسی را که متناسب با فرم اندام تان است برای پوشیدن انتخاب کنید.

مدل لباس ماکسی کار شده

مدل ماکسی ساده و شیک

پیراهن مجلسی ماکسی می توانند ظاهر خانم ها را زیبا و جذاب تر از همیشه نشان دهند این مدل لباسها به خاطر طراحی خاص و راحتی که دارند باعث متفاوت تر به نظر رسیدن تیپ شما می شوند.

بهتر است برای جذابیت بیشتر اندام خود لباسهای ماکسی را با کفش های پاشنه بلند بپوشید تا خوش تیپ تر به نظر برسید.

لباسهای ماکسی در انواع طرح های ساده موجود هستند که اغلب خانم ها از این مدل لباسها در مهمانی ها و مجالس استفاده می کنند.

لباس مجلسی ماکسی

مدل پیراهن ساده ماکسی

مدل لباس ماکسی سفید و مشکی

مدل پیراهن مشکی و سفید ماکسی

مدل لباس حریر ماکسی

مدل ماکسی ساده و شیک

مدل لباس مجلسی ساده و شیک

مدل لباس مجلسی شیک

مدل لباس مجلسی مشکی

مدل لباس مجلسی مشکی

مدل پیراهن ساده و زیبا

مدل پیراهن ماکسی مجلسی

مدل لباس ماکسی مشکی

مدل پیراهن شیک و ساده مجلسی

مدل لباس ساده مجلسی و زیبا

مدل لباس مخمل مجلسی

مدل ماکسی مجلسی کار شده

لباس مجلسی های کار شده از انواع مدل لباس های پرطرفدار و محبوب در بین خانم ها هستند و از زمان های گذشته تا به امروز اغلب خانم ها از این مدل لباس ها در مهمانی ها و مجالس مختلف استفاده می کنند.

در دوخت لباس مجلسی های کار شده اغلب از پارچه های دانتل و گیپور استفاده می شود و همچنین در برخی از مدل های لباس مجلسی در قسمت بالاتنه و یا پایین تنه لباس از سنگ های تزیینی و … برای زیبایی بیشتر لباس مجلسی استفاده می شود.

مدل پیراهن ماکسی زیبا و شیک

مدل پیراهن کار شده مجلسی

مدل لباس مجلسی ماکسی

مدل پیراهن کار شده با گیپور

مدل لباس ماکسی حریر طرح دار

مدل ماکسی طرح دار مجلسی

مدل لباس سبز مجلسی

مدل مجلسی طرح دار ماکسی

مدل پیراهن مجلسی کار شده

مدل پیراهن شیک و زیبا ماکسی

مدل لباس گیپور مجلسی

مدل پیراهن طرح دار ماکسی

مدل لباس مجلسی گیپور

مدل پیراهن گیپور زنانه

مدل لباس مجلسی بلند زیبا و جدید

مدل لباس مجلسی شیک و بلند

مدل لباس ماکسی قرمز

مدل پیراهن قرمز ماکسی

مدل لباس مجلسی کار شده

مدل لباس مجلسی زنانه سبز

مدل لباس کار شده مجلسی زیبا و شیک

مدل پیراهن کار شده ماکسی زنانه

مدل پیراهن کار شده با گیپور

جدیدترین مدلهای ماکسی دخترانه و زنانه

ماکسی همواره از جمله لباسهای پرکاربرد و پرطرفدار خانوم ها می باشد و هیچگاه از مُد نمی افتد، همانطور که در تصاویر بالا از انواع مدلهای ماکسی نیز ملاحظه کردید،

این نوع لباسها در واقع یک نوع پوشش زنانه بلند و آزاد می باشند که معمولا تا نوک پاها را می پوشانند، مدلهای مجلسی این لباسها به شکل گلدار، کار شده و ساده در تمام فصول سال ترند بوده و می توانند استایل فوق العاده جذاب و شیکی ایجاد نمایند،

در ادامه می توانید انواع دیگر ماکسی مجلسی و راحتی در طراحی های زیبا و جدید را ببینید و از این مدلها برای طراحی لباسهای مورد نظرتان الهام بگیرید.

مدلهای پیراهن ماکسی

لباسهای ماکسی در مدلهای بسیار متنوعی طراحی می شوند، پیراهن های چاکدار، پلیسه ای، خنک و تابستانی، مخمل، جیر و … مدلهای متنوعی از این نوع لباسها هستند که انتخاب آنها را می توانید متناسب با مکانی که در آنجا حضور پیدا می کنید،

انتخاب کنید و بدرخشید، حال در صورتی که علاقمند به انتخاب مدل ماکسی های دخترانه و زنانه جذاب و جدید هستید، می توانید از انواع مدلهای پیراهن ماکسی که در اینجا به اشتراک گذاشته ایم دیدن کنید و

از بهترین مدلهای آن برای انتخاب پیراهن مجلسی یا طراحی لباسهای خنک و راحتی خود الگو بگیرید.

پیراهن ماکسی شیک

مدل پیراهن ماکسی

انواع پیراهن ماکسی

پیراهن ماکسی زیبا

پیراهن ماکسی جدید

لباس ماکسی بلند

پیراهن ماکسی گلدار

لباس ماکسی ساده

پیراهن ماکسی مجلسی

پیراهن ماکسی ساده

پیراهن ماکسی زیبا

پیراهن ماکسیلباس ماکسی مجلسی

——.

 

حتما ببینید

مدل لباس ساحلی

130+ مدل لباس ساحلی شیک [1400 جدید]

همانطور که می دانید آیتم های خنک و آزاد در فصل تابستان گزینه ایده آلی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *